Har Skrivebua noe å si for dine skriveferdigheter?

Vi behøver din mening.

Dere er mange som sier at Skrivebua hjelper dere å utvikle språk og skriveferdigheter. 
I
arbeidet for å bevare Skrivebua ønsker vi å dokumentere og finne ut hvorfor og hvordan Skrivebua er med på å gjøre dere bedre å skrive. (Hvis du mener Skrivebua ikke har noen betydning i det hele tatt, vil vi vite det også.)

Du kan hjelpe oss ved å svare på disse spørsmålene:

  1. Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?

  2. Påvirker kommentarene du får på tekster deg til å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken måte?

  3. På hvilken måte har Skrivebua noe å si for utviklingen av skriveferdighetene dine?

  4. Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med kommentarer, som viser at det har foregått en utvikling?

  5. Har du merket, eller har læreren gitt deg tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk etter at du begynte på Skrivebua?

  6. Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli bedre i rettskriving etter at du begynte på Skrivebua?

Det er sikkert et par ting vi ikke har husket å spørre om. Hvis du har noe du syns du vil tilføye, må du gjerne gjøre det.

Disse spørsmålene har med en henvendelse Skrivebua fikk fra Norsk senter for skriveopplæring. De har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet/ Kunnskapsdepartementet å vurdere Skrivebua som en ressurs i arbeidet med å styrke elevers skriveferdigheter.

Vi vet jo at Skrivebua er viktig på mange ulike områder, men det er vanskelig å dokumentere. Jo flere svar, desto bedre.

Takk på forhånd!

Diskusjonstorget   Nordland

 

    Linneh
1. Jeg har lagt ut en eller to tekster som også var skolearbeid, og etter kommentarene jeg har fått fikk jeg forandret tekstene til det bedre, noe jeg er svært fornøyd med!

2. Kommentarene jeg får på tekster gir meg troen på meg selv, noe som gjør at jeg føler at skolearbeidet er lett som en lek. Føler jeg får arbeidet bedre til, også.

3. Etter at jeg skaffet meg bruker på skrivebua har jeg blitt mye flinkere til å oppdage skrivefeil. Egentlig er jeg nå blitt et monster som får angst når jeg ser skrivefeil. Men min mening er at det bare er et bra type monster.

4. Kommer ikke helt på noen akkurat nå, men jeg vet at alle kommentarer jeg har fått har fått meg til å ønske å utvikle meg til det bedre.

5. Jeg begynte på skrivebua rett før jeg begynte på videregående, så jeg tror at lærerne der trodde at suksessen min var takket være dem. De skulle bare visst, sier jeg. Har lært så utrolig mye her på bua!

6. Jeg har blitt mye bedre i rettskriving. Om jeg skriver feil nå er det bare slurv. Elsker rettskriving, det er faktisk utrolig gøy. En liten bokstav kan gjøre en enorm forskjell i et ord, og forandre hele meningen til en setning. Helt fantastisk, er det.

Bua har gitt meg troen på meg selv, og hjulpet meg å utvikle talent. Uten bua hadde nok ikke drømmen om å bli forfatter grodd seg ordentlig fast i meg! :) <3

27/01/2011 15:40

 
    rosa banan
1. Ja, jeg har lagt ut skoleoppgaver, for det meste ferdige, rett og slett fordi jeg vil ha flere sine meninger på dem enn læreren min sin.
Og så er det kult å kunne legge ut de stilene man er mest fornøyd med, og å kunne hjelpe/inspirere andre som skal skrive noe lignende.

2. Det påvirker det helt klart! Får et kick av å få koselige kommentarer, og om jeg får kommentarer som pirker på skrivefeil ser jeg at jeg må lære det. Jeg tror det er mye på grunn av skrivebua at jeg har bare seksere i norsk! <3

3. På alle måter! Jeg har lært om struktur, avsnitt, innhold, setningsoppbygging og alt her! Kanskje særlig mye om innhold og beskrivelser. Skrivebua har vært verdens beste norsklærer for meg og har bygget en slags grunnmur! Takker for det, altså.

5. Nei, det er så lenge siden jeg ble medlem, høhø.

6. Ja, helt klart! Jeg har lest hundrevis av tekster her, og lært litt av alle sammen. "Oj, sånn hadde ikke jeg gjort det" eller "Sånn skal jeg jammen prøve å skrive" tenker jeg kjempeofte når jeg leser en tekst her inne.
Jeg har sett at rettskrivingen min bare har blitt bedre og bedre etter at jeg ble aktiv her inne.

Og sånn utenom det så har Skrivebua utvilket meg mye som person også.<3
~Lene

27/01/2011 15:48

 
    Alperosen
Tenkte jeg skulle være et godt eksempel og fylle ut, selvom jeg teknisk sett er student nå og ikke har norsk mer:

1. Da jeg gikk på ungdomsskolen og videregående gjorde jeg det. Noen ganger for å få hjelp med tekster før jeg leverte dem inn, andre ganger for å få tilbakemelding fra andre på ferdige tekster som jeg var fornøyd med.

2. Jeg er nok litt for gammel for dette, siden jeg ikke gjør "skolearbeid" i den forstand mer, men jeg vil absolutt si at det gjorde det før. Bare det at noen er interessert i å lese det du skriver, gjør at det blir mer fristende å holde på med skriving, enten det er på skolen eller på fritida.

3. Kommentarer fra andre er utrolig verdifullt. Som jeg sa på forrige spørsmål, bare det å vite at noen bryr seg om og leser det du skriver er utrolig inspirerende. Og noen ganger hjelper det bare at et annet par øyne enn ens egne ser teksten, for å oppdage småfeil og ting som kanskje ikke passer så bra. I tillegg er det utrolig mange flinke folk på Skrivebua som kan mye og som er flinke til å skrive konstruktive kommentarer.

4. Dette er litt vanskelig, for jeg er en sånn person som pleier å ta til meg konstruktive tilbakemeldinger og forslag og "gjemme dem i mitt hjerte og grunne på dem", selvom jeg sjelden gidder å endre teksten som ligger på Skrivebua.
Men for eksempel på denne teksten: http://www.skrivebua.no/skrivebua.cgi?a=lesbidrag&bnr=682153
så har jeg retta noe som så naturlig ut for meg, men som ikke gjorde det for andre, fordi de ikke kan se inni hodet mitt. og så fikk Nattfall sin kommentar meg til å tenke veldig dypt over teksten min. Jeg tenker faktisk over det enda.
Hvis du ser gjennom alle tekstene mine, vil du sikkert finne flere sånne eksempler. Samt en del eksempler der jeg sier at jeg forstår hva noen mener, men er uenig, og det syns jeg også er veldig verdifullt, for da får jeg et mye mer bevisst forhold til teksten min.

5 og 6, de smelta visst litt sammen.

Vel, jeg var fjorten da jeg begynte på Skrivebua, og nå er jeg tjue, så selvfølgelig har jeg blitt bedre i norsk. Og jeg vil si at det i stor grad er Skrivebuas fortjeneste, først og fremst fordi jeg har blitt oppmuntra til å skrive og gjøre andre ting som har med språk å gjøre. Jeg har alltid likt å skrive, men jeg skreiv mye sjeldnere før jeg ble medlem av Skrivebua. Dessuten har jeg fått møte folk på min alder som også liker å skrive, og jeg kan ikke understreke nok hvor fantastisk det har vært. Jeg har fått et miljø der det er kult å like å lese, å være opptatt av rettskriving, å bruke fritida si på å skrive dikt. Derfor har jeg disse seks årene drevet en del med alle disse tingene. Og derfor har jeg blitt mye flinkere i norsk enn jeg ellers ville vært, men enda viktigere, jeg har blitt interessert og glad i norskfaget.

Kommer kanskje til å fylle på mer seinere! Skrivebua er fantastisk, ihvertfall. <3


27/01/2011 16:11

 
    Mirk
1. Ja, det har eg. Mest fordi igjennom
ungdomsskulen flaut eg på gode karakterar i
norsk og følte eg fekk lite ut av
tilbakemeldingane frå læraren. Her fekk eg
positive, men konstruktive kommentarar og
fleire synspunkt, som hjalp meg til å lese mine
eigne tekstar på andre måtar.

2. Kommentarar eg har fått her inne har alltid
vore viktige for meg. Det eg lærte her inne har
eg teke vidare til alle deler av livet mitt - også
skulearbeidet.

3. Eg har fått hjelp til å luke ut skrivefeil, uvanar
og klisjear, og erstatte dei med betre middel. Eg
har fått prenta inn ein ting eller to om struktur
og virkemiddel, og eg har lært å sjå kritisk på
både mine eigne og andre sine tekstar. Mest av
alt, har vel Bua lært meg å hjelpe meg sjølv til å
bli betre.

4. Dei fleste av mindre endringar har vel kome
til meg over tid og igjennom fleire tekstar. Men
eg sjølv ser ei tydeleg Bua-påverka endring i
t.d. dikta mine, tidlegare mangla både rytme og
flyt, men som no faktisk byrjar å få noko som
kan minne om struktur.

5. Lærarane har vel ikkje merka stort, ettersom
eg allereie var ivrig her inne innan eg byrja på
ungdomsskulen, og på barneskulen brydde dei
seg lite. Men eg merkar det sjølv, definitivt.

6. Det var vel først etter nokre månader her
inne at eg våga å byrje å snakke høgt om
forfattardraumen. Eg har fått meg eit skikkeleg
spark i bakenden både med tanke på
rettskriving og ordforråd, og er det nokon eg vil
gje ære for mine gode språkkarakterar i dag, er
det mine medbuabuarar. Skrivebua har
oppmuntra meg til å skrive meir, lese meir,
arbeide hardare og ikkje minst hjept meg til å
omfamne nynorsken min, som eg lenge var
skeptisk til grunna dårlege opplevingar og miljø.

Skrivebua med sitt fantastiske miljø betydde
også enormt mykje for meg når eg hadde det
vanskeleg for eit par år tilbake, og utan denne
varmen å krype inn i kvar dag etter skulen,
hadde eg neppe kome meg heilt hit eg er i dag.

27/01/2011 16:21

 
    Milea
1. Ja, det har jeg. For å få tilbakemeldinger
på det jeg har skrevet. Sett om noen av de som
er på min egen alder har andre kommentarer
enn hva jeg fikk fra læreren. Læreren ser ofte
på andre ting i teksten enn hva de på min alder
gjør, derfor er det greit å få flere forskjellige
meninger.
2. Konstruktive kommentarer påvirker meg
til å gjøre bedre skolearbeid, fordi jeg lærer noe
av kommentarene. Det gjør også at jeg vil
forbedre meg, og utvikle språket.
3. Skrivebua har masse å si for
skriveferdighetene mine fordi jeg har fått masse
konstruktive tilbakemeldinger og oppmuntrende
kommentarer som har gitt meg lyst til å
fortsette. Dette har gjort at jeg har utviklet meg
masse.
4. Øhm. Det veit jeg ikke : o Da må jeg se
igjennom tekstene(og kommentarene) mine, og
det er mange, og det har jeg ikke tid til. Hihi
5. Jeg har merket det selv ved at
karakterene gikk fra 3-4 og opp til 5-6. Læreren
har også kommentert utviklingen jeg har hatt i
språket og oppbygning av tekster.
6. Japp. Det gir meg masse inspirasjonen å
lese tekstene til andre ungdommer, jeg får lyst
til å skrive mer og utvikle det jeg selv skriver.
Ja, jeg ville bli bedre i rettskriving og har blitt
bedre også.

Skrivebua har også hjulpet meg masse med å
finne ut mer om meg selv, har troen på meg
selv og at jeg kan klare ting hvis jeg vil.
Skrivebua har ikke bare hjulpet meg med å
utvikle språket, men også og bli tryggere på
meg selv. Folkene her er fantastiske og betyr
masse for meg!

27/01/2011 16:26

 
    Drue
1. Har gjort det med noen av tentamene mine. Det er vel fordi jeg ville få tilbakemelding på dem, som når jeg legger ut hvilken som helst annen tekst.

2. Ja, ved å få kommentarer øker iveren til å fortsette å skrive og lese, noe som jeg er sikker på har gjort skolearbeidet mitt bedre. Uten Skrivebua ville jeg nok ikke hatt samme interesse for slike ting.

3. Konstruktive kommentarer har hjulpet, men akkurat i mitt tilfelle har skriveferdighetene mine utviklet seg mest ved å lese alle de andre tekstene her. Man lærer utrolig mye av å lese så mange forskjellige skrivestiler, mange som ennå er under utvikling. Man ser veldig tydelig hvordan folk blir gode til å skrive. Hele miljøet som er innpå her har også inspirert meg til å skrive videre.

4. Nei, for min del har det kanskje vært det å lese/skrive tekster som har fått meg til å utvikle meg. Men kommentarer har absolutt hjulpet og.

5. Vanskelig å si, siden jeg startet på Skrivebua i 10/11-alderen, altså før jeg fikk karakterer eller var veldig bevisst på kvalitet og slik i skriving. Har lest noen av historiene jeg skrev fra den tiden, og selve innholdet er ikke så interessant, men tekstene er greit skrevet, spesielt for den alderen. Så jeg vet ikke akkurat, men er egentlig selv helt sikker på av Skrivebua har vært sentral i utviklingen min av interessen for å skrive, og nå får jeg veldig gode karakterer i norsk, altså seksere eller femmere. Om jeg ikke hadde vært interessert i skriving fra en tidlig alder, ville jeg nok ha skrevet omtrent som jeg skrev da jeg var elleve, nå. Skrivebua er nok en av grunnene til at jeg har hatt den interessen så lenge.

Kan føye til at det var her jeg først begynte å jobbe med dikt og slik. Det er ikke noe vi driver veldig mye med på skolen. Gjorde det bra på tentamen der vi skulle skrive et dikt, og det vet jeg er fordi Skrivebua introduserte meg til så mange fantastiske diktere, som kunne og kan gi meg kontruktiv kritikk når jeg også prøver meg på diktskriving. :)

Det å skrive kommentarer er også noe vi lærer her, som kan være nyttig å kunne i skolen. Husker vi skulle lære litt om konstruktiv kritikk en gang på skolen, oog da kunne jeg alt litt om hvordan man setter sammen en slik kommentar. Egentlig er det alltid bra å kunne sånne ting, og det er jo en av de tingene folk gjør mest her.

6. Absolutt. Svarte vel på det i punktet over. Har blitt mye mer klar over rettskriving og sånn pga. Skrivebua, og jeg ser at jeg har utviklet meg siden jeg først kom hit. Man lærer virkelig noe av tekstene man leser her. Det har ingenting å si om de er veldig gode eller ikke fullt så gode. Man finner uansett ut noe nytt om skriving ved å lese noe som er så "ferskt", på en måte.

Skrivebua er virkelig et flott sted. :3

27/01/2011 16:43

 
    Diktkongene
Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?
-Nei, men jeg tror mange gjør det. Gjerne fordi de vil høre andres synspunkt. Her på skrivebua har alle noe positivt å si, og et høyt fokus på det positivet. Om man ikke er fornøyd med resultatet læreren har satt, kan det være smart å la skrivebuas medlemmer vurdere :)

Påvirker kommentarene du får på tekster deg til å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken måte?
Kommentarene påvirker meg til å skrive mer, og jeg får vite hva folk liker. Om det er noe som bør rettes på, så vil det helt klart være et mål å få ordnet opp i. Inndirekte, så påvirker det meg å skrive bedre på skolen. Skrivebua er mer en "hobby", der innhold er viktigere enn grammatikk. Likevel vil vurderingene jeg får her ha en innvirkning på min norskfaglige kompetanse på skolen.

På hvilken måte har Skrivebua noe å si for utviklingen av skriveferdighetene dine?
Jeg får gjerne nye vinklinger på ting, gode tips og råd. Man kan alltid forbedre seg, og skrivebua gir en god mulighet til det. Man kan alltid prøve flere ganger.

Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med kommentarer, som viser at det har foregått en utvikling?
Desverre, jeg er relativt ny på "bua", og har forløpig ikke så mange kommentarer på tekstene mine.

Har du merket, eller har læreren gitt deg tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk etter at du begynte på Skrivebua?
Som sagt ovenfor er jeg ganske ny. Men den norskfaglige kompetansen min er god, og jeg har ikke noe problemer i norskfaget. Tvert i mot :) Jeg leverer fortsatt som jeg pleier, og jeg er fornøyd. Da er det godt nok :)

Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli bedre i rettskriving etter at du begynte på Skrivebua?
Det påvirker meg til å prøve ut nye metoder å skrive på, og alternative metoder og triks for å krydre tekstene.

27/01/2011 16:47

 
    Ildfalk
1. Jeg har lagt ut flere skoleoppgaver, både
tentamener og andre stiler jeg har skrevet. Det
er alltid kjekt med tekster man får skryt for, og
dersom jeg får en god karakter på skolen på en
tekst, er det klart jeg blir stolt og får lyst til å
legge den ut her :-)

2. Kommentarene og tilbakemeldingene jeg får
her på bua hjelper meg definitivt når det gjelder
skolearbeid! Jeg får bedre selvtillit til å skrive
ting på skolen gjennom gode kommentarer her
på bua. Jeg føler også at jeg ved å skrive
tekster her stadig blir bedre til å skrive, noe
som hjelper i absolutt alle fag på skolen!:)

3. Skrivebua har ufattelig mye å si når det
gjelder utviklingen av mine skriveferdigheter.
Jeg begynte å legge ut tekster her da jeg gikk i
syvende klasse og når jeg nå går tilbake og
leser de tekstene føler jeg selv at jeg har hatt
enorm fremgang siden den gangen. Også
gjennom å lese andres tekster får jeg både
inspirasjon, en god leser-opplevelse, samtidig
som jeg lærer meg å analysere tekster på min
egen måte:-)

4. Da vil jeg si teksten 'Takk for idag, Erlend'
den skrev jeg da jeg gikk i 8. klasse. Den har
jeg fått flere kommentarer som har hjulpet meg
veldig mye!

5. Jeg har ikke vært på skrivebua i
sammenheng med skolen, men har definitivt
merket at jeg har blitt bedre, for min egen del.

6. Det er klart det gir enormt mye inspirasjon til
både å lese og skrive mer! Alle de fantastiske
tekstene her gjør at jeg virkelig får inspirasjon
til å skrive mer og bli bedre.

Vil også legge til at skrivebua i tillegg til å være
et fantastisk sted for å utvikle skrive-
kunnskaper, er et sted hvor jeg har tilbragt
enormt mye tid, fått masse nye venner, og et
sted hvor jeg føler meg virkelig hjemme!
Skrivebua har lært meg mye om meg selv, og
betyr virkelig ubeskrivelig mye for meg!

27/01/2011 16:48

 
    Darkest
1. ja, jeg har lagt ut en del oppgaver. For det
meste tentamener. Jeg har lagt det ut fordi jeg
vil at flere enn bare læreren min leser det, og
kanskje jeg får forslag fra yngre hjerner om
hvordan jeg kan gjøre den neste teksten bedre.

2. Ja, kommentarene påvirker meg. Men det er
positivt! Jeg får nye ideer og tips til hvordan den
neste teksten i skolearbeidet kan være.
Dessuten, får jeg jo mulighet til å skrive om den
gamle teksten når jeg får tips og kommentarer.
Jeg blir dessuten nøyere på skrivefeil, og får
bedre karakterer.

3. Skrivebua har utviklet meg mye de siste
årene. Jeg får lyst til å skrive og føler selv at
jeg faktisk er flink i dette. Og det gjør at
selvtilliten øker litt da. Jeg sliter generelt med
ting som har med skole å gjøre, og med
skrivebua får jeg øvd, og mye har gjort sånn at
jeg har forandret skrivemåtene mine, og
skrivebua har mye av det å gjøre.

4. Jeg kommer ikke på noen tekster nå, men
det er garantert en del tekster.

5. Nei, desverre. Men, jeg hadde en morsom
episode i fjor da læreren min fant en novelle her
inne på skrivebua, som jeg hadde laget, og
levert samme oppgave på skolen. Så læreren
trodde jeg juksa der. hehe.

6. Skrivebua påvirket meg med både lesing og
skriving. Jeg leser og skriver veldig mye, men
det er som regel på norsk det. Engelsk er det
værre med. Jeg får mye inspirasjon til å skrive
tekster, og samtidig lese nye bøker som folk
foreslår.

27/01/2011 17:28

 
    Beliar
1. Jeg har lagt ut mange ferdige skoleoppgaver,
fordi at på Skrivebua får jeg ofte mer
tilbakemeldinger enn hva en lærer kan gi meg.
Mesteparten av mine skriveferdigheter har jeg
fra andre brukere på Skrivebua som har gitt
meg råd og veiledning, slik at jeg kan gjøre det
bedre neste gang.

2. Kommentarene på Skrivebua er de som får
meg til å tro på meg selv. Takket være andre
brukere på Skrivebua, tror jeg på at jeg kan
prestere noe, og derfor prøver jeg så godt jeg
kan å overgå meg selv i norsken på skolen, og
derfor gjør jeg det bra. Hadde jeg ikke hatt
troen på meg selv, ville jeg ikke kunne prestert
like godt.

3. Skrivebua har noe å si på utviklingen av
skriveferdighetene mine ved at jeg får
tilbakemeldinger på tekstene mine, men også
mye fordi jeg leser andre tekster på alle slags
nivåer. Ved å se hva andre kan gjøre bedre, ser
jeg også hva jeg kan gjøre bedre, og på
den måten kan jeg, gjennom andre, bli en bedre
lærer for meg selv. De rådene jeg gir til andre,
gir jeg altså til meg selv også, og jeg ville nok
ikke sett dette i like stor grad om jeg ikke
hadde hatt denne muligheten.

4. Alle tekstene mine er et eksempel. Det er
ikke alltid jeg endrer ting når jeg får
tilbakemeldinger, men jeg tenker på det til
neste gang. Jeg utvikler meg mer og mer for
hver gang jeg får en ordentlig tilbakemelding.
Alle tekstene mine, hver eneste én, er
eksempler på dette. Det går oppover.

5. Definitivt. Min interesse for litteratur i det hele
tatt, har gått opp til Himmelen. Før jeg ble med
på Skrivebua, hadde jeg for eksempel store
fordommer mot dikt, men nå gjør jeg det veldig
bra i denne sjangeren, fordi jeg får se så mye
forskjellig, og det er så lett å komme inn på det!
Det er jo klart at jeg utvikler meg framover, og
det er mulig jeg hadde gjort det uten bua også,
men det går definitivt oppover, for siden jeg blir
sett, øker selvfølelsen, jeg skriver mer, jeg
utvikler meg mer, jeg mister ikke motet - det
går oppover.

6. Absolutt! Hadde det ikke vært for Skrivebua,
så hadde jeg skrevet mye mindre, rett og slett
fordi at jeg skriver for å få det ut til folket så
andre kan se det - hadde ingen lest tekstene
mine, hadde de bare fortsatt å surre rundt i mitt
eget hode, og jeg hadde trukket meg tilbake for
å fantasere. Takket være lesere kan jeg få det
ut til folket, og på den måten bli et bedre
menneske som helhet. Mennesker her inne kan
påpeke hver en minste feil jeg gjør, og etter
hvert vil jeg huske det bedre, og jeg blir også
mer bevisst på rettskriving når jeg leser andres
tekster og gir tilbakemeldinger på det.
Skrivebua har altså på alle måter hevet min
interesse for skriving, lesing og språk.

Jeg må også tilføye at disse menneskene som
fant opp kunnskapsløfte, gjorde det for å
fremme matte, engelsk og
norsk. Derfor bør man satse på det som
får motivasjonen for de to siste tingene til å gå
oppover, noe annet er galskap og
dobbeltmoralsk.

27/01/2011 18:03

 
    Nattfarí
1. Jeg har lagt ut to skoleoppgaver på Bua, den ene fordi læreren min var så veldig begeistret for den, den andre vet jeg faktisk ikke helt hvorfor.

2. Jeg tar til meg kritikken, og grubler på den mens jeg skriver, forsøker å følge forslagene etter beste evne.

På hvilken måte har Skrivebua noe å si for utviklingen av skriveferdighetene dine? 3. Jeg lærer noe av all konstruktiv kritikk, og forsøker å endre teksten til det bedre ved å følge alle tipsene. Det går selvfølgelig ikke, men jeg tenker på kommentarene jeg har fått tidligere mens jeg skriver.

4. Jeg vet ikke, jeg... Det er sikkert mange av dem, men jeg kommer ikke på noen spesielle akkurat nå.

5. Nå har vi bare hatt noen små prosjekter som egentlig ikke har så mye med skriveferdigheter og gjøre, og jeg gjorde det ikke særlig bra på de fleste av dem, siden temaet ikke interesserte meg. Eller, vi har jo "Råd for uråd" eller noe sånt, da. Den ble han veldig begeistret for.

6. Jeg har fattet interesse for dikt, både å skrive dem selv og å lese dem, etter at jeg begynte på Bua. Jeg har vel egentlig alltid vært veldig interessert i både skriving og lesing, men jeg vet ikke, jeg hadde en episode før Bua at jeg nesten ikke fikk lest noe.

27/01/2011 18:03

 
    Limstiften
1. Ja, jeg har lagt ut ferdige skoleoppgaver. Og det er fordi jeg vil ha andre meninger enn læreren min sin.

2. Hvis jeg får kommentarer om hvordan jeg kan gjøre ting bedre, tar jeg selvfølgelig dem til meg. Dermed kan jeg jo bruke de tipsene i skolearbeidet mitt også :)

3. Skrivebua har definitivt gjort noe med skriveferdighetene mine. Ved få kommentarer fra andre som skriver, om ting man kan gjøre bedre og hva som var bra, får man lyst til å gjøre det enda bedre neste gang, og man tar til seg de konstruktive kommentarene og prøver å gjøre noe med eventuelle feil.
Man lærer også av å lese andre sine tekster, ved å se på måten de skriver og hvilke virkemidler de bruker.

4. Litt vanskelig å plukke ut en tekst, siden jeg aldri har endret på den og lagt det ut. De tipsene jeg får, lagrer jeg inni hodet mitt, også kommer de fram i andre tekster.

5. Selv har jeg merket forskjell. Karakterene mine har forbedret seg. Vet ikke om lærerne har merket forskjell, men jeg får tilbakemelding i fra dem om at jeg skriver godt.

6. Jeg har alltid interessert meg for skriving og da jeg oppdaget Skrivebua, dabbet ikke interessen av for å si det slik. Før Skrivebua var det ingen som leste tekstene mine, bortsett fra mamma og pappa. Og de sa at det var bra, uansett. Da jeg la ut tekstene mine på Skrivebua og fikk tilbakemelding på dem, var det konstruktivt, slik at jeg kunne forbedre meg. Rettskriving er gøy, jeg blir gal hvis jeg ser en ekkel skrivefeil. Så ja, jeg fikk lyst til å bli bedre i rettskriving etter å ha begynt her.

Jeg vil også legge til at Skrivebua betyr utrolig mye for meg, selv om jeg kanskje ikke er her så mye nå, men det handler om tid og ikke lyst :)
Skrivebua er virkelig et fantastisk sted. Her er det alle slags typer mennesker, og alle kan være den de selv vil, uten at noen sier noe på det. Her finner man seg venner som er like en selv og som liker det samme som en selv. For det er jo ikke alle som har en venn som liker å skrive :)
Jeg synes det er utrolig trist om Skrivebua blir lagt ned. Da forsvinner så mye glede, håp og drømmer. Og ikke minst gode skriverspirer.
Jeg håper, virkelig av hele mitt hjerte, at Bua består!

