Referat fra AU-møte 11.10.10

Deltakere:

Anita Christensen (Kakeform1)
Daniel Fløde
(Beliar)
Daniel Krutå Enge
(DanielIKE)
Jenny Sandmo Ellefsen
(Dancer)
Liv-Christine Hoem
(Abstract) referent

Sakliste:
1.
Presentasjon av AU på nettsidene til Creare
2. Forfatterseminar
3. Skoleforedrag
4. Andre arrangementer
5. Fordeling av oppgaver
6. Eventuelt

Presentasjon av AU på nettsidene til Creare:
Angående presentasjon av AU-medlemmene på nettsidene til Creare ble vi som var til stede på møtet enige om at AU-medlemmene skal skrive en liten presentasjon av seg selv. Denne teksten skal inneholde informasjon om hvert av medlemmene i AU og det skal også være med et bilde av hvert av medlemmene. Teksten skal være i samme format som de andre allerede har gjort det på nettsidene til Creare. Så minnes AU-medlemmene som ikke var på møtet om at presentasjonen må være ferdig i løpet av neste uke.

Forfatterseminar:
Forfatterseminar er en idé vi tok opp på møtet og som vi vil sette til live. Planen er at 2-3 forfattere skal holde et seminar en dag eller over to dager. Det kom opp forslag om å sende brev til forfattere om ungdom og skriving. På slutten vil vi stille spørsmål om forfatteren kan/ønsker å holde et foredrag/seminar som dette samt om forfatteren ønsker å samarbeide med oss videre.
Punkter som kom opp var:
- Hvem skal brevet sendes til?
Her dukket flere forslag opp, men man var først og fremst enige om å sende brevet til Karl-Ove Knausgård i første omgang. Det kom også opp flere forslag som ble diskutert.

- Hvem skal skrive brevet?
Dette ble stemt over på møtet, og det ble stemt over at jeg skal skrive et utkast til neste møte som foreløpig er satt til mandag 18. oktober.

- Hva skal skje på seminaret og hva skal snakkes om?
Det som er planen for seminaret er at det kommer 2-3 forfattere som skal holde foredrag og vi vil også at noen medlemmer snakker om Skrivebua på seminaret i tillegg til at vi vil prøve å få Panthera forlag til å komme. Et annet forslag som dukket opp var at Kristine Oseth Gustavsen (Nattfall) kunne ha en liten workshop hvis det blir tid til det, men dette er foreløpig bare et forslag.

- Når skal seminaret holdes og hvor?
Vi snakket om forskjellige datoer, men kom frem til at seminaret burde finne sted i desember fordi vi trenger litt tid til planlegging og lignende. Noe som også ble diskutert var hvor vi skulle ha seminaret. Det vi vil prøve å få til er at vi får ha seminaret på Litteraturhuset i Oslo. Det ble også bestemt på møtet at Jenny (Dancer) skulle ta på seg jobben å skrive programmet for foredraget på seminaret.

Skoleforedrag:
Det vi tenker rundt skoleforedrag er at AU holder foredrag på skoler i sitt nærområde. Vi diskuterte rundt dette og fant ut at det ville bli vanskelig å holde foredrag for hele skoler, men at vi kunne holde foredragene i klasser. Flere i AU vil ta kontakt med skoler i sitt nærmiljø for å høre om det er mulig og holde foredraget. Det vi også kom frem til er at vi må se an bruken av Powerpoint etter hva slags utstyr de forskjellige skolene har. Dette ble derfor bestemt at skulle være valgfritt. Konklusjonen ble at vi tilpasser foredraget etter skolens ressurser. Det ble bestemt at Jenny (Dancer) skulle lage mal for foredraget og være ferdig til neste møte.

