Referat AU-møte 2.11.10

Tilstede:
fra styret:
Daniel Krutå Enge (DanielKE)


Jenny Sandmo Ellefsen (Dancer)
Ingrid H. Syvertsen (Ompabop)
Ingrid Marie Bragdø (alperosen)
- referent

fra AU:
Anita Christensen (Kakeform1)

Liv-Christine Hoem (Abstract)
Kristine Oseth Gustavsen (Nattfall)

Saksliste:
1) Forfatterseminar
2) Skrivebuatreff 2011
3) Stand-turné
4) Verving
5) Leserinnlegg m.m
6) Eventuelt

Forfatterseminar
Ingrid Marie har omsider fått sendt epost til diverse forfattere for å høre om de kan tenke seg å støtte oss. Når vi får svar fra dem vil vi vurdere hvilke forfattere vi vil invitere til å holde foredrag. Kristine Oseth Gustavsen har dessuten sagt ja til å komme på seminaret.


Skrivebuatreff 2011
Vi mangler fortsatt folk til komiteen, og bestemmer oss for å snakke med enkeltindivider som har vist interesse, men ikke meldt seg. Ellers blir det besluttet at vi må komme i gang med selve planleggingen av treffet så snart som mulig.


Stand-turné
Ingrid Marie fikk en veldig merkelig telefon fra Oslo kommune angående stand-tillatelse. De skulle sende en mail men har foreløpig ikke gjort det. Ingrid Marie skal sende en epost for å forhåpentligvis få oppklart ting. Jenny skal ordne standtillatelse i Bergen


Verving
Foruten å prøve å overtale venner og kjente, bestemmer vi oss for å ha en vervekonkurranse, der de som verver et visst antall medlemmer får en premie i form av for eksempel gratis Creare-tskjorte eller rabatt på Panthera-produkter. Kristine skal snakke med Panthera, og vi skal diskutere mer på neste møte. Kristine skal også skrive en artikkel om Creare og Skrivebua til studentavisa i Bø.

Leserinnlegg m.m
Creare vil sende leserinnlegg til Aftenposten – Ingrid Marie skal skrive teksten og konsultere de andre i AU underveis. Vi bestemmer oss for å legge ved noen tekster som eksempler på det høye nivået på Skrivebua – noe som er kort og lett tilgjengelig for folk flest. Liv-Christine skal også skrive en tekst om Skrivebua, noe vi selvfølgelig syns er kjempebra, selv om den ikke kommer fra Creare ”offisielt”.

Eventuelt
Jenny har laget en mal for skoleforedrag, og det blir bestemt at alle i AU (når de har tid) skal besøke skoler og holde foredrag, og skrive et kort referat til resten av AU.
Creare skal ha styremøte i Oslo om to uker, og vi snakker kort om dette og at Creare skal dekke reiseutgifter når vi får nok penger til det. Alle oppfordres til å betale kontigenten.
Vi diskuterer når neste møte skal være, og blir omsider enige om tirsdag 8. november. Ingrid Marie skal sende ut innkalling.
Alle i AU oppfordres til å lese møtereferatene for møter der de ikke var tilstede.

- Ingrid Marie

Creare 19 år  Oslo

 

    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.