27/01/2011 18:22

 
    Limstiften
Jeg vil også si at da jeg startet her, var jeg ikke så begeistret for dikt.
Nå elsker jeg det, virelig elsker det.
Så Skrivebua gir oss også mulighet til å utvikle seg og kanskje begynne med en ny sjanger :)

27/01/2011 18:27

 
    Aila May
1. Ja jeg har mange skoleoppgaver her, fordi
medlemmene her gir meg mer konstruktiv
kommentar enn læreren, de sier mer om hva
jeg kan gjøre bedre, noe læreren min ikke er så
flink til. De retter også på skrivefeil jeg ikke har
merket og det er utrolig greit når man skal
sende det inn og få karakter på det.

2. haha, for et spørsmål. Det er ogisk, så klart
gjør det det! Det hjelper mer enn noe annet! Før
blannet jeg mellom fortid og nå tid, men ikke nå
lenger fordi noen greie medlemmer hjalp meg.
Folk retter på deg, og du lærer masse bare av å
lese kommentarene du har fått. Det kan også gi
deg ett type konkuranseinstingt med deg selv,
slik at du presser deg til å ikke gjøre flere feil.
Det har hvertfall virket for meg!

3. Mye! Jeg gik fra 3 til 5, det burde si nok. Men
om jeg ikke hadde startet på skrivebua vet jeg
ikke hvordan norsken skulle gått.
Jeg har dysleksi og jeg får 5 i norsk skriftelig
takket være skrivebua, så der fortjener dere en
stor applaus! :)

4. Tyffany Del 27-28 for eksempel og sikkert
mange flere!

5. Jeg har aldri hatt en nodrsklærer som har
vart lenge, men når vi fikk den nye læreren ville
han snakke med meg etter tiemen en gang og
sa at jeg var veldig flink til å skrive.
Og som jeg sa ista så gikk jeg fra 3 til 5 i norsk
skriftelig og jeg vil påstå at vi har veldig strenge
lærere (spesielt norsklærer)

6. Gjett om! Jeg skrev litt før jeg fikk vite om
skrivebua. Jeg var veldig stolt av å skrive hele 9
sider av en serie som nå er på 130 sider! Og
rettskriving har jeg blitt mye nøyere med!

Jeg vil også slenge på enda ett lite pungt:

Skrivebua har gitt meg god kontakt med noen
mennesker som jeg nå har blitt veldig gode
venner med.
Det er ikke altid like lett å finne noen venner
som er så glad i å skrive, men her finner man
massevis. Det er et veldig godt miljø på
skrivebua og hvis man noen gang trenger en
venn er jeg veldig sikker på at man kan ta
kontakt med nesten hvem somhelst på
skrivebua :)

Og ja skrivebua betyr utrolig mye for meg også!

27/01/2011 18:53

 
    Gullhår og Englejenta
Hmm... Jeg har jo ikke vært her så veldig
lenge. Bare to tre måneder, så mange av de
spørsmålene kan jeg ikke svare på

MEN!! Spørsmål 6 kan jeg svare på:

Skrivelysten min har skutt i været etter at jeg
registrerte meg på skrivebua. På en av
historiene satt jeg fast på side 80 og i løpet av
den tiden jeg har vært på skrivebua, har jeg
skrevet mer enn 100 sider til på den. De 80
sidene jeg skrev før skrivebua tok nesten et år
å skrive og de neste 100 sidene siden skrivebua
skrev jeg over to måneder:)

Skrivebua gir meg motviasjon til å skrive og å
gjøre det bra i norsk. Før følte jeg meg ganske
annerledes og rar. Andre folk så rart på meg
når jeg fortalte dem at jeg likte å skrive på
fritiden. Men her på skrivebua har jeg funnet
MANGE personer som også liker å skrive og det
får meg til å føle meg som en del av noe. Som
om jeg ikke er så sær og utafor likevel:)

Selvtilliten min har økt på grunn av de
hyggelige og konstruktive kommentarene jeg
har fått. Før var jeg veldig usikker på
skrivingen min, det var ikke andre enn læreren
min (som var veldig objektiv i forhold til
skrivingen min) som så på tekstene mine.

På grunn av denne økte selvtilliten trives jeg litt
bedre på skolen. Jeg føler meg sikker på at
språk er noe jeg har talent i og på Engelsk
tentamen (som jeg forresten fikk en 6-er på)
fikk jeg stor inspirasjon fra en bruker her på
Bua. Så ordene bare fløy fra pennen min rett og
slett. Og skaffet meg en 6-er:)

Så jeg vil si at jeg har forbedret meg og fått
mer motivasjon når det gjelder språk siden jeg
kom til Bua. Jeg har klikket inn på tekster og
sett på forskjellige skrivestiler og... Det har gitt
meg tonnevis av inspirasjon, både til private
historier og skoleoppgaver. Jeg har blitt flinkere
når det gjelder ord delings feil og ikke minst:
AVSNITT!!

Jeg har blitt mye flinkere til å få orden i
tekstene mine, skape litt dialog og avsnitt og
sånt. Det er noe norsklæreren min har påpekt.
Og jeg har fått hjelp til å finne andre ting som
kan forbedres ved tekstene mine. Og det har
skaffet meg bare 5-ere og 6-ere i norsk og
engelsk, noe jeg er storfornøyd med.

Så bua har hjulpet meg kolossalt bare på de få
månedene jeg har vært medlem. Og det sier
ganske mye om dette nettstedet synes jeg:)

-Gullhår


27/01/2011 18:58

 
    Helenora
1. Ja. Jeg har lagt ut ferdige, men ofte før jeg har fått tilbakemelding fra læreren. Dette gjør jeg fordi en skoleoppgave, er for meg likeverdig med en hvilken som helst annen tekst, og spesielt tentamener. Jeg føler et veldig lite skille mellom disse og eventuelle andre tekster og har like lyst til at andre leser dem som de andre tekstene.

2. Det kan godt hende. Jeg får ikke så spesielt mange kommentarer nå for tiden, og jeg har vært så lenge på Bua at jeg ikke klarer å forestille meg hvordan det var uten. Vi hadde ikke så fryktelig mye skolearbeid i fjerdeklassen, eh? Men siden Bua har iløpet av denne tida påvirka meg så mye i skriving, har jeg for det meste veldig gode resultater på skriveoppgaver.

3. På omtrent alle måter. Grammatisk sett var jeg ikke forferdelig før Bua, men det er vanskelig å vite om Bua eller skolen hjalp meg med å bli bedre når jeg har vært på Bua siden femteklasse - men jeg antar det er en miks av begge. Bortsett fra det har jeg bare forbedret meg enormt. I begynnelsen av mitt opphold her, la jeg ut ting som bare falt meg inn, uten å tenke over om det var en virkelig god tekst eller ikke. Jeg ville bare ha oppmerksomhet, liksom. Jeg likte å høre at jeg var flink i forhold til alderen. Men nå skriver jeg for å skape noe jeg er fornøyd med, og fordi det er fint å skape det, ikke for å bare skrive og bli lest. Også er det alltid kommentarene, alltid små biter med hjelp som sitter i bakhodet når jeg skriver den neste teksten, og det er det som gjør den neste teksten bedre enn den forrige. Det er ikke så fryktelig vanskelig å se forbedringen hos meg, man kan bare velge en hvilkensomhelst, utrolig teit tekst fra tidligere år, og så en av de nyeste.

4. Ah, det har jeg. Jeg har en tekst kalt "13", og en... nyere versjon av den. Jeg antar den heter "13 (ny versjon)" eller noe sånt. Og den fikk jeg ikke mange kommentarer på, bare en av Nattfall tror jeg, men det var en definitiv forbedring, selv om nå syns jeg selvfølgelig begge tekstene er ganske teite. Men sånn er det med gamle ting.

5. Som sagt før, jeg har vært på Skrivebua siden femteklasse. Jeg har hatt mange forskjellige norsklærere siden da, og det ville vært vanskelig for dem å vite om det er de eller Skrivebua som hjelper meg, siden jeg fremdeles har mye å lære, så å si.

6. Ja. Så sykt mye ja. Jeg tror jeg skrev og leste før Skrivebua kom inn i livet mitt (det er litt tåkete på det punktet), men jeg fullførte aldri noe - men hvorfor skulle jeg? Hva skulle jeg med det hvis jeg fullførte det? Jeg visste ikke hva forlag var. Og så kom Skrivebua. "Hm, jeg liker jo å skrive", tenkte jeg og trykket på linken. Og fra den dagen... skrev jeg med en grunn. Og tro meg, den grunnen forbedret seg etterhvert - nå skriver jeg for gleden av det, ikke bare for å bli lest - selv om det å bli lest er en veldig viktig faktor for at jeg faktisk skrev mer. Og det er Skrivebua som ga meg glede i å lese dikt også, vil jeg si. Og evnen til å forstå dem til en viss grad.
Språk vil jeg ikke la Bua ta all æren for, da. Denne æren gir jeg til tsjekkisk skole, Pokemonspill og venner fra/på Skrivebua.


- Det er egentlig litt vanskelig å vite hvordan jeg hadde vært uten Skrivebua, jeg har vært under dens påvirkning siden 10-11årsalderen, og halve personligheten min (minst) er basert på noe Skrivebuarelatert. Så det er vanskelig å si om jeg fremdeles hadde vært grammatikknazi, glad i å skrive, eller flink i norsk og engelsk generelt, eller like glad i å lese, eller om jeg hadde likt å lese dikt, og om jeg hadde skrevet ikke-rime-dikt i det hele tatt.

27/01/2011 19:34

 
    Nameless
1. Jeg har lagt ut ett par tekster som jeg opprinnelig skrev som en skolestil, mest fordi jeg da fikk god respons på den av læreren og/eller andre elever.

2. Det gjør meg mer motivert i norsktimene, gir meg lyst til å skrive noe bra sånn at jeg kan legge det ut på Bua siden, hahaha!

3. Man får vite om det er noen skrivefeil man skal rette på, vi får konstruktiv kritikk og god motivasjon.

4. Nei, jeg vet ikke om jeg har noe konkret eksempel, dessverre.

5. Det vil jeg si, ja. Jeg lærer en del om det å uttrykke følelser gjennom ord, og det vises i norsktimene, tenker jeg.

6. Ja, definitivt. Skrivebua får meg bare til å ha lyst til å bli bedre, hvilket er fantastisk. Man føler det er noen som hører på det du sier, og du får i tillegg formulert deg og uttrykket deg selv på den måten du trenger.

27/01/2011 20:30

 
    Snørosen
1. Ja, jeg har for det meste lagt ut ferdige skoleoppgaver, men også et par uferdige. Å legge ut de uferdige oppgavene har gitt meg konstruktiv kritikk og gjort tekstene bedre pga andres kommentarer. Når jeg har lagt ut ferdige skoleoppgaver har det for det meste vært de jeg er svært fornøyd med, og da har jeg lagt de ut av samme grunn som andre "vanlige" tekster: For å få tilbakemeldinger.

2. Det er en gooood stund siden jeg startet på bua, men med bua fikk jeg verdifull, konstruktiv kritikk som gjorde at jeg ble mer klar over min egen skriving og gjentagende feil. Når jeg gikk på ungdomsskolen bidro medlemsskapet mitt på bua til å gjøre meg mye mer interessert i skriving av fortellinger, jeg hopper nærmest i taket hver gang vi fikk en slik oppgave på skolen og skrev gjerne 5-10 sider selv om jeg bare trengte 2. I dag har jeg ikke lenger så stort utbytte av bua i forhold til skolearbeid siden jeg har utviklet meg så mye allerede, men bua var definitivt med på å øke interessen for å skrive skjønnlitteratur når jeg var litt yngre.

3. SYKT MYE! Når jeg ble medlem på bua (rundt 7.kl) begynte jeg å skrive mer enn noen gang før. Jeg var ikke spesielt dårlig på grammatikk og feil fra før av, men bua hjalp meg likevel masse. Konstruktiv kritikk bidro til å luke ut feil, jeg ble etterhvert klar over greia med å lage personligheter på karakterene i historien og mye mer. I perioder var jeg nesten avhengig av å skrive - kunne skrive hver dag i 2 uker på tekster - og medlemsskapet mitt på bua gjorde det mer givende å skrive enn noen gang før. Jeg tror jeg kan takke bua for at jeg i dag på vg2 har 5/6 i norsk; mange av folka i klassen min hadde 5 på ungdomsskolen og har gått ned til 3 eller 2 på videregående pga den store forskjellen i grammatisk korrekt skriving.


4. Tidlige tekster jeg har skrevet, som jeg ville ha skrevet mye bedre i dag er blant annet "Alene", "Goodbye My Lover" (superklisjé tittel, I know,) og "Pain Without Love" er bare noen av dem. I disse er det for det meste utbyggingen av karakterer jeg ville forbedret, men også språk og skrivemåte + titlene selvfølgelig. Jeg ser det også godt fra begynnelsen til slutten på "E&M" serien - karakterene har faktisk fått en personlighet etterhvert.


5. Siden utviklingen min på skrivefronten for det meste var for 3-4 år siden husker jeg ikke helt sikkert. Jeg hadde forskjellige lærere fra da jeg begynte og et par år etter (da det var mest utvikling) så jeg tviler litt på at jeg fikk en konkret kommentar på min forbedring annet enn at jeg hadde blitt litt bedre - dette er jo noe de fleste lærere forventer av folk som har gode karakterer. Uansett gikk jeg i alle fall fra 5 i norsk i 8.kl til en stabil 6er i bokmål og etterhvert (10.kl) en 6er i nynorsk også.

6. Det gjorde det definitivt tidligere. Da jeg begynte hadde jeg en del grammatikkfeil, logiske brister i fortellingen og mangler på personligheter. Med bua fikk jeg inspirasjon og lyst til å lage personligheter, jeg begynte å bruke stavekontrollen for fullt og passet på å unngå logiske brister i fortellingen. Bua har også bidratt til min store interesse for litteratur, selv om jeg leste en god del før jeg meldte meg inn. Av andre brukere fikk jeg noen ganger tips om bøker, når jeg hadde lest bøker ble jeg ofte inspirert til å skrive en historie og så fikk jeg konstruktiv av andre medlemmer på teksten min.
Før bua hadde jeg aldri tenkt på muligheten for å gi ut bok en dag, men etterhvert tenkte jeg at det faktisk er mulig. Det er ikke det jeg vil satse mest på, men det hadde vært gøy å gi en bok en dag - selv om det ligger veldig langt frem.
Skrivebua har bidratt til at jeg har skrevet 4 lange serier - 2 av dem henholdsvis ca 100 sider og ca 80 sider (A4, str 12). Jeg har telt antall tekster nå; 118 tekster i løpet av ca 3 år. Over halvparten av disse, kanskje så mange som 3/4, hadde ikke blitt skrevet om ikke bua eksisterte.
Bua har gitt meg et verdifullt sted der jeg får vist hva jeg kan, der jeg får tilbakemeldinger og der folk faktisk leser det jeg skriver. Før bua var det bare 1 venninne av meg som av og til leste skoleoppgavene, ellers ingen. Med en gang jeg ble medlem av bua var det så fint å tenke på at folk faktisk leste det jeg skrev. Tekstene mine nådde ut til noen, og det var en veldig viktig motivasjon for å skrive. Noen ganger med skrivesperre og i perioder der jeg hadde liten skrivelyst hjalp det masse at jeg visste at noen faktisk ventet på neste del i serien, og jeg jobbet videre på grunn av dem slik at serien skulle bli ferdig.

27/01/2011 20:37

 
    Fluesopp
Jeg skrev nettopp en skikkelig lang kommentar som jeg brukte skikkelig lang tid på, men da jeg var ferdig klarte jeg, som den idioten jeg er, å trykke på noe som gjorde at den forsvant, og jeg klarte heller ikke å komme tilbake til den xC Men jeg prøver på nytt:
1. Ja, jeg har lagt ut noen. det hender jo at man blir fornøyd med noe man skriver på skolen, og vil ha en mer utfyllende kommentar enn det man får av læreren, som oftest ser mest på grammatikken.

2. Ja. Kommentarer gjør en jo bedre og dette kommer jo også til å vises på skolearbeid. Dessuten får en jo mer tro på seg selv når man vet at noen faktisk gidder å lese det du skriver og ser noe i det, og deretter mer lyst til å skrive som gjør at man sikkert skriver mer, som også gjør en bedre. Og når man sitter midt i skrivingen, blir man jo ofte litt revet med, slik at man blir litt ''blind'' for skrivefeil og sånt. Da hjelper det å få noen annens synspunkt på teksten.

3. Hadde det ikke vært for Bua, ville jeg aldri ha skrevet så mye. Jeg hadde sikkert ikke skrevet i det hele tatt, sett bort ifra skolearbeid. Kommentarene har også mye å si, de gjør at man får lyst til å skrive mer, og man får lyst til å skrive bedre. Jeg tror også at det å gi kommentarer, se på hva andre har kommentert og å lese tekster fra Bua har gjort meg bedre også. Det finnes jo så mye forskjellig her, så mange forskjellige skrivemåter og stiler, og det vidner på en måte ''skrivehorisonten'' og gir inspirasjon.

4. Hm, det er litt vanskelig. Men jeg er også en sånn som tar til meg kritikken og tenker over den, og da blir den, ihvertfall noe av den, lagret inni hodet mitt og ''innført''.

5. Hvis det snakkes om rettskriving her, så nei, egentlig ikke. Men jeg har jo blitt en bedre skriver, sånn skrivemessig.

6. JA! Helt klart. Tilbakemeldingene man får, gir en jo lyst til å skrive mer, og til å skrive bedre. Det jeg liker med å skrive og det jeg prøver å oppnå når jeg skriver en tekst, det er å få folk til å føle, og å nå folk. og uten lesere, ville jo det vært umulig. Og når man får tilbakemelding fra andre mennesker som også liker å skrive og er gode til det, betyr det litt mer enn om en venninne som kanskje ikke er så interessert i skriving sier det er bra. Poenget er jo å forbedre seg.

Jeg tror at hvis Bua legges ned, kommer det til å bli et tomrom i livet mitt, siden Skrivebua har blitt en så stor del av det. Skriving har hjulpet meg mye, det er en veldig fin måte å få ut følelser på og man blir liksom litt bedre kjent med seg selv. Som Limstiften sier, Skrivebua gir rom for utvikling og nye sjangre. Jeg håper inderlig at Bua består! C:

27/01/2011 22:04

 
    Mona (red.)
Ja, her kommer det fram =0) Takk skal dere ha!

Disse spørsmålene har med en henvendelse vi har fått fra Norsk senter for skriveopplæring, som har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet/ Kunnskapsdepartementet å vurdere Skrivebua som en ressurs i arbeidet med å styrke elevers skriveferdigheter.

Vi vet jo at Skrivebua er viktig på mange ulike områder, men det er vanskelig å dokumentere.

Derfor håper vi så mange som mulig vil si sin mening for å styrke troverdigheten til Skrivebua =0)

28/01/2011 10:07

 
    Eowyn262
1.
Ja, det har jeg, og det gjorde jeg fordi jeg ville få tilbakemeldinger fra andre brukere her på bua om ting læreren min kanskje ikke har sett, som kan gjøre meg til en bedre skriver.

2.
Ja, kommentarene jeg får gjør at jeg blir mer obs på hvordan jeg skriver, noe som påvirker skolearbeidet. Har jeg en skrivefeil som går igjen mye, og noen påpeker den i en kommentar, så legger jeg med en gang merke til den og strever med å unngå den samme feilen igjen. Kommentarene fører også til at jeg har blitt bedre til å skrive både saklige tekster og historier, og gjør at jeg blir mer motivert til å gjøre det bedre på skolen i spesielt fag der skriving er en viktig del av faget.

3.
Skrivebua har alt å si for utviklingen av skriveferdighetene mine. Medlemmene her er positive samtidig som de kommer med hjelpsom, konstruktiv kritikk som hjelper en. Så klart får man også tilbakemeldinger på skolen fra lærere, men det er mer hjelpsomt å høre ting fra folk på din egen alder, synes jeg. Det er fordi det jeg legger ut på bua i hvert fall er ment for ungdom – derfor vil kritikk fra den samme aldersgruppen hjelpe mer enn kritikken fra en eldre lærer som kanskje ikke skjønner humoren eller idéen bak teksten.

4.
Alle delene av historiene mine som ligger ute på profilen min er eksempler på at det har skjedd en utvikling. Hvis man leser den første delen av De Utvalgte serien min som ligger ute, og den nyeste delen av Elementsteinene serien min, vil jeg tro det er tydelig at jeg har forbedret meg.

5.
Jeg begynte på Skrivebua rundt juletider i 8. klasse. Siden jeg allerede hadde skrevet mye fra før på fritiden, og at jeg egentlig var generelt god i norsk fra før av, fikk jeg ingen tilbakemeldinger av norsklæreren min. Men jeg ble mye bedre i engelsk i løpet av det halve året fra juleterminen til vårterminen. Etter at jeg begynte på Skrivebua steg jeg omtrent to karakterer i faget – fra en svak firer til en sterk femmer.

6.
Skrivebua har uten tvil vekket en større interesse for å utvikle meg innen skriving og språk. Før hadde jeg bare en liten drøm om å bli forfatter. En drøm jeg trodde aldri ville bli oppfylt. Men etter at jeg fikk en bruker her, så skjønte jeg at alt kan skje, og at til og med jeg kan kanskje bli en forfatter en vakker dag! Lesing var jeg glad i fra før jeg begynte, og har egentlig merket at den bare blir større og større etter hvert som tiden går. Det er så mange gode skrivere som finnes her på Skrivebua! Ja, jeg fikk lyst til å bli bedre i rettskriving etter at jeg begynte på Skrivebua fordi jeg ikke lenger ville gjøre de samme feilene. Jeg hadde lyst til å forbedre meg og lære nye ord og uttrykk. Rettskriving er etter min mening en stor del av prosessen som gjør et dikt eller en historie bra, ettersom ord som er skrevet riktig flyter bedre enn ord som er skrevet feil.

Skrivebua MÅ bestå! Uten dette fantastiske stedet ville jeg aldri klart å utvikle skriveferdighetene mine. Kommentarene jeg får av skrive- og leseglade barn og ungdommer hjelper mye mer enn lærernes tilbakemeldinger. For her er alle glade og positive samtidig som de hjelper og gir deg kritikk. :)

28/01/2011 11:49

 
    Nattens dronning
1. Ja, jeg har lagt ut noe, og det var for å få tilbakemeldinger fra folk på min egen alder, hvordan de reagerte på det jeg skrev. For meg er det viktig å skrive til fol som kan rellatere skrivingen til sin egen hverdag!

2. Kommentarene får meg til å tenke over ting som er lurt å få med i en tekst, og de får meg til å tenke på hvor viktig det er å feks. variere ordbruken og ha en god flyt i språket!

3: jeg har bare vært på skrivebua et halvt års tid, men ellerede ser jeg at jeg skriver mye mer en jeg noen gang gjorde før fordi alle de gode tilbakemeldingene og forslagene til hvordan jeg kan forbedre skrivingen min. Jeg bli bedre til å formidle tanker og følelser, og det har vært en stor utvikling! Dessuten, hvis det ikke hadde vært for skrivebua hadde jeg nokk aldri begynt å skrive romanen min i førsteomgang!

4. Et konkret eksempel er vell diktet Rubics Cube, der jeg fikk tips til oppsett og fikk rettet på en skrivefeil. Fra å være en linje ble den til et lite dikt med ordstilling dom fikk fram meningen i det på en god måte!

5. Jeg kom på skrivebua i sommerferien, og jeg fikk ny norsklærer, så jeg tror ikke hun har merket noe spesielt. Vi skriver mest analyser på skolen, så jeg har ikke fått vise hva jeg virkelig kan, men norsklæreren min var imponert over novellen Katyn som jeg viste henne.

6. Skrivebua har ABSOLUTT utviklet min interesse for skriving. Før jeg kom på skrivebua skrev jeg ikke så mye, mest for få ut enkelte følelser. Jeg har fått høre fra familien og folk på skolen at jeg skrev godt, så jeg ville se om det jeg skrev virkelig var bra. Etter å ha fått masse koselige kommentarer og tips, har interessen min for skriving eksplodert, og jeg skriver nå minst 2 timer hver dag fordi jeg bobler over av kreativitet og skrivelyst!
Retskrivingen er det så som så med, men jeg merker at jeg har skjerpet meg, for det er ikke noe gøy å få tilbakemelding på at det er ting som må rettes....
Men all heder og ære til de som merker det, jeg er elendig til å lese korrektur, men jeg føler jeg har blitt bedre!

28/01/2011 13:34

 
    Cool Cat
1. Jeg legger ofte ut skoleoppgaver før jeg lever inn sånn at jeg kan få tilbakemelding fra andre før jeg leverer inn, og i ettertid bedret karakterene mine seg.


2. Som jeg skrev på nr. 1, ja, karakterene mine ble mye bedre i både norsk og andre fag. Jeg begynte å lese og skrive mer og de ferdighetene gjorde at jeg bedret meg i forskjellig fag. Jeg har også utviklet vennskap med andre brukere (jeg har ikke gode venner på skolen) og fikk idèer og motivasjon til å forsette skolearbeidet.


3. På skrivebua kan jeg legge ut tekster og få kommentarer som gir meg idèer og gjør meg oppmerksom på mine skrivefeil som har minket betydelig. Jeg blir motivert med støtte og kan gi støtte videre ved å kommentere andres og bidra til å hjelpe de jeg kan hjelpe.

4. 2/3 av alle tekstene mine er så bra som de er på grunn av støtte og hjelp fra bua. Etter å ha lagt ut en del og fått hjelp fikk jeg straks bedre skriveferdigheter.


5. Å ja! Læreren som foreslo skrivebua for meg har sagt at jeg har hatt stor fremgang etter bare en kort periode her på bua. Jeg kan merke det selv også, helt tydelig.


6. Helt klart! Siden jeg ble medlem har interessen min for å skrive og lese skutt i været! Jeg leser bøker for å lære nye ord (selvfølgelig også fordi jeg liker innholdet). Jeg er mer oppmerksom på rettskriving og innholdet og nyter hvert sekund jeg kan skrive eller lese!

Jeg gjentar meg selv ganske mye her nå, men håper dette kan hjelpe.

28/01/2011 13:46

 
    Cool Cat
P.S.
Skrivebua kan ikke legges ned. Jeg har fått et liv her på bua. Det er et sted jeg kan søke tilflukt når jeg er lei meg, eller et sted jeg kan få idèer og utvikle vennskap med andre. Jeg er blitt utrolig glad i bua og har fått mange gode opplevelser og mange nye venner. Livet ville ikke vært det samme uten bua, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å beholde bua!

28/01/2011 13:51

 
    koneko
1. eg har lagt ut ferdige skoleoppgaver, men ikkje før eg har fått de igjen av læreren min.

2. vel, nå har ikkje eg fått så mange kommentarer, på de tekstene, men, hvis eg for tid å legge ut flere skoleoppgaver i framtiden, så håpe eg på bedre lykke da.

3. skrivebua, betyr mye for meg, og eg vil sei at den inspirere t utvikling, det gjør også komentarene. kan ikkje i farten komme på någe konkret eksempel av mine skriverier som ska visa potensiell utvikling.

4. eg har aldrig blitt stoppa av læreren min etter timen, men dethar kanskje någe med at eg va bruker på skrivebua da eg starta på skrivebua.

