Statusoppdatering + årsmøte

Hei igjen folkens,

No begynner det å verte ei stund sida det sist vart lagt ut noko på denne sida. Det er mange grunner til det, men hovedsakelig
er det nok fordi styret har vore ganske dysfunksjonelt det siste halvåret.

Sidane våre www.skriveglede.com er nede fordi vi ikkje har fornya betalinga av dei. Det vil også seie at skrivegledee-postane
ikkje finnst lenger. Skulle dykk likevel ønske å kontakte oss kan dykk gjere det på engedan@gmail.com

No er det eigentleg berre ein ting igjen å gjere for det sittande styret og det er å arrangere eit nytt årsmøte. Problemet er at
ingen i det sittande styret ønsker å stille vidare i eit nytt styre. Kvifor får dykk spørre det enkelte styremedlem om.

Saken er da altså at vi ikkje har innstilt noko nytt styre og da er einaste moglegheit å legge ned Creare, noko vi kanskje hadde
håpa å unngå. Skulle likevel nokon ønske å stille til det nye styret hadde det vore veldig fint. Veit det var nokon som uttrykte
ønske om å stille til styret på Skrivebuatreff, men ettersom e-posten min ikkje finnst lenger veit eg ikkje kven det var. Send meg
gjerne ein ny e-post om det.

Så, folkens, dette er eit nødrop om hjelp. Vi trenger nye styremedlemmer. Om det finnst 3 mennesker som ønsker å sitte i
styret kan eg til nøde kanskje seie meg villig til å stille vidare som sekretær. I verste fall får det verte eit litt dysfunksjonelt styre
fram til vi får rekrutert nok medlemmer.

Mvh,

Daniel Krutå Enge,
Nestleder Creare

Creare 19 år  Oslo

 

    Beliar
Neimen dette var då ikkje bra! Då trur eg nok at eg skal stille.

06/10/2011 22:41

 
    Abstract
Jeg har sendt deg mail, Daniel. Har lyst til å stille.

Abstract

06/10/2011 22:55

 
    Spurvejenta
Så....jeg, som har sendt mail til skriveglede-mailen....skal
sende en ny?

05/02/2012 19:09

 
    Spurvejenta
Skal jeg? Eller...hvor skal jeg spørre?


20/02/2012 12:24

 
    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.