Andre arrangementer:
Det ble også snakket om andre arrangementer på møtet. Blant annet kom det opp flere forslag om å ha stands rundt om i landet. Steder som kom opp var Oslo, Bergen og Kristiansand, men det ble også enighet om at man kunne ha stands flere steder i landet også om man ønsker det. Datoer som ble diskutert var blant noen helger i oktober og november, men vi fant ut at det må diskuteres nærmere for å finne datoer som passer for flere. Vi ble enige om at ukedager passer dårlig pågrunn av reisetid og at mange jobber eller slutter sent på skolen. Henviser også folk i styret og AU til å melde interesse om man vil være med på stands og hvilke helger du kan.

Fordeling av oppgaver:
Liv-Christine Hoem (Abstract):
- Skriver utkast av brevet som skal sendes til forfattere angående forfatterseminaret
- Skriver referat av møtet
- Ble valgt til presseansvarlig

Jenny Sandmo Ellefsen (Dancer):
- Skriver foredragsmalen til skoleforedrag
- Lager program for forfatterseminar

Angående ansvarsfordelingen ble det også diskutert om AU skulle få definerte oppgaver. Daniel Krutå Enge tok på seg ansvaret for å skrive en liste med forslag til syv arbeidsoppgaver innen neste møte. Det ble også diskutert å ha en skrivebuatreffansvarlig, bookingansvarlig ble også diskutert, men ble ikke fastbestemt på møtet. I tillegg ble det tatt opp at skrivebuatreffansvarlig burde være over atten år pågrunn av stort ansvar og økonomi når det gjelder Skrivebuatreffet. Flere kandidater ble foreslått på møtet, men ikke stemt over.

Eventuelt:
Eventuelle ting som ble tatt opp:

- Regler for møter:

Ble tilsutt enige om at AU skal følge styrets møteregler som består i:
- Møte i maks halvannen time hvis ikke annet er sagt på forhånd eller at alle er enige om at møtet kan vare lengre.
- Alle må følge med hele tiden under møtet.
- Ikke forlate møtet uten tillatelse av alle som er til stede.
- Fem eller flere må være tilstede for at man skal være stemmedyktige.
- Folk må være flinkere til å møte opp.
- Forlater man samtalen uten tillatelse mister man stemmeretten inntil man kommer tilbake til samtalen.
- I oppstartsfasen møtes vi hver tirsdag kl. 19.00

Møtet ble hevet etter to og en halv times varighet. Det startet kl. 19.00 og varte til 21:28 den 11.10.10. Så minner jeg om at vi må ha bedre oppmøte på møtene, for dette kan forbedres. I tillegg må jeg minne styret og AU-medlemmene om at hvis man er interessert å være med på stand så må man melde sin interesse. Når det er sagt så vil innkallelse til neste møte sendes ut av Ingrid Marie Bragdø (Alperosen).

-       Liv-Christine Hoem

Creare 19 år  Oslo

 

    DanielKE
Jeg har bare en ting å peke ut. Det er styret som
møtes hver tirsdag klokken 7, ikke AU. Ellers ser
det greit ut.

17/10/2010 19:26

 
    Dancer
Flott referat, LC, men jeg må bare rette på noe:
jeg tok ikke på meg oppgaven å skrive program til
forfatterseminaret. Håper noen andre fikk
oppgaven og at det bare er en misforståelse.
Ellers, du er flink! Og bra at du tar opp det med
bedre oppmøte, selv om jeg nok dessverre ikke
kan på onsdag. Skal jobbe likevel, though -
skoleforedraget utformes as I speak :D

18/10/2010 10:19

 
    Happy trotty me
et lite spørsmål.
hva er au?
det har ikke noe med arbeider ungdommen? virker ikke sånn.

18/10/2010 13:46

 
    Alperosen
Lea Sofie: AU er forkortelse for Arbeidsutvalg, det
er ei gruppe som har ansvar for det praktiske
arbeidet til Creare. Hvis du vil vite mer om det kan
du for eksempel gå på profilen til Creare og lese
teksten "Vil du sitte i arbeidsutvalget til Creare?"

Håper det hjalp :)

- Ingrid Marie

18/10/2010 15:32

 
    Alperosen
Øøøøøh, jeg så plutselig at det står her at jeg ikke
var med! Ö
*treig*

20/10/2010 21:27

 
    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.