5. joda, klart eg har lyst t å bli bedre i rettskriving. det e ingen tvil.

6. skrivegleden min bare vokser og vokser.


28/01/2011 16:00

 
    Irwa
1. Nei. Det har jeg ikke.

2. Ja. Jeg blir oppmuntret til å lese og skrive, og da blir det jo gøy å lese/skrive. Og da gjør jeg det bedre på skolen med historier.

3. Skrivingen og lesingen, har gjort meg mer inntresert i det. Jeg takker Skrivebua for at jeg har blitt mer intressert i skriving, og lesing -:)

4. Da vil jeg si teksten min, `La musikken lede deg´. Den har hjulpet meg en del. Jeg har forstått mer av skriving siden den teksten.

5. Ja... Selvom læreren min synes at jeg alltid har vært ganske flink, synes jkeg at jeg får mer oppmerksomhet. Hun spør alltid om jeg kan lese opp oppgavene/tekstene/historiene vi har laget.

6. Ja. Absoulutt! Jeg har blitt mer intressert, og føler mye fremgang innen skriving, lesing og språk.

28/01/2011 16:14

 
    Ompabop
1. Jeg har lagt ut uferdige skoleoppgaver på Skrivebua for å få litt kritikk og hjelp til forbedring før jeg leverer oppgaven til læreren, sånn at resultatet kan bli bedre enn førsteutkastet jeg skrev alene.

Jeg har også lagt ut ferdige skoleoppgaver for å få tilbakemelding fra andre mennesker enn læreren som har evaluert dem. En tekst som er god i noens øyne, kan være dårlig i øynene på en annen, og derfor kan det være fint å høre flere meninger enn én. På den måten er det ikke bare norsk-/engelsk-/journalistikklæreren som forteller deg/bestemmer om du er god eller dårlig til å skrive.

2. Kommentarene jeg får på tekster tar jeg til meg. Ofte er det tips til hva jeg kan gjøre annerledes, bedre eller også ros for ting jeg har gjort bra. Når jeg legger ut en tekst – det kan være noveller, dikt, essay eller sangtekster på norsk eller engelsk, eller et intervju eller filmmanus; skolearbeid fra en norsk-, engelsk eller mediefagstime/-lekse, eller om jeg bare skriver noe for gøy – så får jeg alltid gode tilbakemeldinger på hva som er bra og dårlig fra forskjellige buabeboere.

3. Skrivebua har kjempemye å si for utviklingen av skriveferdighetene mine. Siden jeg ble medlem av Skrivebua på ungdomsskolen, har jeg forbedret meg noe enormt og blitt flink til å skrive. Jeg føler at jeg ikke skryter så alt for mye av meg selv når jeg påstår jeg er flink til å skrive, for det har jeg fått høre av buabeboere at jeg er. De herlige menneskene har hjulpet meg til å forstå hva som gjør en historie spennende, hvordan man kan skildre noe så det blir interessant, hvordan man gjør en karakter spennende, og mye mer som gjør at en tekst blir bra.

En annen ting med Skrivebua, er at en blir så interessert i flere sjangere enn en opprinnelig var. Jeg har aldri kunnet utstå dikt, artikler eller en sangtekst alene (altså uten melodi) før jeg ble aktiv på Skrivebua, men nå har jeg fattet interesse for alt av sjangere og blandede tekster. Dikt er blitt fantastiske, artikler lærerike og sangtekster flotte.

4. Jeg har skrevet en tekst som heter ”tenkende tanker som tukler”, der jeg fikk to kommentarer som i ettertid har hjulpet meg veldig til å forstå hva jeg har gjort galt og hva jeg har gjort riktig. Teksten er forferdelig dårlig, ser jeg i dag – og det viser hvor langt jeg har kommet. Det viser hvor mye jeg har utviklet meg, og mye (må jeg nok si) takket være disse to menneskene som tok seg tid til å gi meg god, konstruktiv kritikk. Jeg tror de har brukt like lang tid på å kommentere den teksten som det jeg brukte på å skrive den. Tipsene og rådene jeg fikk den gangen, brukte jeg aktivt videre i skrivingen. Innimellom gikk jeg tilbake for å lese de to kommentarene, bare for å sjekke rådene før jeg skulle skrive noe nytt.

5. Etter at jeg ble medlem av Skrivebua steg norskkarakteren min. Ettersom tiden gikk gjorde Skrivebua at jeg ble bedre til å skrive. På skolen fikk jeg høyere krav i norskfaget for hvert år, men fortsatt klarte jeg å holde karakterene høye. Jeg fullførte ungdomsskolen og videregående med toppkarakter i norsk.

6. Skrivebua gjør at jeg er blitt interessert å skrive på fritiden. Da jeg begynte på Skrivebua, var jeg glad i å lese og var nogenlunde god i norsk. Jeg la ut en norskstil, og begynte å lese hva andre buabrukere hadde skrevet. Det gikk opp for meg at dette var mennesker som var glade i å skrive, som skrev historier og dikt frivillig på fritiden, og som ikke var redde for å si det. Det fikk meg til å innrømme at jeg likte å skrive, først ovenfor meg selv, og deretter også for andre. Da jeg ble mer interessert i å skrive, ble jeg også mer interessert i å lese. Jeg ville bli bedre til å skrive, og en av de måtene jeg kunne bli det, var å se hva de flinkeste – de som fikk utgitt bøker – gjorde, og hvordan de gjorde det. Jeg dro på et par skrivekurs, og jeg ble mer og mer aktiv på Skrivebua. Med tiden har jeg fått mange nye – og mange svært gode – venner på Skrivebua. Skrivebua gir vennskap som varer, på grunnlag av så mye mer enn en felles interesse. Skrivebua er et nettsted som først og fremst er for skriving. – For å bli bedre til å skrive, for å hjelpe andre til å bli bedre til å skrive, og for å dyrke en felles lidenskap som kanskje ikke så mange andre rundt oss deler. Men det er også mye mer enn det. Skrivebuafolket er noen av de mest tolerante, godhjertede og aksepterende menneskene Norges land har å by på. På Skrivebua spiller det overhodet ingen rolle hvem du er, hvordan du ser ut eller hva du bruker tiden din på, så lenge du ikke behandler noen stygt. For mange er Skrivebua akkurat det de trenger for å fungere i hverdagen, og det er det eneste stedet de føler de blir akseptert.

Bare hør på oss – vi elsker jo Skrivebua.

28/01/2011 16:24

 
    Rescue Cat
Hvordan kan jeg sette opp Skrivebuas betydning i seks forhåndsbestemte punkter? Som en formalitet? Hvordan kan jeg gjøre det? Svaret er vel at det kan jeg ikke. Det er kanskje ikke dette dere vil ha, men jeg skal allikevel prøve å skrive litt om Bua, utenfor dette finfine oppsettet dere allerede har laget.

Skrivebua er et sted hvor jeg har fått venner, og jeg har forbedret skriveferdighetene mine her. Månedens tema er en kjempefin måte for meg til å få ferdig en tekst, for da vet jeg at jeg må gjøre det i løpet av måneden. Hadde det ikke vært for Bua, ville antakelig halvparten av tekstene mine her ikke eksistert i det hele tatt. Grunnen til det er nok mye at jeg elsker å trykke på "Send inn en tekst"-knappen, og så bare komme opp med noe mens jeg sitter der. Det er en utrolig effektiv måte for meg til å skrive mer, og det er jo allmenn kjent at jo mer man skriver, jo bedre blir man til det. Jeg tviler ikke et øyeblikk på at Skrivebua har utvidet orforrådet mitt, og har gjort meg flinkere til å skrive. Det har også latt meg møte en masse vidunderlige mennesker, som er veldig støttende og oppmuntrende i kommentarene sine. Hvis jeg kjeder meg en lørdagskveld, kan jeg godt finne på å lete igjennom tekster på Bua, for å finne en god novelle. Å joda, når jeg først holder øynene åpne, dukker de mest fantastiske, små historier opp. Det er noen ypperlige noveller her, og det samme gjelder dikt. Buabeboerne får meg til å ville skrive mer, forbedre meg, nå målene mine innen skriving. De gir meg selvtillit og engasjement.

Ett av spørsmålene her oppe, var om læreren har gitt meg tilbakemelding på at jeg har blitt bedre i norsk etter at jeg begynte her. Det er klart, læreren min aner ikke noe om Skrivebua, men det er sant at jeg har blitt bedre i norsk. Om det skyldes Bua, det aner jeg virkelig ikke, men jeg ville ikke blitt forundret om det i hvert fall var en av grunnene. Som sagt: Jo mer man skriver, jo bedre blir man, og jeg har definitivt skrevet mer på grunn av Skrivebua. Skriving forbedrer også rettskriving, så takk for det. Ja, jeg har postet en engelsk tentamensoppgave på Bua. Det var slett ikke fordi jeg var misfornøyd med karakteren (5+). Jeg bare liker å få tilbakemelding, og jeg føler at mine medbuabeboere gir meg mer av det enn det læreren gjør. Dessuten kan da en skoleoppgave være like bra som en hvilken som helst annen tekst.

Alt i alt har Skrivebua gitt meg en hel masse, og jeg er veldig glad jeg har den. Bua betyr svært mye, så takk for tiden jeg har hatt her, og måtte det bli mye mer.

28/01/2011 22:07

 
    Deamhan
1. Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?

Ja, jeg har lagt ut ferdige for å jobbe med de og for å forbedre det jeg har skrevet.

2. Påvirker kommentarene du får på tekster deg til å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken måte?

Helt klart! De gjør så jeg ser hva som skal til og hvordan jeg skal skrive for å gjøre skolearbeidet bedre. Kommentarene gir meg feedback på hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

3. På hvilken måte har Skrivebua noe å si for utviklingen av skriveferdighetene dine?

De har hatt helt ekstremt mye å si! Skrivebua ga meg interessen for språk og gjorde meg bedre. Jeg var veldig dårlig i norsk og engelsk før, kunne ikke tegnsetting, å/og og dive rse andre viktige og elementære regler.

4. Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med kommentarer, som viser at det har foregått en utvikling?

http://www.skrivebua.no/index.html?skrivebua.cgi?a=lesbidrag&bnr=408269 vs http://www.skrivebua.no/skrivebua.cgi?a=lesbidrag&bnr=614472 og http://www.skrivebua.no/index.html?skrivebua.cgi?a=lesbidrag&bnr=406840 (norskoppgave i 7.) vs den rettete versjonen som ikke har bra norsk, men i hvert fall bedre: http://www.skrivebua.no/index.html?skrivebua.cgi?a=lesbidrag&bnr=406840,%20http://www.skrivebua.no/

5. Har du merket, eller har læreren gitt deg tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk etter at du begynte på Skrivebua?

Både jeg og de rundt meg har merket det. Jeg gikk fra en 2+/3 i karakter i både norsk og engelsk til en 5/6-er.

6. Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli bedre i rettskriving etter at du begynte på Skrivebua?

Ja! Jeg er utrolig konkurranse menneske, så når noen kom med pirk, så motiverte det meg helt ekstremt til å vise de at hei, jeg kan være flink, så jeg jobbet mye og tok til meg alt av konstruktiv kritikk, bestemt på å bli bedre. Det ga meg en genuin interesse for språk og har gjort meg klar på at jeg vil jobbe med språk senere. En av yrkene jeg vurderer er lærer eller spesialpedagog. Hvis jeg noensinne blir det, så vil jeg ha Skrivebua, for det er fantastisk måte å utvikle språket og å se nødvendigheten. Å få øynene opp for at språket betyr noe for inntrykket andre får av deg.

Alt i alt, så har skrivebua vært med på å forme fortiden min, nåtiden min OG fremtiden min. Jeg har muligheter på grunn av Skrivebua. Det har hjulpet meg faglig og empatimessig. Jeg har fått bedre innblikk i følelser og forskjeller og blitt bedre i språk. Det øker karaktersnittet mitt og gir meg flere muligheter med folk.

Folkene gjorde så jeg følte meg verdifull og akseptert. Det åpnet øynene mine for vennskap og nødvendigheten av venner og det ga meg flere av de bestevennene jeg noensinne har hatt. Jeg forelsket meg i en herfra, jeg lærte av folkene her og jeg ble glad i de. Skrivebua-brukerne er så fantastiske hele gjengen og aksepteringen her er så bra. Med hånden på hjertet, så kan jeg si at Skrivebua har hjulpet meg med psyken min, for jeg har slitt med sosial angst, depresjoner og en del til. Det har vært med på å gjøre meg bedre. Jeg tror til og med foreldrene mine ville takket Skrivebua.

Det jeg vil frem til er at Skrivebua endrer liv, ikke bare endrer, men forbedrer. Dikt.no kan ikke måle seg med fellesskapet på Skrivebua, det er for profesjonelt. På skrivebua, så er vi en gjeng. Dette er et avbrekk i hverdagen. La Skrivebua leve!

28/01/2011 22:16

 
    Cythraul Valentine
1. Eg har lagt ut ein del ferdige skuleoppgåver, hovudsaklig skjønnlitterære frå ungdomsskulen. Hovudsakleg la eg dei ut fordi eg har vore nøgd med dei og ikkje av nokre andre grunner enn eg la ut andre tekster.

2. Eg kan ikkje seie det, då skulearbeidet mitt for tida ligg i pugging og essays, som ikkje har stort å gjere med skjønnlitteratur som det er mest av på Bua.

# På hvilken måte har Skrivebua noe å si for utviklingen av skriveferdighetene dine?
3. Då eg byrja på Skrivebua var eg ikkje flink i verken norsk eller engelsk, men i løpet av åra eg har vore her har båe språka blitt mykje betre (sjølv om norsken gårned att fordi eg bur i UK for tida) og eg kan ordleggje meg betre og har betre ordforråd. Eg tviler på at eg hadde komen så langt om det ikkje var for Bua.

# Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med kommentarer, som viser at det har foregått en utvikling?
4. Ikkje frå tekster som framleis finnast, men eg hugser eg fekk mange tips og ideer på Animus Prosapia (som eg no har sletta) og då hovudsakleg frå Beliar. Samt eit og anna på Jesus Er Ein Mammadalt, om det ikkje var på msn, det...

5/6. Definitivt. I tiande fekk eg seksar i båe hovudmålog sidemål, noe eg antar er takk vere Bua. Eg er naturleg god med språk, men eg hadde ikkje hatt interessa i å lære rettskriving hadde det ikkje vore for Skrivebua.

28/01/2011 22:37

 
    WatchMeCry
1: Jeg har lagt ut en stiloppgave for å spørre om
meningen og hva skrivebua medlemmer syntes
:)

2: Ja, jeg skriver mye bedre og har bedre språk
og jeg fikk bedre karakterer i norsk og engelsk
etter jeg ble medlem her!

3: Jeg lærer meg bedre språk og hvordan en
bra tekst ser ut, og hvilke feil jeg gjør!

4: En jeg skrev for en veninne og hjertesorg, og
folk likte hvordan jeg hadde stilt den opp, så da
ble jeg glad :)

5: Både jeg og norsk læreren min pluss engelsk
læreren min syntes jeg er blitt bedre, får en
sterkere karakter, som ligger på 5/6, og det er
jeg fornøyd med.

6: Skrivebua har forandret hele meg med
tekster jeg leser fra folk, hva jeg skriver selv og
hva folk syntes om tekstene mine, hvordan jeg
kan skrive noe bra og sånn.

JEG ER SUPER GLAD AT SKRIVEBUA
EKSISTERER, denne nettsiden har gjort meg til
personen jeg er nå, som jeg er stolt over, og
jeg har fått god selvtillit innen språk og følelser
og slik!

29/01/2011 00:16

 
    skl
1. ja, og jeg får veldig fine tilbakemeldinger på de
:)

29/01/2011 10:17

 
    Abstract
1. Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?
Ja, jeg har lagt ut ferdige skoleoppgaver på Bua. Det har jeg mest gjort fordi jeg har vært litt usikker på om teksten var god eller ikke, men også fordi jeg ønsker å forbedre meg. Har også lagt ut tekster jeg er fornøyd med slik at jeg kan få kommentarer på det jeg har skrevet slik at jeg kan gjøre teksten enda bedre.

2. Påvirker kommentarene du får på tekster deg til å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken måte?
Jeg tror kommentarene gjør at skolearbeidet mitt blir bedre. En kommentar på Skrivebua kan jeg gå å smile av i en hel dag fordi det betyr så utrolig mye. Det påvirker virkelig skolearbeidet mitt på den måten at jeg blir mye mer motivert og engasjert når det gjelder skolearbeidet og jeg yter mye bedre også.

3. På hvilken måte har Skrivebua noe å si for utviklingen av skriveferdighetene dine?
Jeg husker at jeg ble medlem av Skrivebua i juli 2009. Bare noen dager senere begynte jeg å legge ut tekster og jeg fikk etterhvert også kommentarer på dem. De tekstene var ikke så gode som de jeg skriver nå og det kan jeg egentlig takke Skrivebua for. Pågrunn av alle de konstruktive kommentarene og oppmuntringen fra andre medlemmer har jeg forbedret skriveferdighetene mine.
Skrivebua har også gitt meg enormt med inspirasjon og motivasjon til å kunne fullføre flere prosjekter og flere bøker. Det kan absolutt Skrivebua få æren for. Er ikke sikkert at jeg faktisk hadde fullført den boka hvis det ikke hadde vært for Skrivebua og alle de fantastiske
medlemmene her som er supre på å kommentere tekster.

4. Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med kommentarer, som viser at det har foregått en utvikling?
Jeg kan vel vise et par tekster som viser at det har foregått en utvikling. Faktisk så vil jeg da velge å vise den første teksten jeg la ut her på Skrivebua:
http://www.skrivebua.no/index.html?skrivebua.cgi?
a=lesbidrag&bnr=582796

Den teksten viser at det har foregått en utvikling og man kan også se det på måten setninger er bygget opp, hvordan jeg uttrykker meg og at egentlig det meste har forbedret seg en god del siden den gang. Det er takket være Skrivebua. Denne teksten viste egentlig utviklingen over tid, men jeg har også en tekst som har blitt forbedret kun på grunn av kommentarene jeg har fått:
http://www.skrivebua.no/index.html?skrivebua.cgi?
a=lesbidrag&bnr=618498

Teksten over var en tentamen jeg skrev til jul i niende klasse og det var på grunn av kommentarene at jeg kunne forbedre den. På den teksten fikk jeg forfatterkommentar både på den som ikke var endret på og den som var endret på her:
http://www.skrivebua.no/index.html?skrivebua.cgi?
a=lesbidrag&bnr=633496

5. Har du merket, eller har læreren gitt deg tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk etter at du begynte på Skrivebua?
For å begynne fra begynnelsen så fikk jeg i åttende klasse bare femmere på det jeg skrev og det er bra, men jeg kom aldri helt opp før etter at jeg hadde begynt på Skrivebua. For til jul i niende klasse fikk jeg min første sekser på en skriftlig norsktentamen og til sommeren etter fikk jeg nok en gang en sekser på norsktentamen skriftlig og 5+ på engelsktentamen skriftlig. Så jeg har
defintivt blitt bedre i norsk etter at jeg begynte på Skrivebua. Skrivebua har hjulpet meg slik at jeg kunne oppnå toppkarakter i norsk skriftlig og engelsk skriftlig. Til jul nå i tiende klasse fikk jeg faktisk for første gang sekser på karakterkortet for juleterminen i norsk skriftlig og mye av den takken skal Skrivebua ha. Jeg er kanskje ikke det beste eksemplet når det gjelder utvikling, men
dette beviser at Skrivebua gjør noe positivt for skrivingen, språket vårt, vi blir mer motiverte og engasjerte og vi yter for det bedre på skolen og får bedre karakterer i språkfagene takket være Skrivebua.

6. Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli bedre i rettskriving etter at du begynte på Skrivebua?
Jeg har egentlig alltid vært et språkmenneske og jeg tar språk veldig naturlig og fort. Så jeg har egentlig aldri hatt noe særlig problemer med rettskriving, men Skrivebua har defintivt gjort meg enda mer interessert i språk og nå leser jeg enda mer enn jeg gjorde før også. Skrivebua har
faktisk gitt meg gnisten og troen på at jeg faktisk kan bli en forfatter en dag og jeg har også fått høre det av lærere og andre. Hadde jeg ikke vært medlem på Skrivebua så tror jeg ikke at jeg faktisk kunne trodd på at jeg faktisk kan bli en forfatter, men det tror jeg nå. Så Skrivebua har
gitt meg den lille gnisten som gjør at jeg virkelig vil jobbe og som gjør at jeg setter meg mål jeg jobber mot. Det målet er vel å få utgitt en bok (først og fremst).

Jeg er virkelig glad for at Skrivebua har vært en del av livet mitt og det har defintivt endret meg til det bedre på mange måter. Jeg har blitt mer engasjert i ting, jeg har blitt mer positiv, jeg har fått utviklet lidenskapen min som er skriving og jeg har egentlig forandret meg ganske mye
etter at jeg ble medlem her. Så Skrivebua er en stor del av livet mitt nå og det er det første jeg sjekker når jeg logger på pcen og det siste jeg sjekker om kvelden.

Skrivebua må fortsette å bestå til jeg er for gammel til og være her!

29/01/2011 12:16

 
    Månestøv
1. Ja, jeg har lagt ut skoleoppgaver. Og av den grunn har jeg kunnet forberedet dem, og fått bedre karakterer.

2. Det er kommentarene jeg har fått på skrivebua, som har gjort at jeg har blitt så glad i å skrive. Dermed gleder jeg meg alltid til norsktentamen og andre skriveoppgaver. Fordi jeg vet at jeg duger, og kan å skrive.

3. Skrivebua har nesten alt å si for utviklingen av skriveferdighetene mine. Uten bua ville jeg ikke giddet å bry meg med rettskriving og sånn. Det er nemlig noe annet å få ros og kritikk fra andre på din alder, enn fra lærere... Man skriver jo hovedsaklig for tenåringer og ikke for voksne.

4. Jeg skriver en serie som heter Midlertidig Engel. Hadde det ikke vært for alle de positive kommentarene (med kritikk), ville jeg vraket serien for lenge siden. Og hvis jeg leser en av de førse delene nå, kan jeg ikke la være å smile over skrivemåten min for bare ett år siden. Jeg føler virkelig at det har gått fremover!

5. En lærer sier at jeg ikke må slutte å skrive, og mener at jeg kanskje bør satse på skriving en gang. Og hun nevnte en historie jeg skrev i åttende klasse. En jeg la ut her på skrivebua! Dét ville hun aldri sagt om jeg ikke ble medlem på bua for noen år siden.

6. Ja, selvfølgelig fikk jeg lyst til å bli bedre i rettskriving. Husker jeg irriterte meg over og/å... det virket som jeg aldri skulle lære forskjellen, men nå kan jeg det! Jeg villle jo selvsagt ha mest mulig positive kommentarer. Husker jeg ble helt i ekstase de gangene jeg fikk de første kommentarene mine, og fortsatt smiler jeg over hele fjeset når jeg får en kommentar. Jeg er også veldig interessert i norsk og andre språk, noe skriveua eier mye av grunnen til. Dessuten lærer jeg masse av å lese andres tekster her på bua. Det finnes serier jeg har vært og er avhengi av.

29/01/2011 15:40

 
    Nattfall
# Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?
Ja, stort sett ferdige etter at jeg har levert dem fordi jeg var livredd for å bli googla og tatt for fusk. Ville se hva andre mente om dem, og hva slags forskjellige meninger en lærer og en cirka jevnaldrende hadde.

# Påvirker kommentarene du får på tekster deg til å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken måte?
Som jeg ser andre har sagt oppi her og, er jo jeg strengt tatt student nå, men det gjorde definitivt det da jeg gikk på både ungdomsskolen og vgs!

# På hvilken måte har Skrivebua noe å si for utviklingen av skriveferdighetene dine?
MASSE. Nå har det riktignok gått lenge mellom den første teksten jeg la ut og den siste, og sånn sett er det kanskje naturlig at jeg har blitt flinkere, men bare årsbasis og, for eksempel fra 2005 til 2006, eller 2007 til 2008, ser man stoooor forskjell på kvaliteten i tekstene mine, og det er nesten utelukkende takket være å få kommentarer fra andre og lese andres tekster på bua.

# Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med kommentarer, som viser at det har foregått en utvikling?
Egentlig ikke, fordi jeg sjelden redigerer tekstene mine i etterkant, med mindre det er en tekst jeg ikke så meg ferdig med i utgangspunktet, men det er som jeg så Alperosen nevnte oppi her og, at jeg liksom har kommentarene i bakhuet og tenker på dem når jeg skriver nye tekster.

# Har du merket, eller har læreren gitt deg tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk etter at du begynte på Skrivebua?
Jeg har ikke norskfaget lenger, og jeg har helt ærlig alltid hatt ganske gode karakterer og greid meg bra i norsk.

# Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli bedre i rettskriving etter at du begynte på Skrivebua?
Jeg har hatt den interessen fra før jeg begynte på bua, så egentlig ikke, men bua har jo alltid vært et sted hvor jeg kan holde den ved like, ikke minst ved å pirke på andres tekster :)

29/01/2011 16:38

 
    pantelon
1) Jeg har lagt ut noen skoleoppgaver på skrivebua. Grunnen er at jeg ville høre hva andre mente om dem, og ikke bare læreren.

2) Kommentarer man får gjør man motivert vil jeg si. Selv om jeg har gjort like mye lekser før som nå, så motiverer det til å skrive bare litt lengre, og å legge litt mer flid i det.

3) Skrivebua har hjulpet meg med å utvikle skrivemåten min, og rettskrivingen min. Jeg har blitt bedre å bygge opp historier, og skrivebua har forbedret mine skriveferdigheter.

4) Jeg har noen tekster der jeg har endret, men jeg kommer ikke på noen tittel nå i farta.

5) Jeg har ganske nylig fått ny norsklærer, så hun har ikke merket noe ;)

6) Jeg har alltid likt å lese, og å skrive, men jeg har forbedret en del av de skrivefeilene jeg hadde ved å legge ut tekster på skrivebua, og få tilbakemelding på dem.

Ellers så håper jeg dette får skrivebua til å bestå, fordi det utvikler skriveferdighetene til norsk ungdom.

~Pan

29/01/2011 17:49

 
    beatrice
1) Jeg har lagt ut både ferdige og uferdige skoleoppgaver. De uferdige oppgavene har det vært til stor hjelp å få kommentarer på, slik at sluttresultatet ble bedre.

2) Det har gjort skolearbeidet mitt bedre, fordi jeg har fått konstruktive tilbakemeldinger, som også er fine å ta med seg innenfor norskfaget.

3) Det har hatt veldig mye å si, jeg har studert andres tekster og sett hva som funker for dem, og har fått konstruktive tilbakemeldinger på mitt eget arbeid, og har tatt både kritikk og ros til meg.

4) Teksten min "Nasjonalfrukten" har ikke fått kritikk for språket på noen måte, noe mine tidligere tekster gjorde. Dette er fordi jeg har lest kommentarene og tatt tak i konkrete ting de har pekt ut.

5) Før fikk jeg mest ros for handlingen, men nå får jeg også ros for skrivemåte og språk, som kommer av konkrete kommentarer her på skrivebua

6) Ja, man merker det at en tekst som er feilfritt skrevet straks virker langt mer troverdig og ordentlig. Jeg har blitt opptatt av rettskrivning, fordi jeg har blitt klar over nødvendigheten av å ha et godt språk.

Skrivebua er med på utvikle ungdoms skriveferdigheter!

