Referat fra AU-møte 07.02.11

Til stede: DanielKE, Alperosen, Ompabop, Abstract, Nattfall

Referent: DanielKE

Saksliste:
1. Konkrete tiltak framover
2. Skrivebuatreff
3. Vaffelmøte?
4. Ny nettansvarlig
5. Eventuelt


1. Vi arbeider med å få økt mediedekningen på sakene våre, og da spesielt hva som skjer rundt Skrivebua. DanielKE har skrevet et leserinnlegg om at Forfatterstafetten er tilbake på bena, som han skal prøve å få publisert. Han skal også sende ut noen leserinnlegg til noen aviser i Nordnorge og midtnorge. Ompabop skal sende ut leserinnlegg til noen Agder-aviser. Abstract skal sende et leserinnlegg til Aftenposten og Drammens Tidende.

2. Daniel oppdaterer om hva som skjer på Skrivebuatreff-fronten. Vi diskuterer kort om Skrivebuatreff.

3. Vi diskuterer hva som skal gjøres rundt vaffelmøtene. Vi bestemmer oss for at alle prøver å arrangere vaffelmøter i sitt lokalområde, og at medlemsansvarlig ringer rundt og/eller sender e-post til medlemmer for å høre om de kan tenke seg å arrangere møter hjemme hos seg.

4. Nattfall velges som ny nettansvarlig.

5. Ompabop beretter kort om vår økonomiske situasjon. Totalt betalte 26 medlemmer medlemskontingenten for 2010, noe vi oppsummerer som å være litt for dårlig.

Creare 19 år  Oslo

 

    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.