30/01/2011 12:10

 
    Tusta!
1. Ja, fordi jeg lurte på om det var bra nok for skolen. Og dessutten finner de bedre de feilene jeg har enn jeg selv finner dem :)

2. Ja, jeg får vite hva jeg gjør galt diverse steder, jeg legger og ut ting og forbedrer det de sier på word. Skrivebua finner feilene og retter dem for meg :)

3. Jeg ser selv at jeg har lang vei å gå, men jeg synes og det er morsomt å se på de gamle tekstene jeg har lagt ut hvor mye jeg har forbedret meg, hvor mye mer betydningsfullt diktene og fortellingene mine har blitt.

4. En tekst og komentar vet jeg ikke helt, men jeg kan se fra starten at komentarene på tekstene har forandret seg, det står aldri "Litt stave feil" eller "hva mener du der?" lenger. Jeg har noen nå og da, men det har vel alle.

5. Jeg kan ikke se noen særlig lenger, men så er jeg på ungdomskolen nå og nye lærere og slikt... Men på barneskolen så ble ofte det jeg skrev lest opp høyt og etter at jeg begynte på bua merket jeg jo at sakte men sikkert forsvant alle skrivefeilene mine :)

6. JA! jeg fikk faktisk VELDIG mye bedre karakter i engelsk enn jeg hadde trodd, og det er gøyere og. og rettskriving har bare glidd inn av seg selv det:) Jeg føler og inspirasjonen danse i meg etter å ha lest noen av de mange knallbra diktene på skrivebua. Jeg leser på bua før jeg skriver, det er liksom en selvfølge. Men jeg tror ikke jeg hermer av den grunn, for jeg skriver som regel vidt forskjellig av det jeg har lest :)
30/01/2011 20:19

 
    Padfoot
Jeg får slenge meg på her jeg og, da :)

1. Ja, et par. Ferdige som regel. For det meste bare for å få tilbakemeldinger fra et litt yngre syn enn lærerens og eventuell oppmuntring om teksten ikke fikk noen god karakter.

2. I stor grad. Ikke bare grammatisk sett, men selvtillit sett også. Jeg blir liksom motivert og inspirert til å skrive, skjønnlitterært eller sakprosa er ingen forskjell.

3. Jeg svarte vel på det i toer’n? ^^” Vel, uansett så føler jeg at jeg har gjort stort fremskritt i skrivingen etter at jeg begynte på Bua. Jeg er blitt litt mer obs på slurvefeil og legger litt mer i tekstene mine enn det jeg gjorde før, innholdsmessig så vel som følelsesmessig.

4. Jeg har jo noen serier da. I kaldt blod, f.eks, og Vixen, for så vidt.

5. Ja! I 8., tror jeg, rett før jeg begynte på ordentlig med Bua, lå jeg på en generell 4/5’er i norsk. I 9. en sterk 5’er og i 10., 6’er. Og det gjelder for så vidt også i engelsk.

6. A lot, thank you ver y much! Og det er kanskje nesten en underdrivelse? Altså, interessen for å skrive og lese har alltid vært der. Men Bua (og de fantastiske medlemmene!) har liksom motivert og inspirert meg mye, og jeg tror nok vi kan trygt si at jeg har Bua til å takke for at jeg har lyst til å bli forfatter senere i livet.


31/01/2011 10:47

 
    Koichi92
1. Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?

Jeg har lagt ut ferdige skoleoppgaver her inne. Har fått en del kommentarer på dem, men ikke nok konstruktiv kritikk føler jeg selv. Jeg lå dem ut fordi jeg ville se hva folk syntes om dem, og vite hva jeg kan gjøre bedre til en annen tid.


2. Påvirker kommentarene du får på tekster deg til å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken måte?

Jeg får økt motivasjon når brukere påpeker hva de liker ved tekstene mine, og hvordan jeg kan utvikle meg til neste gang. Det hjelper å se hva som jeg kan gjøre annerledes, og få innblikk i en annens perspektiv.


3. På hvilken måte har Skrivebua noe å si for utviklingen av skriveferdighetene dine?

Etter å ha blitt medlem av skrivebua, føler jeg at det forekommer færre skrivefeil og lignende i tekstene mine. Desutten er jeg bedre på å oppdage uhell i andres tekster enn jeg var tidligere. Et pluss er at jeg også leser flere tekster enn jeg ellers ville ha gjort, og gjennom den måten kan jeg høste inspirasjon. Det er kjekt når en står på stedet hvil.


4. Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med kommentarer, som viser at det har foregått en utvikling?

Jeg er ikke flink til å ta imot kritikk, men antar at jeg har utviklet meg noe her inne.


5. Har du merket, eller har læreren gitt deg tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk etter at du begynte på Skrivebua?

Det har jeg merket. Læreren min synes at jeg skriver gode tekster og dikt. Pleier som regel å få karakter 5 i faget, men av og til kan jeg bli skuffet over meg selv. Likevel, bidrar kommentarene til å la meg få se hva jeg mangler av skriveferdigheter, og hvilke løsninger jeg kan ta i bruk ved neste innlevering.

6. Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli bedre i rettskriving etter at du begynte på Skrivebua?

Ja, så absolutt! Lenge har jeg likt å lese, men begynte ikke å skrive ordentlig før i år 2008.31/01/2011 11:46

 
    Skriverihihi
1. Nei, har ikke lagt ut skoleoppgaver, men legger ut de jeg skriver på fritiden :) Jeg liker å legge ut tekstene mine for å finne ut hva folk synes om dem.

2. Kommentarer er nyttig for å lære hva man kan gjøre bedre. For om bare forfatteren selv leser teksten blir man blind på sin egen tekst. Kommentarer hjelper meg å se mine feil og rette opp :)

3. Skrivebua har noe å si for skriveferdigheta. Man blir motivert til å skrive, siden man har et publikum som venter spent på neste del. Detter er ei oppmuntring som utvikler skriveferdigheta. Gir deg et lite spart bak i å skrive, men det kan trenges i enkelte perioda. Jeg syns skrivebua er ei fin nettside der man utvikler seg.

4. Har ikke noen bra eksempler, men er et ganske nyttt medlam da.

5. Jeg har merket at jeg har blidt mer oppservang på feil i mine tekster. Før blanda jeg fortid og nåtid, nå klarer jeg å holde meg til riktig, takket være en kommentar. Kommentarer er nyttig!

6. Hadde stor interessa av dette før jeg begynte, men den har vel blitt enda litt større nå da :)

31/01/2011 11:52

 
    Watershine
1. Jeg legger ut både skoleoppgaver og tekster
jeg har skrevet på fritiden, dette gjør jeg for å
få vite hva folk syntes om tekstene, hva de liker
med de og hva de ikke liker med de, og da
inngår også grammatikk feil som jeg kanskje
har, eller feil innen sjanger og det gir meg en
pekepinne på hva jeg burde fikse opp på og
lære meg bedre.

2. Ja det gjør de, hvis noen har kommentert noe
som jeg burde være litt mer ops på eller
grammatikk feil som kanskje oppstår igjen og
igjen og er lett å legge merke til forbedrer dette
skriveferdighetene med at jeg tenker mer på
det under neste oppgave i norsk/engelsk.

3. Det har noe å si for når du skriver en tekst
på fritiden og har teksten i hodet legger man
ikke merke til sånne småting som burde forbedres, men det kan andre som leser teksten
for første gang legge merke til mer og
kommentere det så du blir mer ops på det som
sagt i de to andre svarene.

4. Har desverre ikke eksempel siden jeg er
ganske ny her på skrivebua og har bare 2
tekster lagt ut for ikke så lenge siden.

5. Har ikke hatt noe skolearbeid det kan ha gitt
utslag på enda, men jeg regner med det vil
være litt hjelp før neste stil skal gjøres.

6. Ja det gjør det, siden du ikke legger merke til
det selv alltid så blir du litt mer observang
senere fordi du vil at tekstene dine skal gi et
godt intrykk og vise det du vil ha frem i teksten
som kanskje ikke blir gjort godt nok når ikke
skriveferdighetene er på topp, når du da ser at
andre merker det vil du gjøre opp disse feilene
så tekstene forbedres.

31/01/2011 12:21

 
    Wolf of infinity
1. I løpet av min tid på bua har jeg lagt ut flere skoleoppgaver, da som regel ferdige oppgaver. Dette var ofte fordi jeg ønsket tilbakemeldinger fra andre enn lærerne på skolen, men også fordi jeg av og til skrev om temaer som var viktige for meg, og ønsket å formidle dette.

2. Kommentarene jeg fikk, fikk meg absolutt til å jobbe mer med skrivingen min. Kanskje inneholdt de ikke alltid noen spesifikk konstruktiv kritikk, men som helhet ble det en kilde til motivasjon, noe som hjalp veldig! Dette gjorde at jeg ønsket å forbedre meg, ikke bare når det gjaldt friskriving, men også i forbindelse med skoleoppgaver.

3. Som nevnt har motivasjonen mye å si. Både det å få kommentarer og det å lese andres tekster her på bua, har gitt meg masse inspirasjon til å skrive mer, og til å utvikle meg. Jeg har også fått interesse for flere ulike sjangre etter at jeg begynte her, blant annet dikt. Dikt var nemlig noe jeg nesten ikke eide interesse for før jeg begynte her, mens nå er det en av mine yndlingssjangere.

4. Jeg vet ikke om jeg kan gi et konkret eksempel… Men hvis man ser på de første tekstene jeg skrev vs. De nyeste tekstene, så ser man at det har forandret seg og utviklet seg enormt. Nå har jeg jo vært medlem her i ganske mange år, så denne utviklingen har vel også med modning å gjøre. Både dikt og noveller har utviklet seg, og jeg jobber fremdeles med å utvikle skriveferdighetene mine. Selv om jeg er ferdig med videregående og dermed ikke har språklige fag som norsk og engelsk lenger, er det ingen tvil om at arbeidet med skrivingen min har hatt veldig mye å si for skriving av saklige fagoppgaver, både på videregående og nå når jeg går på høgskole.

5. Ja, jeg ble definitivt flinkere i norsk etter hvert som jeg begynte på bua og skrev mer og mer. Skrivebua ga meg ny interesse for å skrive på norsk, da jeg før det som regel skrev på engelsk. Jeg skrev masse, og som de sier; øvelse gjør mester.

6. Skrivebua har helt klart påvirket meg til å bli flinkere når det gjelder rettskriving – det gikk hånd i hånd med at jeg ønsket å forbedre meg innen skriving generelt. Jeg fikk også mer interesse for å lese det andre hadde skrevet. Språkinteressen min har vel stort sett vært like stor, både før og etter at jeg begynte på bua, men skriveinteressen vokste seg stadig større etter at jeg begynte her!

Jeg har så absolutt masse å takke Skrivebua for, både når det gjelder faglig utvikling i skolesammenheng, og personlig utvikling! Tusen takk for det, Skrivebua!


31/01/2011 14:28

 
    Iza-chan
Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?
1. Ja, jeg har lagt ut en eller flere skolestiler og oppgaver. Rett og slett fordi jeg vil ha personlige kommentarer på det, og forskjellige synsvinkler på hvordan jeg gjør det. En lærer har jo for så vidt ikke lov til å dømme en tekst basert på personlige følelser og vendinger.


Påvirker kommentarene du får på tekster deg til å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken måte?
2. Jeg kan sette hånden på hjertet å si at skolearbeidet mitt har blitt mye bedre. I alle fag får jeg skryt at grammatikken min og ordningen med oppsett og klare beskrivelser og hentydninger til hva jeg mener. Det at jeg får til og bruke få ord og utrykk som sier veldig masse. Det er faktisk skryt, det jeg sier her, men det er like sant fordeom.

På hvilken måte har Skrivebua noe å si for utviklingen av skriveferdighetene dine?
3. Hvis jeg ser på noen av de tidligste tekstene mine her på bua, ser jeg jo klart endringer. Jeg har noen personer jeg vil prise opp i himmelen fordi de har hjulpet meg med noen av de verste skrivefeilene mine. Når jeg først kom hit, men en annen bruker, skrev jeg ganske rotete og slitsomt å lese. På skolen får man for eksempel vite hva man skal gjøre for at det skal bli bedre. Man får vite hva man gjør feil også. Men her blir man OBS på problemene på en helt annen måte. Man får råd og veiledning, og dermed klarer man å finne hva som blir best for seg. På skolen blir det liksom "kopier" og "prakteksemplarer" men her blir tekstene mer ordentlig, hvis det går ant å si det sånn, og hvis dere forstår hva jeg mener.

Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med kommentarer, som viser at det har foregått en utvikling?
4. Hahaha, det er vel bare å se på noen av de tidligste tekstene mine! I serien min "En uslepen diamant" er forandringen på skrivemåten min veldig total. Jeg lærer veldig mye nytt nå, mens jeg holder på med den.


Har du merket, eller har læreren gitt deg tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk etter at du begynte på Skrivebua?
5. Jeg er veldig åpen mot at jeg skriver på fritiden. Absolutt ingen her jeg bor liker det, og det er litt trist å høre fra dem at jeg må være feilfødt som faktisk gjør det, men jeg får like mye misunnelse fra de samme folkene. Det faktum at jeg står frem for det gir meg respekt i klassen, og når det er noe noen lurer på hvis vi sitter og skriver, og læreren er opptatt med noen annen sender hun meg. Og etter at jeg begynte her er det så veldig mange nye ord jeg har lært meg her at jeg er bedre på det en norsk læreren min.

Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli bedre i rettskriving etter at du begynte på Skrivebua?
6. Skrivebua er av helt utrolig enorm betydning for meg! Før hatet jeg nynorsk, bare fordi flertallet hvor jeg bor gjør det, men når jeg fikk lest litt av det her, og flere av vennene jeg fikk her liker det, fikk jeg opp interessen min for det. Jeg vil jo selv kalle nynorsk et eget språk, og når vi kommer inn på rettskrivingen min er jeg veldig glad for at jeg flyttet inn i Bua By.


Det er veldig smart med en sånn her side :D Noe jeg syns kunne vært veldig bra og ta opp er om endrer livsstilen sin til det bedre ved å være her. Jeg kjenner flere som har det.
Og dere burde spørre om hvordan det påvirker ordfårrådet og språkbruken! Jeg selv har nesten aldri problemer med og finne ordet jeg leter etter fordi jeg mest sannsynlig kjenner til et synonym for det jeg leter etter. Og det er litt morsomt og kunne si at hvis vi spiller Alias her, vil absolutt alle være på lag med meg, fordi jeg er så flink til å finne ord og synonymer og sånnt.

- Lise, som var i det selvskrytende hjørnet idag.


31/01/2011 14:45

 
    Soppopp
1. Ja, jeg har lagt ut noen tekster som har vært skoleoppgaver. Dette har jeg gjort fordi jeg ønsket kommentarer på den fra andre enn lærerene og medelevene, og det fikk jeg! :D

2. Ja! I aller høyeste grad! Uten bua ville jeg aldri ha oppnådd dette nivået innen skriving. Både redaktørene og buabrukerene her gir meg pågangsmot og lyst til å skrive! Dette hjelper meg også i skolen, når vi skriver norsk osv. Jeg har lært meg kjempemasse norks gramatikk også!

3. Den har hjulpet meg masse! Jeg får lyst til å skrive, og når jeg får kommentarer fra andre flotte buabrukere så hjelper det veldig på skriveferdighetene, både i norsk og engelsk! Positive kommentarer og småpirking er en utrolig god måte å lære på!


4. Det kan jeg! :D For en god stund tilbake fikk jeg en kommentar fra SALO, hvor jeg lærte en liten noen lure småtriks når det gjelder å skrive dikt! "Jeg synes kanskje du kunne droppet alle punktummene, unntatt i den nest - siste linjen i diktet." Det stod også masse annet fint også, men det var spesielt den linjen som faktisk lærte meg noe nyttig :) Dette lille "trikest" bruker jeg også nå innen skolen! ^^

5. Jeg begynte jo på bua når jeg gikk i 5.klasse, og nå, i 7.klasse, kan jeg se tilbake på tekstene jeg skrev når jeg begynte på bua, og se enorme framskritt! Alt det bua har lært meg er umulig å si i en tilbakemelding, men det er utrolig mye jeg kan takke bua for!

6. Kjempemasse! Jeg var helt hekta på skriving når jeg fant Skrivebua, og det var en gledensdag for meg! Jeg fikk veldig lyst til å bli bedre i skriving enn jeg allerede var, og det ble jeg! Jeg hadde en liten forfatterdrøm, som faktisk startet allerede da, og den har bare utviklet seg og utviklet seg til noe jeg inderlig håper på å bli en dag! :D Skrivebua forandret livet mitt!

~Klem Soppopp

31/01/2011 16:18

 
    Mona Liza
1. Har du lagt ut ferdige/uferdige
skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?

Jau, da må eg seie at eg har gjort. Det har i så
tilfelle vore ferdige skuleoppgåver som eg har
vore nøgd med (til ein viss grad) og som eg har
ynskja å få andre sine synspunkt på. Klart,
lærarane sine synspunkt har vore viktige for
meg igjennom åra, men eg tykkjer kanskje det
er enda viktigare å få høyre frå andre med-
ungdommar kva dei tykkjer om tekstane mine
og det eg skriv; dei ser faktisk verda litt meir
tilnærma likt det eg gjer enn mine eldre
norsklærarar kanskje gjorde.


2. Påvirker kommentarene du får på tekster deg
til å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på
hvilken måte?

Ja, eg vil tru det. I alle fall når det kjem til norsk
og engelsk, som er dei språka eg skriv på her
inne. Eg vert jo alltids litt meir bevisst på saker
og ting eg PLAR gjere feil med når eg har fått
kommentarar på det her inne. Dermed prøver
eg å unngå dette som bes mogeleg når det
kjem til skulearbeidet, ettersom eg då veit kva
eg plar gjere feil. Altså har rettskrivinga mi
vorte betre, og heile motivasjonen til å verte
betre styrkast når folk kommenterer og seier
kva dei tykkjer er bra og kva dei tykkjer kunne
vorte betre.


3. På hvilken måte har Skrivebua noe å si for
utviklingen av skriveferdighetene dine?

Som sagt har Skrivebua gjort meg meir bevisst
på skrivefeil. I tillegg har eg lært meg at det til
tider kan LØNNE seg å lese igjennom ein tekst
før eg leverer han. Då kan eg unngå ein god del
skrivefeil, slurvefeil og liknande. Rettskrivinga
har vorte betre alt i alt, og i tillegg har eg
forbetra nynorsken min etter eg byrja med rein
nynorsk her. Ikkje fordi eg har fått så grueleg
mange kommentarar på kva som er bra og
mindre bra med nynorsken min, men fordi eg
rett og slett har vorte så vand med å skrive
nynorsk at det til slutt gjev meining at ein skal
skrive "berre" i staden for "bare" (for å bruke
eit veldig lite og enkelt eksempel). Eg har fått
kommentarar ofte frå lærarane mine at både
nynorsken og bokmålen min har vorte mykje
betre, spesielt i perioden etter at eg byrja å
skrive her på Bua.


4. Kan du gi et konkret eksempel på en tekst
med kommentarer, som viser at det har
foregått en utvikling?

Eg veit ikkje om det er så veldig tydeleg om ein
berre ser på EIN tekst. Eg hugsar derimot at eg
fekk ein kommentar av ei venninne der ho
skreiv at ho merka eg hadde blitt ein betre
skribent over ein periode der eg var veldig inne
i å skrive seriar. Eg trur derimot at ein kan sjå
ein slags endring frå "Min Verden"(skriven i
september 2004) til "Kanskje er det ikkje håp"
(skriven desember 2010), som er to av fire
tekster eg har vunne "månedens tekst" med.
Sjølv ser eg i alle fall at eg har endra både
ordbruk, diktmønster og liknande tida mellom
2004 og 2010.


5. Har du merket, eller har læreren gitt deg
tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk
etter at du begynte på Skrivebua?

Ja, som tidlegare sagt meina læraren min på
grunnskulen at eg gjorde ein drastisk, fantastisk
endring frå før eg vart medlem på Bua til etter
eg vart medlem. Eg har forbetra både
språkbruk, ordvokabular, rettskriving og
setningsoppbygging. Eg har òg fått mykje skryt
på vidaregåande.


6. Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg
innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli
bedre i rettskriving etter at du begynte på
Skrivebua?

Eg vart automatisk betre i rettskriving etter eg
byrja på Bua, men det kan jo kanskje bunne ut i
at eg faktisk hadde lyst å verte betre. Eg trur
ikkje eg er den einaste som tykkjer det er
småflaut å få kommentarar som seier "Fin tekst,
men du har ein del skrivefeil her og der." - så
klart, det er meint styrkande, men eg tykte da
var flaut når eg fyrst kom hit, så at eg vart så
mykje betre var nok eit resultat av tida mi på
Bua, ja. Bua har til ein veldig, veldig stor grad
påverka mi interesse for skriving, lesing og
språk, og eg hugsar at den fyrste perioden etter
eg vart medlem på Bua ville eg BERRE verte
forfattar. Eg har slept tak i den draumen for ein
stund no, men eg må fortsatt innrømme at da
hadde vore veldig kjekt å verte forfattar
uansett. Om da så berre var med ein bok. Eg
har òg hatt ynskje om å verte språk- og
musikklærar, og der kjem jo kunnskapane eg
har tilegna meg via Bua godt til nytte. Det er
framleis eit lite ynskje eg held på som plan for
livet mitt. Eg er veldig språkinteressert og
ynskjer difor å kunne utnytte denne interessen
vidare i livet mitt. Skriving har dessutan vorte
ein stor del av meg, då eg er veldig glad i å
skrive songtekster, og det er då Skrivebua kjem
godt til nytte, både skulemessig og
interessemessig! :)

31/01/2011 16:27

 
    Miss_Me_
1 Jeg har lagt ut en del ferdige skriveoppgaver for å forhåpentligvis få kommentarer og forbedre teksten før jeg sender den inn, noe som jeg har klart flere ganger.

2 Etter at jeg begynte på bua har jeg funnet det mye lettere å skrive stiler osv, fordi jeg allerede har skrevet noen fra før, også kan jeg se på kommentarene her, hva jeg bør passe meg for, og beste måten å forbedre meg på.

3. For hver eneste tekst jeg skriver blir jeg bedre, og for hver gang jeg blir bedre blir jeg litt mer fornøyd med meg selv, og dermed streber jeg etter å skrive bedre. Så dermed skriver jeg mye, for å skrive bedre.

4. Fra den første teksten min "Det siste pustet" fikk jeg en del kreative kommentarer i tillegg til en forfatterkommentar, og om du måler "Det siste pustet" opp mot de aller nyeste tekstene mine har jeg forbedret meg betraktelig

5. Jeg har merket det selv at jeg har blitt bedre i norsk, og jeg har også gått opp 2 karakterer i snitt siden jeg begynte på bua.

6. Bua har påvirket lysten til å lese mer, skrive mer og bli bedre noe ekstremt, for den drar frem lysten til at det faktisk er en mulig fremtid innen skriving (henholdsvis journalistikk, men forhåpentligvis også som forfatter) for meg. Og jeg syns det rett og slett er gøy å lese.

31/01/2011 18:29

 
    Anne Marthe
1. jeg har laggt ut to skole oppgaver.
jeg synes de ble bra så jeg la de ut.
2.det er menge så gir meg mase bra tips og på skolen har det julpet
3.før likte jeg ikke å skrive eller lese men søstra mi hadde dette og jeg vil ha en bruket og da jeg fik den var jeg helt gal til å skrive.
4.på den første teksten min har jeg noe med 30 komentarer og da gide de meg mase gode tips og da på de andre ble de bedre.
5.ja, før hadde jeg skikelig MANGE feil på dobbelkonsonanter og nå har jeg bare noen få.
6.jeg har begynt å lese STORE bøker nå
og som jeg sa at jeg har blitt bedre de med dobbelkonsonant men er ikke helt på topp enda.
nå elsker jeg å skrive og lese

mase store bamse klemer Anne Marthe.
p.s. dere MÅ aldri lege ned skrivebua.

31/01/2011 19:53

 
    hestedilla
1:Nei et har jeg ikke for jeg har ikke hatt så veldig mange historier og sånne ting til lekse men jeg har absolutt tenkt på det og hvis jeg hadde mer sånne lekser (skriveprosjekt) så hadde jeg definitift lagt ut noe!

2: Ja det syntes jeg så absolutt! Jeg har hatt en profil i noen år nå (3 tror jeg) og kommentarene har vært helt supre. jeg syntes det er så fint at man kan kommentere for man får gode tilbakemeldinger og tips til hvordan man kan blii bedre. Kommentarene har gjort sånn at jeg får lyst til å skrive mer og mer og det er jo bra!

3: Jo, jeg har hatt lyst til å skrive mer og når vi skriver fortellinger på skolen så får jeg lyst til å lese opp fortelingen min høyt for jeg er blitt fornøyd med den.

4:Mener dere hvilke av mine tekster?? for i så fall må jeg si alle . alle mine tekster , selvom de er gode er litt dårlige så har de hjulpet meg. hvis noen skriver noen tips til meg på en dårlig tekst så kan det gjøre den bedre og da kan jeg skrive den på nytt og det blir en bra tekst!

5:jeg har jo likt norsk hele livetr mitt men på historier har jeg vært kjempe gira med å skrive tekster fordi jeg har fått så mange gode tilbakemeldinger feks: SKRIV MER! og da er det jo bare å skrive mer .

6:selfølgelig! jeg har jo blitt mye mer interisert i norsk siden jeg fikk meg en profil!

ekstra: Hvis skrivebua legges ned forsvinner lysten til å skrive og lysten til å være på nettet!

01/02/2011 09:39

 
    smella123
1. Ja, jeg har lagt ut noen ferdige skoleoppgaver, men har forbedret dem litt. Det hender jeg får gode ideer på skolen, og det er derfor fint å kunne bruke dem på Skrivebua.

2. Ja, jeg får jo inspirasjon til norskstilene mine. Og til å skrive, generelt.

3. Andre kan kommentere tekstene mine, noe som gjør at jeg får vite hva jeg gjør bra, og hva jeg bør forbedre.

4. Jeg har nok ikke noen eksempler akkurat nå, men jeg ser jo selv at jeg blir inspirert av kommentarer.

5. Absolutt!

6. Ja!

01/02/2011 11:51

 
    emmern
1. Ja jeg har lagt ut noen få ferdige skoleoppgaver. Jeg la dem enten ut fordi jeg ønsket andres mening om den (hjelp, tips, osv) eller fordi jeg var fornøyd med den.

2. Ja, så absolutt. Når jeg gjør skoleoppgaver hjelper kommentarer jeg har fått meg med og skrive dem bedere. Hvis noen påpekte i en kommentar noe jeg burde jobbe med, så gjør jeg det (skolearbeidet er en fin mulighet til og praktisere rådene).

3. ehm alle måter! Jeg har blitt mye bedre på rettskrivning og skriving generelt. det er blitt mye lettere og evalurere tekstene mine selv og jeg har blitt mye bedre på og bygge opp tekster. Jeg hadde ikke fått like gode karakter i norsk, engelsk, samfunnsfag og RLE som jeg får hvis det ikke hadde vært for bua. Jeg har egentlig lært veldig mye av bua/buameneskene som jeg ikke ville ha kunnet/vist hvis jeg ikke hadde blitt gjort oppmerksom på denne fantastiske siden.

4. Nei, jeg har ingen eksempler akurat nå, men jeg ser stor forskjell på de eldste tekstene mine og det jeg skriver nå.

5. Nei. jeg hadde ikke de lærerne jeg har nå før jeg ble medlem på bua, eller så begynte jeg ik klassene deres bare et par uker før jeg ble medlem.

6. Ja, så absolutt. Skrivebua/buameneskene har oppmuntret meg veldig og de/bua har gitt meg inspirasjon til og prøve og bli flinkere og til og fortsette og skrive. Bua har jo et veldig fint miljø, og det er fint og kunne være med i et fellskap hvor lesing og skriving er kult!

01/02/2011 12:54

 
    Anette555
1. Jeg har lagt ut noen dikt og noveller som jeg
har skrevet i forbindelse med skolearbeid, men
ikke direkte tentamensoppgaver og sånt.

2. Jeg tar til meg det som står i kommentarene
jeg får, men det pleier ikke som regel være
konstruktiv kritkk, heller ros for det de liker.
Likevel føler jeg at jeg har blitt bedre til å skrive
dikt og at jeg har utviklet meg til tegnsetting.

3. På Skrivebua legger man jo ut
egenproduserte tekster og det jeg legger ut er
det som regel det jeg syns er bra. Skrivebua
gjør at jeg får svar på det som andre syns er
bra og det som er dårlig. Slik kan jeg utvikle
skriveegenskapene mine videre, igjen f.eks.
ved tegnsetting.

4. Nei, jeg har ikke en liggende ute som viser
utviklingen min, men kommentarene på diktet
"Perfekt?" har hjulpet meg på vei.

5. Ja, angående tegnsetting, novelle- og
diktanalysering og avsnitt!

6. Definitivt JA!


01/02/2011 13:01

 
    Pain-Seb
har ikke vært her lenge nok til og svare på alle
spørsmåla men en ting!

før jeg begynte å lese tekster på bua ga jeg
faen i alt som hadde med norsk å gjøre og jeg
skreiv som en ape med med dysleksi. jeg hadde
2 i norsk på skolen. leste aldri bøker. leste aldri
dikt fordi jeg syns det var skjedelig. det var
dama mi som viste meg bua på kødd fordi hu
viste at jeg hata tekster men så begynte jeg å
loke der bare får å se hva som var der å etter
vært begynte jeg å syns det var gøy å lese alle
de rare dikta. til slutt begynte jeg å tenke dikt
og så begynte jeg å skrive dem ned og nå
greier jeg å si hva som er bra å dårlig med et
dikt og legger merke til orddelingsfeil å sånne
ting som jeg ga faen i før. det er for seint nå
men hadde jeg oppdaga denne nettsia da jeg
gikk på barneskolen så hadde jeg gått ut av
ungdomsskolen med jævlig mye bedre
karakterer -.-

01/02/2011 13:28

 
    Lady Elisabeth
Sånn, nå får jeg endleig svart^^

1. Jeg har lagt ut noen få skoleoppgaver, og dette er fordi de er historier eller dikt og det ønsker jeg tilbakemelding på så jeg hele tiden kan forbedre meg. Også liker jeg og vite om det er bra eller ikke.

2. Ja det vil jeg si. For hver gang jeg få en kommentar, tar jeg til meg det som står der og prøver og huske det. Alle rettinger av ord som jeg ofte skriver feil, prøver jeg og tenke på hver gang jeg skriver. Og jeg tenker mye over hvordan jeg skriver teksten, gjentar jeg samme ord for mange ganger? Begynner jeg to avsnitt på samme måte? Har jeg nok avsnitt? Hvordan bygger jeg oppsetningene?
Det er ting jeg har stor nytte av både i min egen skriving og på skolearbeid. Hadde nylig en skoleoppgave, hvor vi skrev et eventyr, og der er mange av de tingene som jeg alltid har hatt feil på blitt mye bedre.

3. På alle måter! Når jeg kan skrive en tekst, eller dikt eller annet, og legge det ut på skrivebua også får jeg tilbakemelding. Det er gull vert. Når jeg er usikker på noe med teksten, så får jeg tilbakemelding om det var bra eller ikke, og da finner jeg ut at det var bra eller at jeg må forandre det litt.
Jeg får også for eksempel tilbakemelding om at den måten jeg skrev den senen på ikke var så bra, eller at den var forlite detaljer eller for mye detaljert, noe som gir meg muligheten til å gå tilbake og forandre det så det blir bedre.
Hver eneste gang jeg leser en tekst, legger ut en tekst og får tilbakemelding på en tekst og Skrivebua, blir jeg bedre. Folk som leste det jeg skrev før Skrivebua, har merket forskjellen! Skrivebua er en så viktig del av skrivingen min, når jeg har vanskeligheter kan jeg gå innpå og lese kommentarer, og få fornyet inspirasjon.
Før jeg fant Skrivebua, skrev jeg som regel bare til skoleoppgaver og jeg hadde bare et par små andre historier som jeg skrev uten om, men så fant jeg Skrivebua og da begynte jeg og skrive ned noen av alle de historien jeg har diktet. Og de siste årene har skriving vært så viktig for meg og den jeg er i dag, at jeg ikke vet hvordan jeg hadde hatt det i dag vist jeg ikke hadde funnet Skrivebua. Nå vet jeg helt klart at jeg i fremtiden har lyst og bli forfatter, og det er Skrivebua som har åpnet den muligheten for meg.

4. På teksten ” Vampyrene på Devonshire Hall - kapittel 5”, fikk jeg en kommentar fra Mysterygirl hvor hun sa at jeg hadde mindre skrivefeil og at jeg skriver bedre og bedre.

5. Nå er nå jeg dyslektiker og dermed er det en del skrivfeil jeg aldri kommer unna, så har ikke merket det så mye der men jeg har merker det litt. For jeg er mer obs på noen ord når jeg skriver sånn at jeg husker å skrive dem riktig.
Det er litt vanskelig og si med lærerne, for jeg byttet skole i midten av åttende klasse, så de kjente meg ikke skrivemåten min den gnagen. Men de sa alltid når vi hadde stiler og slike ting, at jeg var veldig flink og at jeg ble bedre. Og jeg har definitivt blitt bedre i norsk.
Hmm, vel hun ene læreren lest noe jeg skrev og sa at jeg måtte skrive en bok, teller det?

6. Njaa, det spørsmålet er litt vanskelig faktisk. For jeg har helt siden jeg lærte meg og lese i slutten av femte elsket og lese. Jeg har egentlig alltid elsket å lese, selv før jeg kunne det, så der er det ikke så mye Skrivbua har gjort.
Skriving har alltid vært en stor ting for meg, jeg har lenge villet bli forfatter. Men Skrivebua ga meg et slags ”dytt” i gang med skrivingen.
Og siden jeg er dyslektiker har jeg alltid villet være så god som jeg kan i språk og rettskriving, sidne det var et stort problem for meg. Så det er vanskeligere for meg og ville noe mer en det jeg allerede har lyst til. Vist noen forsto det^^

Og deter en ting jeg vil tilføye, og det er lesekritikken min. Før Skrivebua syns jeg omtrent allt jeg leste bra fantastisk bra, men etter å ha lest og komentert på mange tekster har jeg blittme kritisk til det jeg leser. Jeg ser mer ting som ikke er så bra, og ting som er derimot ganske bra.
Så nå når jeg leser en bok, elelr en tekst på nettet eller slik ting er jeg mye mer oppmerksom på om den er: fantasisk bra, god, trist, mindre bra, dårlig.
Jeg legger merke til hvordan de bygger opp teksten, og setningene sine noe som igjen hjelper meg i skrivingen min!:)

Tror jeg har svart på alle spørsmålene nå, håper det kan hjelpe Skrivebua og bestå for jeg aner ikke hva jeg skal gjøre uten denne fantastiske nettsiden!

Med klemmer til Skrivebua fra Lady Elisabeth som ikek hadde vært den samme uten Skrivebua^^,

01/02/2011 15:35

 
    snowrose
Etter at jeg begynte med skrivebua har jeg blitt
VELDIG mye bedre i rettskriving. Pågrunn av
skrivebua har jeg begynt å skrive som bare
rakker'n :) Alle de HERLIGE kommentarene har
oppmuntret meg til det :) Og det betyr så utrolig
mye for meg! Spesielt forfatter staffeten: Det er
noe av det mest geniaaale jeg har vært borti.
Jeg mener hvem vil vel ikke få tips av en som
har klart seg i bransjen? ( foresten veldig glad
for at forfatterstaffeten forsetter :D)

yeey :)

Klem Snowwie

01/02/2011 16:26

 
    rinadoow
Jeg brukte skrivebua kjempemasse før, og har i
ettertid virkelig kjent på hvor mye det har hjulpet
meg med skriveferdighetene. Ikke bare på at jeg
ble relativt bedre i rettskriving og riktig språk, men
fikk også mer selvtillit når det kom til skrivingen,
for de hyggelige og fine kommentarene man får
her på bua finner man ikke noen andre steder. Jeg
ble rett og slett mer glad i å skrive, og om jeg ikke
tar feil gikk norsk karakteren min fra 4 til 6 etter at
jeg ble aktiv. Jeg gjorde mer utav skoleoppgavene,
og skrev bedre og mer interessante tekster.
Skylder lett på bua der!;)

01/02/2011 17:10

 
    super-Eva!
Jeg må bare si ifra om en ting: vennen min super-Johana! er ikke aktiv lenger! :D

01/02/2011 17:14

 
    Embla Brean
1. Har du lagt ut ferdige/uferdige
skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?
- Nei. Har ikke vært på skrivebua så lenge
enda.

2. Påvirker kommentarene du får på tekster deg
til å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på
hvilken måte? - Nå har jeg ikke fått så veldig
mange komentarer, så kan vel ikke si så mye
her.

3. På hvilken måte har Skrivebua noe å si for
utviklingen av skriveferdighetene dine? - For det
første, er det veldig inspirerende å lese hva
andre, unge, har skrevet. Og jeg blir
"oppmuntret" til å legge ut tekster jeg har
skrevet selv.

4. Kan du gi et konkret eksempel på en tekst
med kommentarer, som viser at det har
foregått en utvikling? - Jeg har ikke fått nok
komentarer til det.

5. Har du merket, eller har læreren gitt deg
tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk
etter at du begynte på Skrivebua? - Jeg merker
selv at jeg tenker mer på rettskrivningen, og er
mer oppmerksom på feil når jeg legger ut
tekster.

6. Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg
innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli
bedre i rettskriving etter at du begynte på
Skrivebua? - Som nevnt over, er jeg mer
bevisst på rettskrivning når jeg legger ut en
tekst. Jeg blir bare sikrere på at jeg vil holde på
med skriving, lesing og språk lenge. Er så
inspirerende å lese det andre har skrevet.


01/02/2011 17:18

 
    Eiketreet
1. jeg legger alltid ut alle skoleoppgaver jeg skriver. Tentamener legger jeg vanligvis ut før vi får dem tilbake på skolen, for å høre hva andre synes om dem generelt. Det er jo derfor jeg er her i utgangspunktet, for å skrive og få tilbakemeldinger.

2. Absolutt. Det hjelper veldig. Alt som kommenteres, gjør meg mer motivert generelt, fordi folk tar seg tid til å lese det jeg har skrevet og hjelpe meg til å bli bedre.

3. Skrivebua har nesten alt å si. Da jeg begynte her for to og et halvt år siden, skreiv jeg bare det som falt inn i huet mitt uten å tenke noe særlig over noe. Det gjør jeg fortsatt til en viss grad, men jeg leser mer gjennom ting, tenker mer over ting og er generelt mye bedre til å skrive, og det har gitt meg store fordeler når det kommer til rettskriving, særlig i engelsk.

4. Teksten February Stars, blant annet. Men det er nesten et eksempel på hver eneste tekst.

5. Ikke egentlig, siden jeg begynte her i syvende og fikk nye lærere et år senere, og de ikke vet stort om Bua. Men sjøl har jeg merka stor forskjell, og jeg merker det enda mer når jeg går tilbake og leser gamle tekster. Jeg har større ordforråd enn jeg hadde, jeg skriver mer komplekst og dypt og, vel, generelt bedre.

6. Definitivt. Jeg leste mye før Bua, men jeg har blitt enda mer interessert i det nå, og det er mye mer jeg vil lese. Dessuten har det gjort meg mye flinkere i engelsk og mer interessert i å bli flink i engelsk, siden det er så mye bra skrevet på engelsk her og jeg virkelig har forelsket meg i språket etter at jeg begynte her.

Jeg vil også tilføye at før Skrivebua hadde jeg knapt venner. Det har jeg nå. Ikke bare folk jeg har møtt her, selv om det er de jeg er nærmest, men det å være her og bli kjent med mennesker her, har gjort at jeg er mye flinkere sosialt sett enn jeg var for to år siden. For Skrivebua er ikke bare et sted man kan forbedre skriveferdighetene sine, det er et sted man virkelig føler seg hjemme.

01/02/2011 18:06

 
    cathy123
Jeg har selv lagt ut skoletekster fordi jeg vil ha respons og motivasjon til å skrive.
Jeg er kjempeglad i å skrive og da er Skrivebua PERFEKT! Her kan vi selv velge hvor "anonyme" vi vil være, vi kan legge ut tekster og få respons på de. Hvis Skrivebua noen gang legger ned er jeg ganske sikker på at jeg kommer til å slutte å skrive.
Jeg har valgt å ikke gi ut fullt navn eller legge ut bilder av meg selv, fordi jeg vil være litt anonym, men allikevel vil jeg ha respons på det jeg skriver. Dette er ikke så veldig enkelt, men Skrivebua har gitt meg en gylden mulighet. Så jeg vil bare si at Skrivebua er utrolig viktig for meg og maaange andre.

Kommentarene jeg får hjelper meg til å se mine feil, styrke det som er bra og gi meg inspirasjon til å fortsette i form av at folk vil jeg skal skrive mer. Og de tipsene og konstruktive tilbakemeldingene gjør jo sånn at jeg får nytte av det i forhold til skole også.
Jeg har faktisk gått opp en karakter i norsk etter jeg begynte her ;)

Skrivebua er et fantastisk nettsted som faktisk kan hjelpe unge mennesker i å utvikle skriveferdighetene. Jeg tror de fleste drar veldig nytte av dette stedet fordi her velger man å skrive frivillig, da blir det morsommere og man lærer kanskje ennå litt mer.

LA SKRIVEBUA LEVE! <3

01/02/2011 19:01

 
    DanielKE
1. Nei, jeg har aldri lagt ut noen skoleoppgaver
på Skrivebua, merkelig nok.

2. For det første gir gode kommentarer en
inspirasjon til å utvikle skrivetalentet ditt. De gir
deg mer pågangsmot til å ville bli bedre. For det
andre hjelper kommentarene deg ved å peke ut
grammatiske feil og måter å forbedre språket
ditt på.

3. Etter at jeg begynte å legge ut tekster på
Skrivebua har jeg generelt sett blitt bedre i
norsk rettskriving, jeg har blitt bedre å
analysere tekster og å gi tilbakemeldinger på
ting andre har skrevet. Alle disse ferdighetene
er sentrale i norskfaget, og var det ikke for
Skrivebua ville jeg nok aldri fått den karakteren
på vitnemålet som jeg har i dag.

4. Teksten min "lyserødt krigsvarsel" som
utviklet seg til "Gudsforlatt blodrød himmel"

5. Nei, tror ikke jeg har hatt noen lærere som
viste at jeg var medlem på Skrivebua.

6. Ja, Skrivebua har vært en stor inspirasjon for
meg. Både fordi jeg har hatt mulighet til å bli
kjent med andre mennesker på min egen alder
som har delt samme interesse (på Skrivebua
var det faktisk kult å skrive og ikke bare
nerdete), men også fordi jeg her har hatt
muligheten til å se på eldre medlemmer og
hvordan deres talent har utviklet seg over
årene. Uten Skrivebua ville jeg nok aldri skrevet
så mye som det jeg har gjort.

02/02/2011 12:32

 
    Mysterygirl
1) Ja, har lagt ut noen få stiler som er skrevet på ungdomsskolen. La dem ut for å se om andre hadde råd om hvordan jeg kunne forbedre skrivemåtene mine, og språket. Det har hjulpet.

2) De har påvirket meg til å skrive bedre, og til å forbedre norsken litt. forbedre språket og gramatiske feil.

3) Kommentarer har hjulpet meg til å se hvordan jeg kunne bli bedre. Pluss at det er oppmuntrende og innspirerende og gir meg mer pågangsmot til å fortsette.
Forfatterkommentarene er også hjelpende, og det å lese hvordan andre skriver er også lærdom.

4) Fra første prolog til "Drømmer blir virkelighet" til det som i dag er DBV. (DBV- redigert prolog) Hvordan språket og måten jeg skriver på har forandret seg.
Fra Amras og Ireth til det som i dag er en omskrevet versjon av det "Når mørket senkes".
Håper det er greie og konkrete eksempler =)

5) Ja, jeg ble bedre med å skrive stiler på ungdomsskolen etter å ha fått skrivebua.

6) Jeg har bestandig likt å lese bøker, men etter å ha fått bua ble det mye mer lesing og skriving på meg :D Jeg fikk faktisk ambisjoner og drømmer om å en dag bli en forfatter :D Alt ble liksom bedre etter og artigere etter å ha fått profil på skirvebua =)

02/02/2011 16:52

 
    Felandrim Armenienton
1 Eg har lagt ut ei ferdig skuleoppgåve. Han var
skrive til ein skrivedag på skulen, men eg
bomma på oppgåva og måtte skrive han om att.
Men eg tenkte som så at det ville vere bortkasta
å ikkje lagre sjølv om det var bom på oppgåve.
Då la eg han heller ut her på skrivebua, og fekk
pris for månedens tekst for desember 2010.

2 Eg veit ikkje om kommentarane her på
skrivebua egentleg påverker skulearbeidet mitt,
men det påverkar i alle fall inspirasjonen til å
skrive vidare. Dei gjev meg meir lyst til å halde
fram med skrivinga og gje ukjente fleire
historiar/dikt å lese.

3 Skrivebua har veldig positiv påverknad for
skrivinga mi. Kommentarane gjer meg betre i
stand til å skrive betre, di eg får retta på
småfeil, får respons når eg er uklar, og ros når
det er bra.

4 Vanskelig å seie noko konkret, men eg trur
vel at monologen eg har lagt ut: "Handa di i
min". Den har nok ikkje gjort så eg har utvikla
noko konkret, men det har gjort så eg ikkje har
gått i fleire liknande fellar på skulen.

5 Har i grunnen ikkje det. Eg har alltid veksla
mellom 5 og 6 i norsk, så eg kan vel ikkje seie
at læraren min har merka nokon forskjell sjølv
om eg har det. Har dessutan ikkje vore medlem
så lenge her på bua.

6 Har ikkje påverka rettskrivinga noko særlig,
men det har påverka skrivelysten. Eg får berre
meir og meir lyst til å skrive bøker. Romanar,
noveller, dikt, ja alt saman eigentleg.

02/02/2011 19:44

 
    Blomsteralv
Yeeey! Innlogginsmelding!

1. Jeg har lagt ut flere ferdige skoleoppgaver her på Bua, og mest fordi jeg vil ha flere synspunkter enn lærerens på teksten. Medlemmene her på Bua er minst like gode på konstruktive tilbakemeldinger som lærerne jeg har hatt!

2. Kommentarene her på Bua oppfordrer ofte til variert språk og god ordlyd, og mange er gode på tegnsetting og setningsoppbygging. Råd om dette bidrar jo masse til å skrive bedre tekster, og her på Bua påpekes elementer i teksten som ikke tas opp på skolen. Her gjelder kommentarene BÅDE det tekniske og det estetiske, mens på skolen dreier det seg mest om det tekniske.

3. Skrivebua har for meg bidratt til å skape skrivelyst, og skrivelyst alene er jo nok til å søke kunnskap om hvordan skrive bedre. Jo mer man skriver, jo flere kommentarer kan man dra nytte av! Spenningen man føler når man logger på er uvurderlig: ”Har noen kommentert teksten min? Har noen av mine venner lagt ut nye tekster?” Det å lese andres tekster gir jo også masse inspirasjon og skriveglede, og ikke minst leseglede.

4. Jeg vet ikke om det teller, men på en av tekstene mine fikk jeg forfatterkommentar. Denne kommentaren hjalp meg masse, og jeg publiserte et andreutkast av denne teksten senere.

5. Når jeg ser tilbake på de tidligste tekstene jeg skrev her på Bua i forhold til de jeg skriver nå, så ser jeg en tydelig bedring. Jeg gikk nok opp en karakter i norsk skriftlig også! ;)

6. Min interesse for å skrive er fortsatt på vei oppover! Søker skrivelinjer over hele landet for å kunne bli enda bedre, og jeg kan takke Skrivebua for 99 % av min skriveinteresse! Jeg har lest masse helt siden barneskolen, men gikk over til helt nye sjangre og forfattere når jeg hadde vært med på Bua en stund. Horisonten min er utvidet, også i skrivingen min.

02/02/2011 21:48

 
    TazGold
Jeg har også vokst fra vgs, men føler at selv om mitt perspektiv blir litt annerledes pga alder, kan svarene mine være like gjeldende likevel. Jeg skal i alle fall prøve å svare etter beste evne.


1) Ja, det har jeg. Både for å få tilbakemelding på innholdet fra så mange som mulig, men også for å få fokuset litt vekk fra karakterer. Jeg la ut skoletekstene mine etter innlevering, for ikke å bli tatt for fusk.

2) Jeg har gjort skremmende lite skolearbeid hjemme, men jobbet veldig godt på skolen. Kommentarene på tekstene inspirerte definitivt til å skrive mer "utenom" skole (altså utenfor skoleoppgaver), og det har hatt mye å si for grammatikken. Slik har grammatikkoppgavene gått lett og fort uten det store behovet for å jobbe med grammatikken alene. Det å skrive tekster på egen hånd kan ofte være vel så god trening som å forsøke å pugge noen regler. Og en mer givende prossess.

Skrivebua har vært veldig viktig for mine skriveferdigheter. Jeg har som regel fått gode karakterer på skolen, men på bua har jeg fått utvikle meg som skribent -her har jeg fått utfolde meg og utforske språket på en helt annen måte enn jeg fikk mulighet til på skolen. Jeg har jobbet mye mer med dikt enn jeg noen gang ville gjort på skolen.
Mitt største problem på skolen var at jeg syntes oppgavene var kjedelige og ensformige, og at jeg ble "tvunget" til å svare med noe kjedelig og ensformig. Men fordi jeg fikk utfolde meg så mye på bua, og fikk tro på min egen kreativitet, lærte jeg meg å skrive det jeg selv ønsket å skrive. Jeg vet ikke om det har hatt mye å si for karakterene, men jeg vet det har hatt mye å si for mitt forhold til tentamener og eksamener i språkfag; jeg har gledet meg til dem.

4) Teksten min "oppvask". For ikke å glemme at jeg har lest gjennom veldig mange tekster hvor jeg har rettet opp språkfeil. Jeg elsket å hjelpe andre med retting. Da har jeg sett meg nødt til å sjekke opp de nøyaktige reglene for ikke å si noe feil, eller for å kunne forklare grundig nok. Det sies at man ikke kan noe godt nok før man kan lære det bort til noen andre. For å kunne korrigere noe i andres tekster må man føle seg sikker på at man selv har rett.

Lærerene mine visste nok ikke så mye om at jeg var på skrivebua. Men jeg fortalte læreren min på ungdomsskolen at jeg skrev en del også i fritiden, fordi hun spurte.

Skrivebua har vært en arena for å dyrke språk- og forfatterinteressene på en helt unik måte. Her får man ikke bare oppmuntringer fra venner og andre man ser opp til, man er omringet av mange som har en liten forfatter i seg. Man ser at mennesker man selv har kontakt med får gitt ut en bok, eller kanskje får teksten din mest stemmer denne måneden? Du har sjansen til å vinne en liten premie for det du skriver, men du har også maksimal frihet til å skrive det du ønsker og ikke det som læreren ønsker. Du trenger ikke skrive minimum 2 sider i times new roman str 12, du kan skrive to enkle setninger og få 20 kommentarer om at idéen er genial, eller at formuleringen var treffende. Ingen skal gi deg karakterer, noe som kan være befriende både for dem som får gode karakterer og dårlige karakterer. Ikke minst for de mange som ikke har et eneste feilskrevet ord, men som mangler språkforståelse og gode formuleringer, mangler et levende innhold, mangler forståelse for sjangeren, skriver "kjedelige klisjéer" gang på gang, uten å forstå hva de gjør "feil"...


Vil også nevne bua som møteplass. Gjennom skrivebua fant jeg ungdom som bodde noen timer unna med buss, og vi møttes etterhvert månedlig i "skrivelauget". Vi arrangerte alt selv, med ny "leder" fra gang til gang. Vi ga hverandre felles oppgaver og hjalp hverandre med tekster (korte og lange) og hadde det veldig, veldig kjekt sammen! Buatreffet er et annet eksempel på at buamedlemmer gjør akkurat dette. Står på og arrangerer sammenkomster for å gjøre skriving til noe sosialt. Det er ganske unikt.

Det at skrivebua går en usikker fremtid i møte snyter andre unge mennesker for den unike kombinasjonen av trygghet og frihet som bua tilbyr. Bua er noe å satse på.

02/02/2011 23:17

 
    TazGold
Oops, jeg glemte å nummerere alle svarene. Men det bør ikke være så vanskelig å skjønne? :)

02/02/2011 23:18

 
    Sitrus
1. Har du lagt ut ferdige/uferdige
skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?
-Ja, jeg har lagt ut noveller jeg har skrevet i
norsksammenheng på skolen, rett og slett av
den grunn at jeg ble fornøyd med dem og ville
ha annen tilbakemelding enn fra læreren. Det
blir noe helt annet å få respons fra jevnaldrende
som også skriver, og som forstår bedre hva du
vil si med det du skriver.

Påvirker kommentarene du får på tekster deg til
å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken
måte?
-De påvirker vel mer motivasjonen min for å bli
en bedre skribent generelt, og å fortsette å
skrive. Uten kommentarene på bua hadde det
vært mye vanskeligere å utvikle seg.

På hvilken måte har Skrivebua noe å si for
utviklingen av skriveferdighetene dine?
-For meg har den hatt ALT og si.
Tilbakemeldingene, både kritikk og ros har gjort
at jeg har utviklet meg enormt, det ser jeg
konkret bevis på hvis jeg sammenlikner den
første teksten jeg la ut med den siste.

Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med
kommentarer, som viser at det har foregått en
utvikling?
-Novella mi "Mens solen står opp." Der fikk jeg
forfatterkommentar, og den gjorde at jeg tok
med meg en svært viktig lærdom jeg har fått
bruk for og vært bevisst på all tid etterpå;
nemlig det å skrive mellom linjene i stedet for å
si ting rett ut.

Har du merket, eller har læreren gitt deg
tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk
etter at du begynte på Skrivebua?
-Jeg har vel alltid gjort det bra i norskfaget,
men jeg merker jo selv at jeg lettere har
oppnådd gode karakterer jo mer jeg har utviklet
meg her på bua.

Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg
innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli
bedre i rettskriving etter at du begynte på
Skrivebua?
-Skrivebua har uten tvil påvirket meg til å holde
på skriving som en interesse. Jeg har alltid
elsket å skrive, men etter jeg ble medlem på
bua ble det noe helt annet på grunn av
tilbakemeldingen jeg fikk som gjorde at jeg ble
oppmerksom på feil jeg gjorde og hva jeg
gjorde bra. Jeg tror jeg hadde vært betraktelig
mye dårligere til å skrive i dag om det ikke
hadde vært for Skrivebua og de fantastiske
menneskene her. Hvis bua forsvinner tror jeg
mange av medlemmene her mister
skrivegnisten og motivasjonen, og kanskje blir
vi snytt for framtidige forfattere.

03/02/2011 22:38

 
    Alexo-Magic
1. Ja, jeg har lagt ut en del skoleoppgaver, men mest de jeg føler er fornøyd med. Dessuten er de fleste skoleoppgaver jeg skriver på nynorsk og Engelsk, og slikt pleier jeg som oftest ikke å legge ut, ettersom folk yntes at det er mer slitsomt å lese (kanskje..?)

2. Ja! Alle kommentarer jeg får tar jeg med stor glede. Jeg elsker å få ros, og tar godt imot ris. For hver gang jeg får en kommentar om at jeg f.eks burde korrekturlese mer, eller passe mer på ordningen og grammatikken i en setning, og da blir den neste teksten jeg legger ut enda bedre.

3. Det at andre leser hva jeg har skrevet, og gir så mange flotte kommentarer, hvor de sier hva som burdet hvert endret og hva jeg må passe mer på når jeg skriver, blir jeg så mye mer oppmuntret til å skrive! Jeg får bare lyst å skrive og skrive hele tiden!

4. De første tre tekstene jeg la ut: "Dyreforvandleren DEL1, kapittel 1, 2 og 3" på alle de har jeg fått gode kommentarer tilbake, og mange av dem utrolig lange og ga meg masse inspirasjon og glede til å skrive videre, samt jeg lærte nye uttrykk og hva som kunne ha vært med der. Samt man kan se i hver eneste tekst jeg har lagt ut en ny kommentar, og hver eneste tekst etter der igjen er bedre enn den forrgie.

5. Ja!!! Så mange ganger har hun sagt at jeg har utviklet meg utrolig på den tiden jeg har vært medlem er, der hun ikke vet at jeg er det. Hun vet ikke hva det er tipper jeg, men flere ganger har hun sagt "Har du skrevet dette?" Noen tekster sa hun at hun nesten ikke trodde på at jeg har skrevet det, og da tenker jeg alltid på bua, og alle de som har hjulpet meg med en slik utvikling på skriveferdighetene mine og gitt talentet mitt ett enda større talent, som gjør at jeg virkelig håper å få utnyttet det mer i framtiden!

6. Jeg har alltid hatt lyst å bli bedre i rettskriving, og på Skrivebua har jeg det óg!

Hva ville jeg ha gjort uten Skrivebua? Jeg ville ikke vært den jeg er nå! Jeg har kommet utrolig utrolig langt med Skrivebua, og om noen virkelig har tanken på å legge det ned.. hva skulle jeg gjøre så? Det finnes ingen bedre plass i Norge hvor ungdommer kan ha ett koselig miljø hvor alle legger ut sine tekster. Det er aldri noen som er stygge eller ekle mot hverandre, for her har alle samme internesse: om å en dag bli en profosjonel forfatter, (det har iallfall jeg!)
Tusen takk for så mye Skrivebua! Og om det skulle legges ned... vet jeg ikke hva jeg ville gjøre... leserene mine... alt!

~Alexo-Magic - veldig aktiv Bua-Medlem ~

03/02/2011 22:42

 
    Tyyra
Jeg hadde egentlig skrevet en lang melding om hvor bra Skrivebua er. Og det er ingen løgn. Skrivebua er helt utrolig og skaper et godt skrivemiljø for unge mennesker. Jeg vil svare et stort JA til alle spørsmål, for skrivebua har forandret livet mitt. Den har gjort meg enda mer fast bestemt på å nå mitt mål her i livet; å bli forfatter. Jeg på god vei! Skrivebua er fantastisk. Å ta vekk skrivebua er som å ta vekk noens bestevenn. Skrivebua kan gi deg trøst når du er trist, glede enda mer når du er glad og rett og slett være der til alle tider. Skrivebua består av fantastisk ungdom og et utrolig lederskap.
Jeg vil bare takke Skrivebua for alt.

Tyyra

04/02/2011 11:38

 
    Tyyra
Og i tillegg har jeg en blogg: http://sheswritingherdream.blogspot.com/
Hvor jeg innimellom tar opp Skrivebua og gir utrop til bua-brukere jeg leser.

04/02/2011 11:40

 
    Emtonie
1.Ja, ja det har jeg. Og grunnen er enkel: Jeg bruker god tid på dem og blir som oftest fornøyde med dem.

2. Det kribler i magen da jeg ser det er noen som har kommetert! Og ja. Tipsene jeg får hjelper meg med å skrive bedre!

3. Vel, jeg har et sted å legge ut tekstene mine. Og få kommentarer på.

4. Ikke enda....

5. Det var han som viste meg denne siden, og han stikker innom å leser diktene og fortellingene mine. Så..Ja? Han er ganske glad for det.

6. Ja, absolutt! Jeg har alltid hatt lyst til å bli forfatter, men etter at jeg har begynt på skrivebua har det blitt enda større! :)

04/02/2011 14:57

 
    Morderen
1. Jeg har lagt ut noen ferdige skoleoppgaver, fordi jeg ble passe fornøyd med disse. Jeg har flere ganger hatt i tankene å legge ut uferdige skoleoppgaver for å få konstruktive tilbakemeldinger, men har ikke gjort det.

2. Gjennom Skrivebua opplever jeg hvor gøy det er å skrive og å få tilbakemelding, og jeg har lært hvordan jeg kan få en del av skolearbeidet til å bli morsommere, ved at jeg setter mitt eget skjønnlitterære preg på enkelte skoleoppgaver. Dette har jeg stort sett bare hatt positiv erfaring med, og fått god tilbakemelding på.

3. Skrivebua er for min del veldig motiverende og gir meg lyst til å skrive mer. Og jo mer jeg skriver, jo bedre blir jeg, er det ikke sånn? Så jeg mener at det absolutt har noe å si. Jeg utvikler mitt personlige språk og jeg blir flinkere i rettskriving i både nynorsk og bokmål. Når vi for eksempel har skrivedag/tentamener(både engelsk, bokmål og nynorsk) på skolen, opplever jeg at VELDIG mange i klassen klager over hvor mye de gruer seg, hvor dårlige de er og hvor forferdelig det gikk, osv. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i det de sier, snarere tvert imot. Jeg pleier ofte å glede meg en smule(selv om jeg også er nervøs), fordi jeg er glad i å skrive. Og jeg pleier aldri å være så veldig misfornøyd. Dette vil jeg takke Skrivebua for.

4. Jeg har ikke lyst til å trekke fram en bestemt tekst her, men jeg har fått mange gode og konstruktive tilbakemeldinger på det jeg har skrevet, som har hjulpet meg i skriveprosessen min. Jeg føler at jeg absolutt har blitt flinkere til å skrive siden jeg begynte her.

5. Dette spørsmålet er veldig vanskelig å svare på for meg, fordi jeg er ganske skoleflink. (Og det sier jeg ikke for å skryte, men ut fra de karakterene jeg får, så er jeg god.) Jeg føler at Skrivebua har noe å si, men nyansene blir nok små hvis vi ser på rettskriving, for eksempel. Da er det nok noe annet hvis vi ser på en teksts innhold, fordi Skrivebua har fått meg til å lese og skrive mer, og da kan jeg lære av både tilbakemeldingen jeg får av andre, og den tilbakemeldingen andre får. Jeg kan se i andres tekster hva jeg synes er bra, og hva jeg synes er mindre bra, og på den måten lærer jeg også. Og gjennom å skrive og lese mer, blir jeg jo flinkere til dette.
En annen ting er at jeg tror jeg har blitt flinkere til å tenke konstruktivt og gi en ordentlig tilbakemelding, som er veldig bra i det muntlige.

6. Ja! Skrivebua er veldig motiverende for meg, men samtidig vil jeg tilføye at jeg alltid, uansett, ønsker å bli flinkere, bli så flink som mulig, og streber etter det.


04/02/2011 15:19

 
    Elly
1. Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver,
og i så fall hvorfor?
Jeg la ut en oppgave i forbindelse med skolen på
en annen bruker fordi jeg syntes den passet på
akkurat det tidspunktet.

2. Påvirker kommentarene du får på tekster deg til
å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken
måte?
Ja, jeg vil påstå at oppmuntring med kommentarer
bedrer skolearbeidet fordi du får kanskje mer
selvtillit?

3. På hvilken måte har Skrivebua noe å si for
utviklingen av skriveferdighetene dine?
Det har mye og si for meg, for man får nye ideer av
og lese her og da må man jo bare skrive, hehe.

4. Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med
kommentarer, som viser at det har foregått en
utvikling?
Hm?

5. Har du merket, eller har læreren gitt deg
tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk etter
at du begynte på Skrivebua?
Ja, jeg har merket det selv at jeg er blitt flinkere til
å skrive f.ek.s noveller for det var jeg ikke så god
til før.

6. Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg
innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli
bedre i rettskriving etter at du begynte på
Skrivebua?
Jeg elsker jo å lese, så det å lese alle historiene og
novellene og diktene er alltid en fornøyelse :P
Og jeg hadde veldig lyst til å bli bedre i
rettskrivning.

Klem

04/02/2011 20:04

 
    Anja Gram
1. Ja, jeg har lagt ut uferdige skoleoppgaver, for
å kunne få kommentarer på hva jeg kan
forbedre i teksten, og for forslag om hvordan
jeg kan fortsette fortellingen :)

2. Kommentarene min påvirker meg til å skrive
mer, og jeg har fått mange gode tips om
hvordan jeg kan forbedre måten jeg skriver på.

3. Skrivebua har hjulpet meg med rettskriving,
og tekstsammensetning, slik at jeg kan fortelle
mye gjennom bare ett par ord.

4. Jeg kan ikke trekke frem en spesiell tekst,
men den konstruktive kritikken og de
oppmuntrende kommentarene jeg har fått, har i
stor grad økt gleden med å skrive.

5. Jeg merket ihvertfall stor forskjell selv! Både
på skrivingen, og fantasien! Karakteren gikk
dermed opp :D

6. Jeg har utrolig lyst til å skrive tekster som
betyr noe for andre, og skrivebua er veldig
motiverende!

Tusen takk for det fine arbeidet! Skrivebua har
gitt meg så mye! Husker jeg gråt av glede da
jeg vant månedens tekst i februar i fjor :)

04/02/2011 20:31

 
    Sequel

1. Jaa, jeg har lagt ut engelsktentamenen min.
Det var vel mest for å se hvordan andre enn
læreren min oppfattet den. Og det er jeg glad
for at jeg gjorde.

2. Har ikke akkurat påvirket meg til å gjøre
bedre skolearbeid... men ja. Har absolutt til å
skrive bra tekster!

3. Huff og huff, forferdelig mye. Alle
kommentarene jeg får, de hjelper meg så
utrolig! Det er utrolig motiverende. Andre
tekster jeg leser, de hjelper meg absolutt til å
forbedre språket mitt.

4. Forskjellen på "The Portal of Misery" og "The
Wish", den er stor. Virkelig. Selv om det bare er
en måned i forskjell på når jeg skrev dem skrev
jeg "The Wish" når jeg hadde starta her.

5. Jeg begynte nettopp på skrivebua, rett etter
jul. Så derfor har jeg desverre ikke det!

6. Jaaa, selvfølgelig! Alle kommentarene jeg får,
de får meg til å ville bli bedre og bedre, virkelig!

- ML

04/02/2011 20:45

 
    Rænnjbuvætja
1. Jeg har lagt ut to skoleoppgaver på bua, men har tenkt å legge ut flere etter hvert. Grunnen til at jeg har lagt ut disse to skoleoppgavene var at jeg ville vite om andre synes tekstene mine var bra! Jeg har fått tips på de som har hjulpet meg masse i skrivingen min!!

2. De komentarene med konstruktiv kritikk har hjulpet meg masse i skolearbeidet. Nå tenker jeg mer over hvordan jeg formulerer setninger så teksten jeg skriver blir så bra som mulig. Også de komentarene med ros, lurer i bakhodet når jeg skriver.

3. Etter at jeg ble en aktiv bruker av skrivebua, har jeg fått et bredere språkfelt. Jeg skriver bedre enn jeg noen gang har hjort før!!

4. I teksten 'Du var aldri min venn', hadde jeg brukt litt ekstra tid på å formulere meg, sette ord på de følelsene jeg satt inne med. Resultatet ble at de som har komentert kjenner seg igjen i diktet. Dette er absolutt takket være bua!!

5. Selv har jeg merket veldig godt at jeg er blitt bedre i norsk etter at jeg ble medlem av skrivebua. Læreren min har også sagt at jeg har blitt så flink til å skildre, lage bilder i tekstene mine.

6. Etter at jeg ble medlem av skrivebua, ble jeg inspirert til å skrive mer enn aldri før! Når jeg finner skrivefeil i mine egene tekster, sverger jeg på å aldri gjøre den feilen igjen... Fordi jeg leser mye bøker, har jeg også fått dårlige opplevelser av noen bøker. Rett og slett fordi forfatteren ikke har formulert seg på en måte jeg er helt fornøyd med. Det finnes utrolig mange her på skrivebua som kunne gitt ut egne bøker, og gitt meg en bedre opplevelse enn det disse forfatterne har!!

Til slutt vil jeg bare si at hvis skrivebua blir lagt ned, hvor skal ungdommer få utløp for følelsene sine da? Mange av de jeg kjenner som har skrivebua har prøvd andre nettsteder der man kan legge ut tekster, men de har sagt at ingen av dem er så hjelpsomme som skrivebua. Selv er jeg helt sikker på at skrivebua er det eneste stedet for mine tekster og følelser. Redaskjonen gjør en fantastisk jobb med å gjøre bua så bra som mulig!
'Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.'
Står det ved siden av komentarfeltet. Det er så absolutt det jeg blir av å ta en tur innom bua, oppmuntret til å skrive.

~Rænnjbuvætja


05/02/2011 14:30

 
    isfjell
1) Ja, men mest de ferdige teksten.
Grunnen: Først og fremst fordi jeg satt mest
med Skrivebua i 7.klasse (nå går jeg i 9.kl) og
da var det norsklæreren min som introdusetre
meg til denne siden, men også fordi jeg liker å
høre meningen til noen på min alder og ikke
bare fra voksne(læreren, foreldre osv).

2) Ja, på noen måte. F.eks: Får jeg en
kommentar som sier at de synes at den sluttet
litt brått tenker jeg på det neste gang jeg
skriver. Folk kommer også med mange gode
forslag på hvordan jeg kan bli bedre og det er
det som hjelper meg mest når jeg skriver =)

3) Jeg har blitt mer oppmerksom på skrivefeil
og hvordan jeg skriver. Før brukte jeg mye
"assa" og "liksom", men da jeg fikk meg profil
her begynte jeg å tenke på hvordan det så ut.
Jeg er også mer "ops" på grammatikk feil.

4) Kommer dessverre ikke på noen nå.

5) Jeg har forbedret meg mye og læreren
legger merke til det, spesielt når jeg prøver noe
nytt! Men for meg handler det ikke alltid om
mine egne tekster, men ofte om de andre jeg
leser. Jeg får mange nye ideer og tanker rundt
emner jeg ikke visste mye om før eller visste
hvordan å skrive om og jeg tror det er det
læreren legger spesielt merke til!

6) Helt i begynnelsen ble jeg utrolig ispirert til å
både skrive og lese, men da jeg startet på
ungdomskolen har venner, musikk og lekser
tatt over, men de gangene jeg stikker innom
følger jeg med på de jeg har lagt til som venner
, besvarer kommentarer, leser tekster for nye
ideer og legger ut nye tekster. Men lysten til å
bli en som har goood tid til å sette seg ned meg
en god, tykk bok å lese er der forsatt, det er
bare det med tiden..

Tilslutt vil jeg bare rose Skrivebua! Det er en
helt fantastisk nettside som jeg er sikker på at
hjelper mange undommer. Tusen takk =)

Klem Isfjell


07/02/2011 00:21

 
    Brazilkul
Heihei.
1: Jeg har ikke fått lagt ut noe skriveprosjekt av
flere grunner; Jeg har ikke hatt noe som vi har
jobbet med på fritiden og jeg har bare hatt
innleveringer som vi har jobbet med på skolen, i
timen.

2: Når jeg sender inn noe og får kommentarer
på det jeg har skrevet er det jo innimellom
kommentarer på ting jeg skrev bra og ting jeg
skrev dårlig. Det hjelper til at jeg kan forbedre
de gode tingene og gjøre de dårlige tingene
bedre. Det er veldig bra til de gangene vi
skriver ting på skolen, for da kan jeg bruke de
tipsene jeg fikk til å forbedre en ellers dårligere
tekst.

3: Etter jeg laget brukeren min her og begynte
å sende inn tekster har jeg fått noen
tilbakemeldinger på tekster jeg skrev som har
hjulpet meg til å utvikle mitt skriftlige språk. Det
har utgjort en stor forskjell fra hvordan jeg
skrev tidligere.

4: Det er litt vrient med en konkret tekst siden
nesten alle kommentarene jeg har fått har
hjulpet meg litt videre. Gitt meg et puff i riktig
retning flere ganger.

5: Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger, men
jeg merker det selv. Jeg skriver helt
annerledes, har som oftest avsnitt på riktig sted,
komma er mer korrekt plassert, jeg skriver litt
bedre setninger og det er litt mer flyt i språket
samtidig som jeg har bedre ideer og skriver
bedre historier.

6: Jeg har blitt mer opptatt av å skrive mer
korrekt og ikke bruke "slang" mens jeg snakker
og skriver. Jeg har utviklet språket mitt en del
og jeg har bedre grammatikk og språket mitt er
enda mer variert.

Jeg håper virkelig Bua består og at den varer år
fra nå. Jeg har ikke vært her så lenge, men det
har allerede hjulpet meg en del. Jeg skal gjøre
det jeg kan og snakke med de jeg kan snakke
med for å hjelpe til, men jeg tviler på at det vil
gjøre en stor forskjell.

Koselig hilsen fra Brazilkul.

07/02/2011 10:06

 
    Silli-Milli
1. Jeg har lagt ut flere skoleoppgaver på skrivebua, fordi jeg synes det er gøy og intresangt å få tilbakemeldinger på arbeidet jeg også gjør på skolen.

2. De påvirker meg til å se nærmere på feilene mine, og jeg får også flere ideer når jeg får komentarer. Det er deilig å føle at man er full av ideer!

3. Jeg er blitt MYE bedre i rette opp i både skrivefeil, hvordan jeg formulerer ting, tegnsetting osv.

4. Nei, jeg kommer ikke på noen nå, desverre.

5. Ja, absolutt! Læreren min sier hele tiden at jeg må fortsette å skrive, for det blir bare bedre å bedre, og at det er kommet opp en liten forfatter i meg. Og grunnen er at jeg har fått tilbake skrivegleden, og den fikk jeg fra skrivebua♥ Nå syns jeg det er gøy, og derfor blir tekstene bedre.

6. Jeg fikk virkelig øynene opp for hva jeg burde bli bedre på, og hvordan jeg kunne bli det. Det har hjulpet meg masse, og jeg skriver mye mye bedre en det jeg gjorde for knapt 1 år siden.

Jeg håper skrivebua kan fortsette, for jeg trenger den virkelig!
Skrivebua 4 ever♥
Klem Silli-Milli

07/02/2011 16:55

 
    SaraAmalieKarlsen
1.
Ja, det har jeg flere ganger. Noen ganger legger
jeg ut uferdige, i håp om at flest mulig vil
komme med hjelp til hvordan jeg kan
fortsette/ende tekstene, eller forslag til hvordan
jeg kan forbedre det. Jeg pleier også å legge ut
ferdige tekster med karakter. Dette fordi det er
både gøy og nyttig å få ros eller konstruktive
kommentarer fra andre enn lærere.
Kommentarene jeg får her, blir ofte mer
spesifikke også.

2.
Ja, på en måte! Dersom jeg får en konstruktiv
kommentar, jobber jeg ofte ekstra hardt med
neste stil. Så legger jeg den ut, for å se om jeg
faktisk har tatt det til meg. Dersom jeg får ros,
blir jeg jo enda mer inspirert og opptatt av å
gjøre det like bra neste gang.

3.
Det har veldig mye å si. Jeg finner mye
inspirasjon i det jeg leser, men også mye hjelp.
Jeg har fått hjelp til å utvikle et bredere
ordforråd, bygge setninger bedre, og også på
kunsten å følge en sjanger godt.

4.
Har nettopp slettet de fleste tekstene mine.
Dermed har jeg dessverre ingen konkrete
eksempel.

5.
Hun vet faktisk ikke at jeg er medlem. Jeg har
alltid vært flink å skrive, men hun har snakket
myye om at jeg har utviklet positivt bl.a de
tingene jeg nevnte i punkt 3. Så ja, jeg har lagt
veldig godt merke til det, og det er kjempegøy!

6.
Ja! Jeg ble veldig opptatt av forbedre meg på
enkelte ting. I tillegg har jeg blitt mer observant
på hvordan forfattere ordlegger seg, for å selv
lære av det. Når det kommer til rettskriving
merker jeg stor forskjell. Jeg er blitt pirkete på
det når det gjelder meg selv, og andre faktisk,
haha.

07/02/2011 21:36

 
    Lollyn
1. Ja, fordi jeg ville legge ut noe til å begynne med og se hva andre syntes, og jeg ville sammeligne med hva lærerne sa, slik at jeg kunne fått bedre innsikt på hva andre syntes jeg kunne gjøre bedre.

2. Ja, eller, det kommer veldig an på hva slags type tekst det er. På skolen vår har vi ikke særlig med diktoppgaver, men her på skrivebua har jeg likevel fått mye erfaring med dikt, som jeg så kan bruke på å få bra på skolen.

3. Det at andre skal kunne si hva de mener, og gi kritikk på sin egen måte hjelper veldig på å forstå hva andre setter pris på i forskjellige typer tekster, og det gir mer innsikt i hva folk vil ha. De kommentarene jeg har fått på tekstene mine har hjulpet meg å forstå hva folk liker å lese om.

4. En av mine første og beste tekster; Alene. Dette var det første diktet jeg skrev, sånn uten å måtte bruke det til en skoleoppgave eller noe. Her fikk jeg liksom litt peiling på hva som er bra i diktet pga alle kommentarene jeg fikk, og hvordan jeg kunne gjort det bedre med hensyn til hva folk likte best. Historien bak diktet er litt trist, jeg satt og gråt når jeg skrev det.. Det sier vel litt, det også?

5. Nei, for å være ærlig. Jeg begynte vel på skrivebua når jeg skulle begynne å åttende klasse, og jeg hadde egentlig bare toppkarakterer hele tiden. Men det positive er jo da at jeg ikke har sunket, og har holdt meg oppe på sekser hele tiden. Jeg tror ikke læreren min vet at jeg er på skrivebua, uansett. Jaja, jeg er fornøyd slik det er nå, jeg.

6. Ja, jeg har funnet ut at jeg muligens vil jobbe litt mer med å bli en profesjonell forfatter, og kanskje gi ut en bok en dag. Ellers så er dette mest en hobby som jeg elsker å bruke masse tid på.
Noen ganger, når jeg observerer en tekst, og ser en setning som rett og slett kunne blitt formulert mye bedre så klarer jeg nesten ikke å holde meg med å skrike det ut. :) Det er jeg nesten litt stolt over, faktisk. hihi.

Rettskriving har jeg vel ikke hatt problemer med, så lenge jeg kan huske. Men jeg vet at mange andre har blitt bedre med rettskriving etter at de begynte her på bua.

07/02/2011 22:45

 
    Dancer
1. Jeg har ikke lagt ut uferdige skoleoppgaver,
men jeg har lagt ut ferdige, mest fordi jeg har
vært fornøyd med dem. Det har likevel hjulpet
meg: selv om det er oppgaver jeg har fått
sekser på, har kommentarer fra andre
bubeboere vært kritiske og fått inn et litt annet
blikk på oppgavene. Med blikk fra flere enn
norsklæreren min har jeg fått forbedret
tekstene mine enda mer.

2. De gode kommentarene jeg får fra Skrivebua
er fantastiske for å forbedre skriveferdighetene
mine, og dette speiler seg også igjen i
skolearbeidet. Andre skrivebuafolk kan for
eksempel tipse meg om å variere ordforråd
eller setningsoppbygging, eller sortere avsnitt så
ting blir lettere å lese. Alle kommentarer jeg får
på tekstene mine henger igjen i bakhodet mitt
når jeg skriver skoleoppgaver, og jeg føler
kritikken jeg får på Skrivebua har hjulpet meg
veldig til å skrive så godt som jeg gjør i dag.
I tillegg har Skrivebua inspirert meg til å være
mer kreativ når det gjelder tolkning av
oppgaver. Skrivebua har gitt meg selvtillitt og
vist meg at jeg kan hvis jeg vil. Om jeg ikke
hadde visst at jeg kunne skrive, hadde jeg ikke
tatt de sjansene jeg tar i dag når det gjelder
stilskriving. For eksempel : en gang vi skulle
skrive om Operasjon Dagsverk skrev jeg
teksten som en tale holdt av en diktator. Jeg var
bekymret for utfallet, men fikk toppkarakter.
Uten alle positive innspill fra bubeboerne ville
jeg aldri tort å skrive en slik oppgave!
Jo, og så har det å skrive kommentarer til andre
gjort meg bedre til å se kritisk på og tolke andre
tekster, og jeg har blitt en racer på analyser i
norsken. Mwahaha.

3. Jeg føler jeg allerede har svart litt på dette
spørsmålet... at andre folk kan si hva de mener
og komme med kritikk og at jeg får et mer
kritisk blikk på hva jeg skriver selv. Og så er
det utrolig motiverende å skrive og å legge flid i
det jeg skriver når jeg vet at det sitter mange
mennesker på skrivebua som kommer til å lese
og gjøre seg opp en mening om det!

4. Novella mi, Og huden er ikke et skall,
fikk mange utrolig konstruktive kommentarer.
Alperosen, Nattfall og Nattvindens Gråt ga meg
kommentarer som hjalp meg mye da de trakk
fram både hva som ikke var bra og hva de
syntes jeg burde beholde. Jeg ventet noen
måneder for å ta alt inn, skrev den om, og vant
for månedens tekst i november. Jeg synes den
novella er noe av det beste jeg har skrevet,
men den hadde ikke blitt så bra uten hjelp!

5. Nei, det har jeg ikke. Men det kan ha noe å
gjøre med at jeg begynte på Skrivebua for
seks-sju år sida, da jeg gikk i femte klasse.
Norsk er likevel det beste faget mitt, og det tror
jeg er på grunn av Skrivebua.

6. Jeg har alltid vært ganske god i rettskriving,
så Skrivebua har ikke gjort så mye for meg der.
Men Skrivebua har gitt meg mye motivasjon til
å bli en bedre skribent, og til å utvikle språket
og ordforrådet mitt. Skrivebua er helt unikt når
det kommer til motivasjon - å kunne få
kommentarer fra folk som er på samme alder
som deg, og å kunne utvikle seg sammen, er
heltfantastisk. Jeg håper Skrivebua kommer til å
vare for alltid, og at alle Norges ungdommer vil
utvikle seg på denne måten. Det er gøy, det er
spennende, og det er utrolig viktig.

08/02/2011 10:07

 
    pooh
1. Jeg har lagt ut ferdige og uferdige
skoleoppgaver her på skrivebua. Dette fordi
skrivebua er et fantastisk nettverk, der jeg vet
jeg får ærlige tilbakemeldinger. Kommentarene
jeg har fått på tekstene har jeg brukt til å
videreutvikle oppgaven og fprbedret den

2. Helt klart! Kommentarene inspirerer meg til å
jobbe videre, og ofte hardere. De hjelper meg å
danne et bilde av "målet" som jeg har med
oppgaven. Kritikken jeg får tas til etterretning
og gjør at jeg kanskje endrer ting som jeg ikke
ville lagt merke til selv.

3. DEt har og har hatt veldig mye å si. Jeg har
alltid vært en jente som elsker å uttrykke meg
gjennom skriving. Etter at jeg ble medlem av
skrivebua har jeg fått mer inspirasjon. Jeg tør
mer, og har guts til å legge ut tekster om store
følelser og tekster som kanskje setter til på
spissen. Jeg vet at arbeidet mitt kommenteres
av seriøse mennesker, som virkelig vet hv de
driver med. Dette gjør at jeg selv ønsker å
jobbe videre, og ønsker å hjelpe anre med sitt
arbeid. Jeg får mer tro på meg selv, som
medlem av skrivebua!

4. Dersom man ser på en av mine første tekster
som heter "Snøfnuggenes vals" og en nyere
tekst som "oppvåkning" eller "Apartheid" ser
man en relativt stor utvikling. Språket og
symbolene, samt oppbyggning, er mye bedre i
disse tekstene. Meningene mine er mer åpne og
budksapet kanskje mer skjult. Dette fordi jeg
oppgjennom årene har fått en slags
"oppfølgning" av mennesker her på skrivebua,
gjennom kommentarer, ris og ros. Jeg har også
fått forfatterkommentarer på de to sistnevne
tekstene. Dette er et utrolig flott tiltak som har
inspirert meg og mange andre mye.

5. Helt klart. Karakterene mine, og da spesielt
på videregående, har gåt veldig opp i norsk
etter at jeg ble medlem på skrivebua. Læreren
har også ment at språket mitt har bedret seg
veldig. Jeg kan srive alt fra dikt, til noeller og
saklige artikkler. Språket mitt har også gjort at
jeg nå i min videreutdanning ikke har problemer
med å skrive en god saktekst, selv om jeg i
utgangspunktet helst skriver dikt.

6. Absolutt. Som liten hadde jeg problemer med
rettskrivingen min. Jeg mener fortsatt at det er
en teksts innhold som betyr mest, men mener
også at rettsrkivingen har en del å si. Etter at
jeg ble medlem av skrivebua har jeg utviklet
meg mye innenfor selve skrivingen av tekster.
Etter hvert som dette har blitt bedre, har jeg
også fått inspirasjon til å utvikle rettskrivingen
min. Dette har gitt gode resultater på skolen,
og jeg tror kanskje dette hadde blitt mye
vanskeligere uten skrivebua i ryggen.

Det er utrolig synd at en viktig arena som
skrivebua i det hele tatt vurderes å legges ned.
Jeg har forståelse for økonomiske grunner og
slikt, men mener at en arena som betyr så mye
for så mange ungdommer burde få leve. Håper
svarene mine kan være etil hjelp!

12/02/2011 00:23

 
    Dark Sunshine
Hoho, skrivebua er viktig ja! Hvem ellers skulle fått opp skrivelysten i meg og gjort slik at jeg nå vet at jeg duger som skriver?

1: Ja, jeg har lagt ut oppgavene mine her. Mest fordi de er ferdige og innleverte til en lærer, og at jeg vil at folk skal kommentere og gi tilbakemeldinger. Det hjelper deg med utviklingen, derfor har jeg gjort det.

2: De påvirker meg, fordi jeg blir mer selvsikker i det jeg gjør. Det er sjeldent folk slenger med leppa her på bua (har aldri opplevd det eller kjenner ikke noen som har gjort det). Her får du bare positive kommentarer som hjelper deg med selvsikkerheten og pusher deg forover, og du får konstruktiv kritikk som gjør deg flinkere og mer obs på ting. Veldig praktisk altså! :)

3: Som sagt, den konstruktive kritikken får deg til å skjerpe deg. Dessuten så kan folk kommentere at der er det en skrivefeil, slik at du kan rette den opp :) Veldig greit. Det hjelper deg i utvikling av dine skriveferdigheter fordi du gjerne vil legge ut mange tekster på bua- og for å gjøre det må du jo skrive dem. Og hva skal man si da? Øvelse gjør mester!

4: Jeg kan ikke gi noen konkrete eksempler, men jeg vet med meg selv at jeg har blitt bedre. Men jeg har fått mer symbolikk i tekstene mine og i titlene; f.eks heter en av tekstene mine "Liar", men du skjønner ikke greia med en gang, ettersom det bare står et eller annet på engelsk om at jeg vil kutte en tunge i to. Jeg har utviklet meg i symbolikk, slik man altså ser her. Det symboliserer jo løgner. Før hadde jeg ganske uprofessionelle, "plaine" tekster - f.eks "Høsttanker" som er veldig rett ut. Så ja, jeg har utviklet meg.

5: Ja, jeg har det. Man får lyst til å skrive mer når man først har blitt medlem på bua, og når du skriver mye blir du automatisk bedre :) Det synes på tekstene mine, jeg har utviklet meg i norsk i løpet av årene.

6: Du har lyst til å utvikle deg og bli bedre, du har lyst til å komme på et nivå som de andre eldre bua-brukerne. De er kjempegode i gramatikk og fantasi og alt som er, og du får automatisk lyst til å bli slik selv også. Det påvirker pågangsmotet og interessen din mye!

Jeg håper virkelig ikke at skrivebua blir lagt ned. Selv er jeg pålogget her bare et par ganger i halvåret, men en tid brukte jeg skrivebua kjempemasse. Da forbedret jeg meg veldig mye i norsk fordi jeg fikk så mye inspirasjon og gode kommentarer. Helt seriøst, hvis man legger ned skrivebua blir en svært viktig arena stengt, noe som ville vært utrolig dumt ettersom vi har såpass mange gode skribenter her. Hvis de voksne bare hadde lest noe av det som blir publisert her, hadde de nok ombestemt seg litt kvikt. Håper at dere store tar til forbuft, og håper disse svarene hjelper!

Hjertlig hilsen Dark Sunshine, en litt oppgitt, men forbedret og trofast bua-bruker.

12/02/2011 19:56

 
    ScotchWoodcock
1. Jeg har lagt ut gamle stiler og tentamener
for å få høre andres synspunkt på for eksempel
karakterer jeg fikk og hva jeg kan gjøre bedre
neste gang. Det er greit å høre det fra andre
hvis ikke læreren er flink til å uttrykke hva
han/hun mener jeg bør forbedre meg innenfor.
2. Kommentarene påvirker ikke skolearbeid
generelt, men når jeg får høre at jeg skriver bra
får jeg høyere forventninger til meg selv og vil
gjerne gjøre det bedre innenfor språkfag som
norsk og engelsk.
3. Skrivebua har noe å si for
skriveferdighetene mine fordi alle som er
medlemmer kan kommentere hva de liker og
ikke liker. På denne måten blir jeg flinkere. Uten
skrivebua ville ikke andre fått lese mesteparten
av det jeg skriver.
4. Har ikke noe konkret eksempel, men
merker jo selv at etter en stund fikk jeg flere
kommentarer som stort sett kun var positivt
ladd med lite kritikk.
5. Jeg begynte vel med skrivebua i åttende,
så læreren min kan ikke ha merket noen
forskjell før og etter siden jeg holdt på med det
hele tiden.
6. Skrivebua gjør at jeg blir mer glad i
skriving og lesing. Rettskriving synes jeg også
er viktig og det har jeg blitt mye flinkere til på
grunn av denne siden.


13/02/2011 00:02

 
    JulianeSofie
1. Jeg har faktisk lagt ut flere skoleoppgaver
her inne. Hvorfor? Jo, fordi jeg vil gjerne ha
hjelp til å kunne se over eventuelle feil og få
hjelp til å kunne skrive bedre. Kanskje noen har
noen tips til hva jeg kan forbedre til neste gang?
2. Ja, det blir jo som sagt litt mer konkret av
hva jeg kan gjøre bedre, annerledes.
3. På den måten at jeg får seriøse
tilbakemeldinger på det jeg skriver har
skrivebua noe å si for skriveferdighetenes
utvikling for meg.
4. Kan ikke huske noe i forbifarten, men opptil
flere ganger har jeg både blitt inspirert og lært
noe av kommentarer og andres historier.
5. Jeg har ikke lagt ut så mange historier på
denne brukern på skrivebua, men siden min
første bruker og til nå har norsk karakteren min
tydelig forbedret seg.
6. Jeg har egentlig alltid hatt en stor interesse
for språk, litteratur og rettskriving, men den har
vokst betydlig siden jeg begynte her.

:-)

14/02/2011 00:42

 
    Singing Wolf
1.
Jeg la ut skoleoppgaver tidligere, slik jeg kunne få råd og tips om hva jeg kunne bli bedre på, og på denne måten utviklet jeg meg mye innen skriving.

2.
Ja, jeg blir både inspirert og motivert. Når man får en porsjon med ros, men også kritikk som kan forbedre ferdighetene dine og gi deg noe å jobbe med, blir du lettere motivert til å forsøke å gjøre en bedre jobb neste gang.


3.
Skrivebua betyr utrolig mye for meg når det kommer til skriveferdighetene mine. Jeg har forbedret meg utrolig mye de årene jeg har vært her, og jeg håper utviklingen vil fortsette.

4.
For øyeblikket kommer jeg ikke på noen spesielle, men for å si det slik - det er mange jeg kunne skrevet om nå idag, og forhåpentligvis gitt litt bedre kvalitet på grunn av råd jeg har fått herifra. :)

5.
Ja, jeg har fått kommentarer fra lærere som har vært nysgjerrige på siden, til og med på videregående. Jeg nevnte Skrivebua i en artikkel jeg skrev nå rett jul, i håp om at det kunne hjelpe på noen måte.

6.
Helt klart. Jeg har hele mitt liv fattet interesse for språk, men Skrivebua har hjulpet meg å bygge på drømmen om å gjøre noe med skrivingen min. Jeg har også lest mye mer, noe som jeg er takknemlig for. For bøker er noe jeg håper vi aldri mister. I tillegg mange inspirende tekster av andre "innbyggere" her i Skrivebua. ^_^

14/02/2011 22:42

 
    Shinjuku by night
1. Jeg har lagt ut ferdige skoleoppgaver på
skrivebua, enten fordi jeg var fornøyd med
oppgaven eller fordi jeg ville ha hjelp til å gjøre
den bedre.

2. Naturligvis! Folk retter ofte opp grammatikk-
og skrivefeil for deg her inne, noe i hvert fall jeg
tar til meg. De er veldig flinke til å fortelle deg,
på en konstruktiv måte, hva du kan gjøre
bedre, og det hjelper.

3. Fordi det finnes så utrolig mange talentfulle
mennesker her inne vil jeg bestandig gjøre mitt
aller beste og forbedre meg. Det er også utrolig
oppmuntrende og inspirerende når andre
skryter av meg. I tillegg kan punkt to tas i
betraktning.

4. Det kan jeg! Min tekst "Regnkyssa" fikk
kommentar fra Tor Fretheim for en tid tilbake,
noe som hjalp meg veldig. Han kom med gode
tips som jeg har tatt til meg, noe som har
hjulpet utviklingen min.

5. Jeg har absolutt merket det. Jeg begynte har
inne i ti-elleveårsalderen, og etter det har jeg
fått komplimenter for mine skrive- og
leseferdigheter hos alle de forskjellige
norsklærerne jeg har hatt, selv om kun én av
dem har visst om skrivebua.

6. Uten tvil! Jeg gidder ikke å si mer, og lar rett
og slett de andre punktene tale for seg.

Jeg hadde faktisk jubileum i går. Da var det
akkurat fem år siden jeg opprettet profilen min.
Det har vært fem fantastiske år der jeg har lært
utrolig mye og stiftet nye vennskap. Det
viktigste med skrivebua er kanskje likevel at
jeg føler at jeg mestrer noe, og at noen ser og
setter pris på det jeg liker aller best å gjøre,
nemlig å skrive. Jeg føler meg direkte privilegert for å ha fått lov til å være med på
dette.

Jeg håper likevel at jeg kan få være her i fem
nye år.

15/02/2011 10:07

 
    Grevlingen
1. Jeg har lagt ut to ferdige skoleoppgaver som begge fikk toppkarakter på videregående. Dette er fordi jeg håper de kan være til inspirasjon og hjelp for andre.

2. Jeg er ferdig på skolen, men jeg merker at jeg blir bedre på rettskriving av å skrive mye og kommentarene som jeg får av andre skrivebuamedlemmer er en stor motivasjon og øker skrivegleden.

3. Som sagt; Skrivebua får meg til å skrive flere tekster, og det resulterer i at man blir bedre. Og også ved å lese andres tekster kan man få mye inspirasjon og oppdage nye måter å skrive på.

4. Nei, men så har jeg ikke vært medlem så lenge.

5. Jeg er ferdig med skole, men jeg vil si at jeg trenger å skrive for å holde rettskrivingsnivået på plass.

6. Skrivebua har gjort at jeg får lyst til å skrive mer, utvikle meg som forfatter og gitt meg en drøm om å kunne få utgitt en roman. Man føler at det man skriver blir verdsatt, og at man er god nok. Dette er dessuten et sted hvor man kanskje klarer å uttrykke seg mer fritt enn i en skolesammenheng. Her behøver man ikke å være redd for å få en dårlig karakter fordi man skriver noe unikt. Ofte må man skrive innenfor visse rammer på skolen. Jeg har alltid likt å skrive og lese, og vært glad i språk, men jeg har alltid følt at jeg ikke fikk utfoldet meg nok på skolen. Skrivebua er en arena hvor jeg kan oppfylle dette behovet. Jeg elsker også samhandlingen med andre forfattere. De kan faktisk ha mer peiling på skriving enn det mange lærere har.

Jeg vil be Utdanningsdirektoratet/ Kunnskapsdepartementet om å gjøre alt de kan for at Skrivebua skal bestå. Ungdommen trenger dette stedet hvor de kan lære om skriving, skape positive assosiasjoner til lesing og skriving, og for å bygge opp troen på seg selv.

16/02/2011 02:08

 
    Caelan
1. Akkuat nå har jeg ikke noen skoleoppgaver liggende ute. Jeg har derimot hatt det på en tidligere bruker, og det er godt mulig jeg gjlr det igjen i fremtiden. Det er fordi jeg ønsker mer varierte kommentarer på arbeidet mitt, akkurat slik jeg ønsker på annet arbeid. Jeg har gjort det for å forbedre arbeidet, eller fordi jeg er svært fornøyd med det.

2. Det er ofte sånn at kommentarer gjør at jeg legger merke til feil jeg ikke var klar over tidligere. Jeg har fått ett bedre ordforråd. Etter at jeg kom på skrivebua har jeg ikke like mange feil som før. Jeg har også lært generelt bedre oppbygging av historier.

3. Det er mye lettere for meg å luke ut feil, klisjeer, ting som ikke fungerer og slikt og jeg har føler at jeg skriver generelt bedre enn før. Jeg har også fått flere kommentarer fra forfatrerstafetten, og det har virkelig hjulpet meg til å gjøre det bedre!

4. Nå er det så lenge siden jeg ble medlem, at jeg kan ikke plukke ut en som har hjulpet mer enn andre. Jeg vil si at de fleste tekstene mine er eksempler på det.

5. Det er ikke tvil om det! Jeg kom hit som en sjetteklassing som hadde mye erfaring med skriving, men som aldri egentlig hadde fått spesielt med tilbakemeldinger på arbeidet mitt. Alt jeg har gjort tidligere har vært mer privat og har for det meste ikke blitt sett av andre enn meg. Etter at jeg begynte her, har jeg virkelig forbedret meg, både med generell skriving og med skrivefeil.

6. Da jeg alltid har vært utrolig glad i skriving og lesing, kan jeg ikke si det har endret noe. Jeg leser og skriver akkurat like mye som jeg gjorde før, og det er utrolig mye. Det har derimot gjort at jeg har lyst til å utvikle meg mer, siden dette er ett sted hvor jeg faktisk får vist det til mange!

19/02/2011 21:23

 
    Marita5
1) Ja, det har eg gjort.. For å få kommentarer å forbetre skrivinga mi eller fordi eg er fornøyd med teksten.

2) Kommentarene påvirker meg med å bli klar over oppgavar eg ikkje var klar over før og får eit betre ordforåd.

3) Eg får ut følelsane mine og blir flinkare til å luke ut feil, klisjeer, ting som ikkje fungerar og slik. Blir betre til å skrive også enn før. Det har mykje å si og eg blir litt tøffare til å leggje ut tekstar som eg kansje ikkje syns er så bra, men som eg får hjelp med så dei blir betre.

4) Nei, desverre ikkje akuratt nå. Det er lenge sidan eg var på sist, men nå er eg attende og skal prøve å begynne å skrive att - noko som betydde og betyr mykje for meg.

5) Ja, absolutt. Både eg og dei gamle lærarane mine såg stor forbetring. Nå har eg begynnt på VGS og har mange lærare.. Så er litt vel mange og store gropar rundt der..

6) Ja, skrivebua gjer så eg vil utvikle meg meir innan skriving og det er eg glad for. Eg las og skreiv mykje før, men har "møtt veggen" nå og strevar med å komme meg attende, men det skal eg klare, kansje nettopp ved hjelp av skrivebua :)
Eg har garantert og kjem garantert til å bli mykje betre. Trur også eg vart litt intr. i språk også via skrivebua.

24/02/2011 15:33

 
    Ailar
1. Ja, jeg har lagt ut noen av tekstene mine fra skolen. For skoletekstene vi skriverr er som regel skjønnlitterære tekster, som er slik jeg bruker å skrive her.

2. Ja, for når jeg ser kommentarene tar jeg til meg det som står, og tenker på det når jeg neste gang jeg skriver en tekst.

3. Skrivebua har hjulpet meg til å få meg til å like å skrive tekster, og jeg bruker responsen til å utvikle meg videre på skriveferdighetene mine.

4. Nei, det kan jeg ikke, men jeg merker det selv, at jeg har blitt mye bedre til å skrive, hvis jeg ser på de første tekstene og de nyeste. Det er STOR forskjell.

5. Lærerne viste oss skrivebua en gang i 4. klasse, men de har aldri sagt noe mer om det siden. Derfor er det ingen som har sagt det. Men læreren min har sagt at på de tre årene hun har hatt meg som elev, har jeg blitt bedre i norsk, til å skrive tekster osv.

6. Jeg har alltid vært glad i å lese, men ikke så VELDIG glad i å skrive, alltid. Men etter at jeg kom til skrivebua har jeg fått smaken på å skrive tekster, og få andre til å lese dem, og jeg har funnet ut at det er jo egentlig ganske morsomt. Så jeg liker faget norsk på skolen bedre og bedre, og har hele tiden lyst til å skrive mer, og bli bedre.

24/02/2011 16:58

 
    Bubble
1. Ja, jeg har lagt ut ferdige skoleoppgaver. Jeg
har lagt ut fortellinger vi skulle skrive på
tentamen osv. Det er fordi jeg vil ha
tilbakemelding på teksten å se hva jeg kunne
gjort bedre så jeg kan endre den til en bedre
tekst å lære av det og bli bedre til å skrive.

2. Ja, såklart det gjør det. Jeg husker hva jeg
kunne gjort bedre fra forrige tekst, så blir neste
tekst bedre av det. I norsken får jeg bedre
rettskriving, ordforråd og masse, masse, masse
annet også!

3. Før jeg hadde profil på skrivebua likte jeg
ikke sååå godt å skrive. Siden jeg ikke fikk så
mye tilbakemelding på dem. Jeg hadde heller
ikke så mye motivasjon, og visste ikke akkurat
på prikken hva jeg kunne gjøre bedre. Det
forandret seg når jeg fikk profil på bua. Jeg fikk
motivasjon, tilbakemelding og jeg visste hva jeg
kunne gjøre bedre! Jeg bruker responsen til å
utvikle skriveferdighetene mine.

4. Serien min "portalen" foreksempel. Pluss
mange tekster som jeg nå har slettet for å få
plass til bedre tekster osv. siden jeg har blitt så
mye flinkere etter jeg fikk bua. Det er så lenge
siden jeg fikk bua.

5. Ja, det kan sikkert lærerne mine på
barneskolen gjøre. Siden jeg fikk bua på
barneskolen. Og lærerne mine på
ungdomskolen har gitt meg gode
norskkarakterer.

6. Ja, absolutt. Jeg ble MER interessert i å lese.
Jeg var jo det fra før og men å skrive ble jeg
ihvertfall mer interessert i! Jeg begynte å skrive
masse dikt og fortellinger! Jeg ble også mer
oppmerksom på rettskrivingen min og gjorde
den mer "rett". Skrivebua har hjulpet meg
MASSE!

28/02/2011 22:45

 
    Redwink
1. Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver, og i så fall hvorfor?

> Ja, det har jeg. Spesielt på barneskolen, men også en del på starten av ungdomskolen la jeg ut diverse skoleoppgaver.

Hvorfor jeg la ut oppgavene, var mye på grunn av at jeg håpet på/ønsket kommentarer på arbeidet jeg hadde gjort; for at likesinnede kunne vurdere teksten og ikke bare en lærer.

I tillegg ble det en naturlig prosess å legge ut oppgaver jeg var fornøyd med, i og med at jeg var medlem av Skrivebua. Det ble bare sånn, kan man si.

2. Påvirker kommentarene du får på tekster deg til å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken måte?

> De kommentarene jeg fikk under min mest aktive periode var veldig positive for mitt arbeid, ja. Ikke direkte i skolearbeid, men når det gjaldt selvtillit og det faktum at andre faktisk likte det jeg skrev.

Kommentarene og det "livet" som oppsto rundt tekstene mine har hjulpet meg veldig mye. Tror ikke norsktimene ville blitt de samme uten.

3. På hvilken måte har Skrivebua noe å si for utviklingen av skriveferdighetene dine?

> Det er nå en god stund siden jeg har vært aktiv her på Skrivebua, noe som i seg selv er trist, men da jeg virkelig var aktiv her, hjalp Skrivebua meg på mange områder!

Jeg var i min tid en ivrig dikter, og spesielt her har jeg fått mange gode tips til hvordan skrive bedre, som jeg har dratt med meg og som sakte, men sikkert har blitt en naturlig måte å tenke på for meg.

Jeg er ganske glad for all hjelpen med diktningen, for det har i sin tur hjulpet meg med lyrikken i forbindelse med gitarspillingen min!

Likevel er det ikke bare diktning, men også min generelle forståelse av språket som har blitt veldig forbedret under oppholdet her på Skrivebua. Etter at jeg ble medlem på Skrivebua begynte jeg å ta til meg de tipsene som andre ga, og jeg tror ikke jeg hadde blitt så god i norsk som jeg er om jeg ikke haddde begynt her.

4. Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med kommentarer, som viser at det har foregått en utvikling?

> Det skulle jeg veldig gjerne gjort, men dum som jeg var, så forlot jeg Skrivebua en kort periode for en stund siden, hvor alle mine tidligste verker befant seg.

Heldigvis har jeg mange av disse verkene på datamaskinen, men husker spesielt diktet jeg dedikerte til min mormor da hun døde. Du kunne sett på hvilket som helst dikt før det, og se en utvikling. All ære til Skrivebua!

(Dessverre var dette ett av de diktene jeg aldri fikk lagret, og det lever nå kun i hodet mitt som bruddstykker.)

5. Har du merket, eller har læreren gitt deg tilbakemelding på, at du har blitt bedre i norsk etter at du begynte på Skrivebua?

> Jeg ble for alvor interessert i norskfaget rundt 2007, da jeg ble medlem for første gang her på Skrivebua. Fra da økte min interesse og mine ferdigheter i takt med hverandre, og norsklærere har alltid sagt det samme (at jeg er veldig flink), så er jeg jo da nødt til å dedikere en del av det til Skrivebua :-)

6. Påvirker Skrivebua interesse for å utivkle deg innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli bedre i rettskriving etter at du begynte på Skrivebua?

> Definitivt. Det er umulig å ikke bli mer interessert etter å ha begynt her og etter å ha kommet inn i miljøet. Dette fantastiske miljøet som oppmuntrer til alt som har med skriving og lesing har vært en sterk pådriver til det.

Vil takke Skrivebua for alt det har gitt meg, og alt det fortsatt gir. Tusen takk!


03/03/2011 21:36

 
    Hopelesslytwisted
Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver,
og i så fall hvorfor?

Ja jeg legger ut ferdige og uferdige tekster sånn
at jeg kan få tips av andre til og forbedre
skrivingen min.

Påvirker kommentarene du får på tekster deg til
å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken
måte?

Ja på alle måter, jeg får kommentarer og
konstruktiv kritik på det jeg skriver sånn at jeg
selv klarer og se feilene mine og den neste
teksten jeg da skriver vil jo da bli bedre.

På hvilken måte har Skrivebua noe å si for
utviklingen av skriveferdighetene dine?

Skrivebua hjelper meg så mye, det er så fint og
få skryt for diktene og historiene mine. Og
kritikken gjør meg bare til en flinkere forfatter

Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med
kommentarer, som viser at det har foregått en
utvikling?
Ja:
LesMeg
dette var bra.
men du må huske på å ha punktum og komme
på riktige steder, slik at det blir enkelt å følge
med for oss lesere. Jeg datt litt ut av historien.
Iris er altså en ensom jente som blir påvirket av
morens tristhet. Hun blir veldig trist av å se
hvordan moren bare sitter hjemme og er
deprimert. Jeg vil råde deg å ikke bruke navnet
hennes hele tiden ;) du kan for eksempel skrive
"hun" også. Og jeg vil råde deg å ikke begynne
med iris etter alle setninger.
Denne er litt trist når hun blir skuffa og brenner
huset ned. I den episoden burde du ha skildret
utrolig mye, slik at vi kunne få et utrolig klart og
godt bilde av hendelsen.

Men uansett, denne historien var sterk og bra!
jeg likte den.
fortsett videre, så kommer du til å bli UTROLIG
flink :D

Denne kommentaren hjalp meg mye.

Har du merket, eller har læreren gitt deg
tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk
etter at du begynte på Skrivebua?

Ja, jeg begynte her når jeg startet på
ungdomsskolen og på barne skolen har jeg alltid
vert litt under gjennomsnittet i norsk men på
tekstene mine på ungdomsskolen har jeg fordet
meste bare fått 5 ere i norsk.

Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg
innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli
bedre i rettskriving etter at du begynte på
Skrivebua?

Ja, skrivebua får deg til å ville skrive mer, jeg
er så glad det finnes ett sted som dette!

04/03/2011 08:44

 
    Fremmerlid
1. De fleste tekstene min er faktisk skoleoppgaver, som jeg har lyst til å få en annerledes tilbakemelding, enn hva jeg får av lærer og venner.

2. Som oftest får jeg positive og saklige tilbakemeldinger om tekstene mine, noe som får meg til å ville skrive flere tekster, sånn at jeg kan få tilbakemeldiner på de!

3. Skrivebua.no har hjulpet meg til å få tilbakemeldinger, og hjelp med tekster jeg skriver, sånn at jeg i fremtiden kanskje kan få skrivd bedre tekster med hjelpen jeg har fått herfra!

4.En av tekstene mine kalt Daria, har jeg fått veldig mange positive, men alikavel saklige og hjelpsomme kommentarer som jeg setter veldig pris på.

5.Jeg merker at jeg har blit bedre til å skrive tekster etter tilbakemeldingene jeg har fått, og det har også læreren min merka. Spesielt i Engelsk hvor jeg har gått opp 1 1/2 karakter :))

6.Jeg får veldig lyst til å legge ut tekstene jeg skriver på skrivebua, og ettersom jeg har lyst til å bli lærer når jeg blir stor, så har skrivebua hjelpi meg veldig på den veien. Jeg syntes det er mye morsommere å skrive nå, en det var før jeg fikk skrivebua. :)


07/03/2011 14:39

 
    Silly96
1. Ja jeg har lagt ut skoleoppgaver for å få hjelp til å finne feil og å bedre historien.

2. Ja komentarer påvirker og det er kjempe bra at vi får vite feil og om ting som kunne vært bedre. Dette er kjempeviktig for framtid og skole!

3. Skrivebua har så mye å si for meg! Om det er noe jeg lurer på i en av historiene/tekstene mine, så er det skrivebua som svarer meg og det er skrivebua som hjelper!

4. Kan nok ikke gi et eksempel akkurat nå, men det er fordi alle kommentarer har hjulpet meg!

5. Ja garantert! det har nok alle m,erket.

6. Ja, absolutt!

07/03/2011 14:44

 
    Distant Sun
1. Ja. La ut en uferdig novelle for å få tilbakemeldinger på hvordan leserne tolket den. Det var veldig viktig for historien, og da jeg fikk tilbakemeldiger, klarte jeg å skrive den om så den forhåpentligvis ble tolket riktig.

2. Ja, absolutt. Jeg blir mer oppmerksom på feil jeg gjør og gramatikk generelt.

3. Skrivebua hjelper meg veldig mye med motivasjonen. Alle kommentarer jeg får hjelper meg med å skrive bedre, siden det gir så mye skriveglede ved å vite at det faktisk er noen som VIL lese det jeg skriver.

4. Ikke akkurat nå, dessverre.

5. Nei, men jeg føler selv at jeg har hatt en jevn utvikling siden jeg begynte her.

6. Jajajaja! Garantert. Før jeg begynte på skrivebua hadde jeg ikke noe som helst håp om å bli forfatter, men etter at jeg ble medlem har jeg fått så mye motivasjon og glede av det at jeg er sikker på at det er mange muligheter som venter.

07/03/2011 19:32

 
    Crimson Dreams
1. På en annen konto jeg eier har jeg lagt ut en tentamen, og dette var vel for å få dele hva jeg hadde skrevet og å få andre kommentarer enn akkurat lærerens. Det blir liksom noe annet å legge det ut slik at ungdommer kan kommentere.

2. Mange av kommentarene jeg får på bua tar jeg med meg. Jeg er kanskje litt redd for kritikk, men jeg blir glad hvis noen kommenterer kontinuerlige skrivefeil hos meg, og dermed lærer jeg.
Også føler jeg at når jeg via skrivebua får åpnet denne "slusen" til å skrive, så gir det meg bedre lyst til å skrive diverse oppgaver på skolen (noe lærere klager over at mange i mitt trinn ikke har)

3. Bare det å kunne skrive fritt og utvikle seg gjennom erfaring, kommentarer og premier (som f.eks. månetends tekst premie), syns jeg er en ekstremt god kilde til utvikling av skriveferdigheter. Skrivebua gir meg det.

4. Nja, nei, er ikke sikker på den du. Med mindre du legger merke til utviklingen fra "Min Venn Daniel" til noen av de siste delene i "Fiolette Solnedganger"

5. Nei, det foregår relativt lite skriving på skolen, til og med ikke i norsktimene. Trist!

6. Ja, rettskriving er noe jeg alltid har lyst til å bli bedre i! Og når det gjelder å ville lese, skrive og utforske språk i fremtiden, så er dette noe jeg ønsker sterkt ja, og noe som skrivebua har hjulpet meg med å øke interessen for.

Jeg vil at Skrivebua skal vare!!

09/03/2011 12:31

 
    SitrusSjokk
Har du lagt ut ferdige/uferdige skoleoppgaver,
og i så fall hvorfor?
Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg legger bare ut
dikt, og dessverre har vi ikke mye diktoppgaver
på skolen.

Påvirker kommentarene du får på tekster deg til
å gjøre bedre skolearbeid, og i så fall på hvilken
måte?
Kommentarene jeg får motiverer meg så
absolutt til å fortsette å skrive tekster. Det har
jo selvfølgelig også noe å si i
skolesammenheng. Jo flere positive
kommentarer jeg får, jo større krav setter jeg
meg selv. Tekstene mine bedres derfor litt etter
litt.

På hvilken måte har Skrivebua noe å si for
utviklingen av skriveferdighetene dine?
Akkurat når det kommer til skriveferdighetene
mine har nok ikke Skrivebua hjulpet meg så
mye. Jeg har lært hvordan bygge opp og forme
en tekst på best mulig måte ved å lese andres
tekster her på Bua.

Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med
kommentarer, som viser at det har foregått en
utvikling? Nei. Tekstene jeg har lagt ut er alle
skrevet i samme tidsperiode.

Har du merket, eller har læreren gitt deg
tilbakemelding på, at du er blitt bedre i norsk
etter at du begynte på Skrivebua?
Vi har som sagt ikke diktskriving på skolen,
men jeg har fått kommentarer på at jeg har et
godt utviklet språk. Bua har motivert meg til å
skrive mer. Jo mer man skriver, jo bedre blir
man. Bua har altså hjulpet meg indirekte.

Påvirker Skrivebua interesse for å utvikle deg
innen skriving, lesing, språk? Fikk du lyst å bli
bedre i rettskriving etter at du begynte på
Skrivebua?
Ja! Jeg synes det er mye morsommere å skrive
når jeg har mulighet til å få kommentarer på det
jeg gjør.

Skrivebua er en fantastisk side, som for all del
ikke må legges ned. Det er alt for mye vakkert
her.

09/03/2011 13:00

 
    Gizmus
Jeg har lagt ut et par ferdige norsk tentamener.
Og JA; mange av kommentarene jeg har fått
har hjulpet meg når det gjelder Norsk faget og
skrivelysten. Takket være Bua fikk jeg øynene
opp for litteratur og skriving. Ikke alle
kommentarer har gitt meg god konstruktiv
kritikk, men absolutt alle har gitt meg
oppmuntring til å skrive mer og mer.

Takket være Bua har jeg skrevet mye, for da
har jeg hatt noen "å skrive for". Noen å vise det
jeg har skrevet uten å være flau. Når man er
yngre er ofte det å skrive litt flaut for man er
redd for å bli sett på som nerd, men her kan
man fritt og stolt legge ut det man selv har
skrevet. Her er det jo bra og være god!

Jeg hadde nok aldri skrevet så mye som jeg har
gjort om jeg ikke hadde hatt skrivebua å legge
det ut på! For eksempel kan jeg nevne tekstene
mine som "lille stygge" som jeg har fått masse
positive kommentarer på + en forfatter
kommentar.

Mye takket være Bua har jeg ønsket å bli god til
å skrive, ikke minst å ha et bredt ordforråd og
gode skildringer. Og det er så utrolig mange
talentfulle skribenter her som også inspirerer en
hel masse. Det at så unge, talentfulle forfattere
er samlet et sted er virkelig en stor inspirasjon!


21/03/2011 10:22

 
    Random
Jeg har ikke lagt ut noen skoleoppgaver, men jeg bruker Skrivebua til å lese oppgaver andre har fått bra på slik at jeg kan se hva som forventes.

Positive kommentarer påvirker meg til å fortsette å skrive, mens konstruktive får øynene mine opp for feilene jeg gjør.


Hvor mer man skriver, hvor bedre blir man. Det er mye morsommere å legge ut tekster på skrivebua, hvor vi kan være anonyme, enn å få læreren til å lese det du har skrevet. På skrivebua blir man ikke dømt for det vi skriver og for konstruktive kommentarer, mens læreren alltid vil gi deg karakterer men ikke alltid si hvorfor du ikke gjorde det så bra.


Ikke at jeg har blitt bedre i Norsk grammatisk, men tekstene mine har blitt bedre, og jeg har lært meg å se hvilke feil jeg gjør mest og forhindre at jeg gjør de igjen.

Det er mye morsommere å skrive når vi kan legge det ut på Skrivebua. Før så lå de hjemme på pc'en, men nå kan jeg dele de med andre.

Skrivebua er en genial side som fremmer skrivelyst og skriveglede! Her får vi inspirasjon til å skrive mer, og får kommentarer på det vi skriver. Skrivebua må IKKE legges ned!22/03/2011 09:07

 
    Tustehue
1. Det har jeg, Siden jeg ble medlem i 2006 har jeg lagt ut mer eller mindre alle stiler og skriveoppgaver jeg har hatt på skole. Dette er fordi jeg har hatt nytte av kommentarene jeg har fått. De fantastiske folkene som er her har gitt meg kommentarer jeg kan bygge meg opp ved, noe som har hjulpet meg igjennom skrivevansker av diverse årsaker.

2. Som skrevet over har kommentarene jeg har fått gjort meg til en bedre skribent. Konstruktiv kritikk er bra for alle, og dette er en flott plass å legge dem ut på.

3. Når du får konstruktiv kritikk på noe så gjør det at du tenker igjennom dette når du skriver neste gang, det setter igang en tankemåte som sier: Hvordan kan jeg skrive denne teksten bedre enn den forrige?

4. http://www.skrivebua.no/skrivebua.cgi?a=lesbidrag&bnr=346806

5. Jeg har absolutt blitt mye bedre i norsk! Når jeg startet å skrive kunne jeg ikke grammatikk, og jeg skrev på dialekt, etterhvert startet jeg å skrive mer på bokmål, og jeg fikk hjelp av folk på bua til å rette på meg når jeg har en grammatikk som ikke stemte. Fra starten av var jeg og veldig flink til å bytte fra presens til preteritum osv. dette er noe jeg er hlet bevisst på nå.

6. Jeg har aldri opplevd et miljø så bra som på bua, det gir absolutt mersmak, og det er deilig å ha en plass hvor man kan legge ut de diktene man vil. Til og med læreren min på vgs, var støtt og stadig inne for å lese mine nyeste tekster. Jeg syns det er kjempe gøy å ha en plass som bua å kunne legge ut tekster som jeg kan få tilbakemeldinger på.

05/04/2011 14:40

 
    Inga
Jeg har fått mye mer fantasi av bua.
rettskriving har alldri betydd noe for meg, men jeg har blitt bedre, det har jeg.
elsker bua <3

10/04/2011 20:08

 
    Rue
1.Jeg har ikke lagt ut noen skriveoppgaver her på bua, men jeg driver å vurderer en som kanskje skal legges ut.

2. Ja, de gjør det. Konstruktiv kritikk jeg får, forbedrer skriveferdighetene jeg har. Jeg synes at det er morsommere da.

3. De hjelper meg(andre medlemmer fra bua) med å skrive bedre. Skrivefeiler og sånt.

4. Jeg har ikke noe konkrete eksempler, for de er omtrent på alle tekstene mine. Små feil som gradvis forsvinner. Jeg har blitt bedre på avsnitt, sammenhengende ord osv.

5. Ja, jeg har merket det selv.

6. JA! Det hjelper meg veldig! Jeg har fått mye bedre skrivelyst! Jeg elsker å skrive!

13/04/2011 19:08

 
    Totgeliebt
1. Ja, jeg har lagt ut ferdige skoleoppgaver, fordi jeg ville ha mer konstruktiv og forskjellig kritikk fra andre folk enn bare læreren min.

2. Nå er det veldig lenge siden jeg var aktiv på skrivebua og la ut ting ofte, men når jeg fikk høre at det jeg skrev var bra og fikk kommentarer på ting jeg kunne forbedre, så vil jeg si at det fikk meg til å gjøre bedre skolearbeid, ja. Jeg hadde kommentarene i bakhodet og tenkte på "det burde jeg forbedre, det burde jeg kanskje ikke ha med" osv.

3. Jeg vil absolutt si at det har hatt veldig mye å si for skriveferdighetene mine. Jeg har vært medlem siden jeg var 12 hvis jeg ikke tar helt feil, og synes selv at jeg har utviklet meg veldig mye siden da. Konstruktive kommentarer er noe som har hjulpet meg mye, men også å lese andres tekster og noveller har hjulpet. Jeg har lært meg å bruke forskjellige virkemidler for å forbedre det jeg skriver, og det bruker jeg på skolen og overalt.

# Kan du gi et konkret eksempel på en tekst med kommentarer, som viser at det har foregått en utvikling?

4. Jeg har ikke et konkret eksempel, men det har vel gått gradvis gjennom alle tekstene mine.

5. Jeg har hatt veldig mange forskjellige lærere, så jeg har ikke fått en tilbakemelding om at jeg har blitt bedre i norsk - i tillegg har jeg alltid vært veldig flink i rettskriving, så det har jeg ikke fått noen kommentarer på. Men jeg merker selv at jeg har blitt bedre, jeg har fått et større vokabular blant annet.

6. Jeg har alltid vært glad i å lese, å skrive og språk generelt, så skrivebua har vel egentlig bare forsterket det.

30/04/2011 00:09

 
    Katniss
1: Ja, jeg har lagt ut en skoleoppgave :)

2: Både og :) Jeg blir liksom litt motivert til og
gjøre det litt bedre (særlig i norsk) :)

3: Jeg må si at skrivebua hjelper meg og
motiverer meg! Det er jo alltid hyggelig med
fine kommentarer på tekster! :)

4: Skal jeg gi et konkret eksempel må det bli:
Rainbow and Arrow Del 1 eller Mentorpraten min
:')

5: Jeg har vel merket det selv, det har jeg!
Læreren min har også sagt at jeg har utviklet
skriveferdighetene mine i det siste :D

6: Ja, jeg fikk lyst til og bli bedre! Jeg har jo
alltid vært glad i lesing og skriving. Nå nylig har
jeg også funnet ut at bestefaren min elsket og
skrive, så jeg avtar at et er der jeg har det fra
:)

11/06/2011 09:54

 
    Peppers Venn
1: Jeg har lagt ut skoleoppgaver, både ferdige
og uferdige! Uferdige fordi jeg trenger hjelp til å
se mangler, evt. grammatikk, og ferdige for å få
konstruktive tilbakemeldinger på hvordan jeg
skriver.

2: Jeg har alltid vært interessert i skriving, og
på den måten har det selvføleglig mye å si hva
slags tilbakemeldinger jeg får, både på det
faglige, og på ting jeg skriver av eget ønske.

3: Skrivebua hjelper meg med å se hva som
ikke henger sammen, om jeg treffer på sjanger
og på det språklige. Dessuten er skrivebua med
på å opprettholde interessen for skriving, og på
den måten skriver jeg mye, og det er jo slik
man blir bedre.

4: Jeg har ikke noe eksempel på det, men så
startet jeg også på skrivebua da skrivestilen
min var ganske godt utviklet, så jeg syns det er
vanskelig å bedømme noen fremgang.

5: Jeg har i alle fall merket at derdom jeg følger
kritikken på skrivebua blir karakteren høyere.
Jeg vet at skrivebua har hjulpet meg til å bli
bedre i norsk, med tanke på at jeg leser svært
mange tekster med kommentarer som forklarer
kommaregler og lignende.

6: Det er en selvfølge for meg at jeg ønsker å
utvikle skrivingen min, og jeg leser mer enn før
fordi skrivebua har inspirert meg, og jeg får
boktips osv. Jeg ble svært opptatt av
rettskriving etter jeg lagde meg en bruker på
skrivebua.

28/07/2011 14:29

 
    Elisabeth W
1: Jeg har lagt ut skoleoppgaver, både slik jeg leverte dem til lærer, og videreskrevne oppgaver. Dette rett og slett for å få andre enn lærerens tilbakemelding på tekstene, i tillegg til at jeg skriver bedre hjemme, og dermed gjerne får forbedret tekstene en del i forhold til den læreren fikk.


2: Helt klart. Kommentarene jeg får er veldig viktige både for videre skriving og tankegangen min i skolearbeid.

3: Skrivebua har noe å si for utviklingen av skriveferdighetene mine på den måten at jeg blir inspirert til å skrive, jeg får gjort noe med tekstene mine istedenfor å bare ha dem liggende på dataen. Jeg får tilbakemelding på dem som kan gjøre meg bedre å skrive, og tenke på nye måter.

4: Har desverre mistet de første tekstene mine, så er vanskelig å dokumentere noen utvikling, men utviklingen har vært stor.

5: På en måte. Jeg ble mer inspirert til å skrive når jeg begynte på skrivebua, og fikk dermed flere gode ideer, og fikk selvfølgelig da litt tilbake for dette på skole.

6: Rettskriving er noe jeg alltid har vært veldig bevisst på, men på skrivebua får man påpekt viktigheten av å faktisk lese gjennom arbeidene sine flere ganger før man publiserer det. Skrivefeil kan lett ødelegge en tekst, så ja, skrivebua har nok gjort meg mer bevisst på hvor viktig det er med rettskriving.

Vet at denne kommentaren kommer utrolig sent, men håper den hjelper alikevel. Skrivebua er et nettsted som betyr utrolig mye for meg, og som har hjulpet meg veldig mye i skrivingen min. Spesielt forfatterstafetten har vært veldig lærerik, og veldig inspirerende for min del.

27/08/2011 23:00

 
    Mona (red.)
Bedre sent enn aldri, Elisabeth W. Alle tilbakemeldinger mottas med takk =0)

29/08/2011 08:41

 
    Frøya
Jeg har ikke lagt ut så veldig mange skoleoppgaver her på skrivebua, men jeg synes også det er nyttig å lese andres skoleoppgaver. Da får jeg se hva som blir lagt vekt på, på andre skoler og om det er forskjellig fra hva læreren min legger vekt på.
Jeg har også brukt skrivebua til å legge ut tekster jeg skal levere inn på skolen for å få tips til forbedringer fra andre.

Å ha muligheten til å få kommentarer på tekster utenfor skolen synes jeg er en gyllen mulighet. Det har innspirert meg til å skrive flere dikt og noveller fordi jeg vet at jeg kan få tilbakemeldinger her på bua. At jeg har skrevet en del utenfor skolen har jo også gjort at jeg har blitt bedre rustet til skrivedager på skolen.

Forfatterkommentarene har også hjulpet meg veldig mye. Å få tips fra proffesjonelle er utrolig innspirerende. De tipsene jeg har fått i forfatterkommentarer har vært like nyttige for meg som tilbakemeldingene jeg har fått på skolen.

Jeg tror ikke jeg hadde skrevet like mye hvis ikke skrivebua hadde eksistert. Skrivebua motiverer til å skrive fordi du har muligheten til å dele det du har skrevet med andre som har den samme interessen som deg.

Det er også mange som har et godt øye for rettskrivning her på bua og som sier ifra hvis du har skrivefeil i teksten. Jeg tror skrivebua har hjulpet mange med rettskrivningen.

Håper dette kommer til nytte selv om jeg svarer ganske så sent. Jeg har ikke vært aktiv på en god stund, men skrivebua har vært til stor nytte for meg :)

12/10/2011 15:18

 
    Drømmevever
1:
Ja, jeg har lagt ut et par. To eller tre, tror jeg. I og med at jeg bare går på barneskolen, har det ikke vært noe viktig, men jeg har uansett lagt ut dem jeg har skrevet på skolen.
Jeg la dem egentlig ut fordi jeg ville ha litt rost på dem, istedenfor lærerens evinnelige masing

2:
Det påvirker meg, ja. Jeg føler liksom at jeg blir satt mer pris på , og da jobber jeg bedre, også på skolen. Men på den andre siden blir skoleskrivingsoppgaver mer uviktige...

3:
Jeg får mange konstruktive kommentarer som hjelper meg til å forbedre ferdighetene mine. Og jeg får ros, som oppmuntrer meg til å skrive og dermed utvikle dem enda mer.

4:
Hm, ikke uten å sjekke. Sorry.

5:
Ja. Jeg har merket det, selv om læreren min ikke har sagt det. Jeg er også blitt gladere i å skrive.

6:
Ja, jeg fikk lyst til å bli bedre. Jeg fikk lyst til å innponere og vise at jeg jeg var god og virkelig kunne noe. Og får å vise det, måtte jeg jo være det også.

~Drømmevever

04/12/2011 13:50

 
    mrs. Twilight
1. Ja, jeg har lagt ut skoleoppgaver fordi jeg
kanskje ikke har følt at læreren har vært så
presis i kommentaren sin. Derfor vil jeg gjerne
ha flere synspunkt, og at noen andre plukker ut
ting jeg burde gjøre bedre.

2. Eh, både ja og nei. Noen kommentarer er
liksom bare sånn: "bra! stemmer!". Disse får
jeg ingenting ut av! Det hadde vært mye bedre
om folk virkelig tok seg tid til å kommentere en
tekst, og ikke bare si at den er bra.
Det gir meg bare flashback fra idemyldringene
vi hadde i 10..

Men de kommentarene som er saklige og
presise, gir meg ofte et slags kick. De får meg
til å tenke at "wow, kanskje jeg ikke er så dårlig
likevel, siden folk sier ditt og datt om teksten
min?". Det er det jeg elsker ved skrivebua;
folkene bak tastaturet som virkelig liker det jeg
skriver og heier meg videre! :)

3. Skrivebua har hjulpet meg masse, både ved
å begynne å tro mer på skrivingen min og det at
jeg ikke er helt usynlig.
De som pirker på skrivefeil, mangel på et eller
annet eller sier i fra om det er ting som jeg ikke
hadde treng å ha med, er de som påvirker
utviklingen min skrivemessig.

4. Heh, kanskje "Hvit kjærlighet?" :p
Det er en stund siden jeg la ut den, og jeg vil
vel si at jeg har forbedret meg gaanske mye
siden den gang! Kommentarene viser også det,
ved å si hva som var bra da og det som er bra
nå :)

5. Njaa, det er vanskelig å svare på. Det kan
hende at jeg har utviklet meg litt på egen hånd,
ved å lese flere bøker og følge mer med i
timen(heh).
Men skrivebua har helt garantert fått meg til å
bli ivrigere i skriving, og gitt meg mer glede enn
det læreren har med sine korte, upresise
kommentarer! :p

6. Siden jeg har lest så mange tekster her inne,
har nok konkurranseinstinktet våknet, jah. Jeg
vil gjerne at flere skal kommentere på tekstene
mine, for å fortelle hva som er bra og dårlig.
Kanskje man får et mål man vil følge, fordi det
er noen her inne som imponerer mer enn
andre??
Jeg skjønner også ved noen tilfeller at
engelsken min begynner å bli rusten, når jeg
leser engelske tekster. Derfor har jeg et mål å
lese mer engelsk, og det finner jeg MASSE av
på skrivebua! :)

Håper dette var nyttig! :D

04/12/2011 14:15

 
    Mona (red.)
Kjempeflott at dere slenger dere på!
Det er flott med dokumenasjon på hvor viktig Skrivebua er, og det er fint at vi får synliggjort med attester fra dere som er brukere og vet hvordan den fungerer =0)

05/12/2011 14:18

 
    Yin og Yang
1. Nei, men jeg har tenkt å gjøre det.
Egentlig har jeg tenkt å legge ut to tekster jeg
har skrevet på skolen.

2. Ja, det har det.
Kommentarene jeg har fått har hjulpet meg til å
skrive mere kreative tekster, og får meg til å
tenke på en annen og bedre måte å tenke på
når jeg skriver.
Jeg lever meg mere inn i tekstene mine,
og jeg "tror" tekstene har forbedret seg.
Dette gjør det enklere å skrive på skolen.

3. nesten det samme som over ;D

4. Kommer ikkepå noen akkuratt nå,
men alle kommentarene får meg til å ville
utvikle meg til en bedre skriver. Jeg setter stor
pris på å få kommentarer.

5. Jeg har merket selv at jeg har blitt bedre i
norsk etter jeg ble medlem,
jeg har også blitt raskere i å skrive på data.
Det er bra:D

6. Jaaaaaaaaaa! Veldig, Skrivebua har reagert
posetivt på meg, altså.
Interessen min for skriving har økt mye,
jeg blir inspirert av å lese andre sine tekster.
Jeg har ikke angret et sekund på at jeg ble
medlem på "SKRIVEBUA" XD

18/01/2012 20:58

 
    Ailar
1. Ja, jeg har lagt ut flere tekster som ble skrevet på skolen. Jeg kan da få kommentarer fra flere enn bare lærere, som vil hjelpe meg med å utvikle meg videre.

2. Ja, det må jeg si. Kommentarene kan påpeke ting jeg aldri ville lagt merke til selv, og gjør at jeg tenker over andre ting, som igjen forbedrer skriveferdighetne mine.

3. Skrivebua har gitt meg mulighet til å se hva som kan forbedres med tekstene mine, og som skrevet over(at kommentarene påvirker meg).

4. Ikke egentlig.. Men hvis du ser på de første til de siste, vil du jo se at det er så mye bedre nå enn før!

5. Læreren min er nok ikke klar over at jeg er medlem her, men hun har flere ganger påpekt at jeg er utrolig god i norsk. Læreren min har ikke hatt noe å pirke på tekstene mine på skolen engang, men når jeg legger dem ut her er det mange som har det. Det tyder jo på at alle her er spesielt gode til å skrive, og skjønner seg på litteratur, ettersom de kan påpeke noe en ungdomsskolelærer ikke kan, selv med 30 års erfaring.

6. Ja, absolutt. Da jeg først fikk vite om skrivebua prøvde jeg det litt, men da hadde ikke skrivingen vist seg for meg enda. Jeg har alltid vært glad i å lese, og da vi begynte med skriving på skolen var det med en gang noe som tiltrakk seg meg. Jeg prøvde meg på skrivebua igjen, og ble helt frelst. Jeg skrev og jeg skrev, og det gjør jeg fortsatt. Jeg er helt fiksert på å bli en bedre skriver.

24/11/2012 22:05

 
    Jordbær ♥
1, Jeg har lagt ut en skoleoppgave, som heter «skrinet». Grunnen var mest fordi jeg ikke hadde lagt ut så mye enda, og synes selv det var en helt grei tekst..

2. Kommentarene gjør jo at jeg får bedre tro på meg selv, og skrivingen min, og jeg blir mer motivert til å skrive på fritiden.

3. Slik som jeg skrev i sted, jeg øver og skriver på fritiden, og det utvikler jo skriveferdighetene med alle kommentarer dom jeg får, og det står hva jeg må forbedre.

4. Har lagt ut flest dikt så langt. Tekstene har ikke fått så mange kommentarer enda, men jeg har fått noen på et dikt jeg har skrevet, som heter «jente i sommernatt». Den fikk også månedens tommel en gang i år..

5. De lærerne jeg har hatt i norsk har alltid syntes jeg har vært flink i og skrive siden jeg var liten, og har syntes jeg overasket i norsktimene, i forhold til alderen. Det er mer likt med de andre nå, etter vi begynte på ungdomsskolen..

6. Jeg vil skrive bedre etter jeg begynte på skrivebua. Jeg ville bli flink i skriving, og jeg ville få gode tilbakemeldinger på det jeg gjorde.

25/11/2012 08:39

 
    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.