Referat fra styremøte 21. 09. 2010 m/ valg av AU

Tilstede
Ingrid Marie Bragdø (Alperosen)
Daniel Krutå Enge (DanielKE)
Anita Christensen (Kakeform1)
Ingrid Høyland Syvertsen (ompabop)
Jenny Sandmo Ellefsen (Dancer) - referent

Saksliste
1. Når skal saken opp?
2. Arbeidsutvalget
3. Oppdatering – Jakten På Konto aka Vi Trenger Organisasjonsnummer
4. Medlemsfordeler
5. T-skjorter
6. Vedtekter for styremøter på nett (skype?)
7. Logo?
8. Eventuelt.

1. Når skal saken opp?
Dette punktet er det ingen videre fremgang på, siden ingen egentlig vet hva som skjer. Daniel har snakket med fylkesstyret i Nordland Fylkeskommune, men selv ikke de vet noe. Vi bestemmer oss for å finne ut mer til neste møte.

2. Arbeidsutvalget
Vi har fått inn 4 søknader til AU, noe som er akkurat nok. Daniel er rasistisk mot søringer og mener at vi burde få inn noen nordlendinger, men han blir nedstemt fra resten av styremøtet med utropstegn, skjellsord og en følgende diskusjon om hvor grensa for nordlendinger/søringer går.
Styret kommer fram til at kandidatene er både kompetente og flinke, og at dette skal telle mer enn landsdelen de bor i. Vi ønsker også å etter hvert ha en presentasjon av AU på nettsidene, slik vi har av styret.
Styret velger til AU:
Kristine Oseth Gustavsen (Nattfall)
Anita Christensen (Kakeform1)
Daniel Storm Fløde (Beliar)
Liv-Christine Hoem (Abstract)

3. Oppdatering
Vi trenger et organisasjonsnummer. Daniel har gjort ferdig mesteparten av søknaden til Brønnøysundregistrene. Etter Daniel har sendt søknaden må styret bestille pin-koder fra Altinn, og så går vi inn på Altinn og godkjenner søknaden.
Daniel får personnumrene til styret og gjør ferdig søknaden i løpet av dagen.

4. Medlemsfordeler
Daniel har snakket med Panthera forlag, og de er interesserte i et samarbeid. De vil gjerne gi medlemmer av Creare rabatt på bøkene sine mot at vi reklamerer for dem på hjemmesida og T-skjorter. Vi får mer spesifikk tilbakemelding når de har hatt et videre møte.

5. T-skjorter
Ingrid Marie har funnet et nettsted som lager ganske billige T-skjorter, men siden vi heller vil gå for utrolig stilige T-skjorter enn billigst mulige T-skjorter. Det viktigste er at vi går i pluss fra T-skjortesalget. Vi bestemmer oss for å undersøke trykkpriser fra ulike hold før vi går videre.

6. Vedtekter for nettmøter
Ingrid Marie og Daniel foreslår disse vedtektene:
1. Styremøter skal ikke vare i mer enn 1,5 time med mindre annet er avtalt på forhånd eller det er enighet blant alle deltakerne om at møtet kan vare lengre.
2. Deltakere kan ikke forlate møtet uten å spesielt be om tillatelse til det. I hvilket tilfelle vedkommende mister stemmeretten til vedkommende har kommet tilbake.
Styret er enige om disse vedtektene.
I tillegg bestemmer vi oss for to ”uskrevne” regler: at det ikke er lov å komme for sent til møtene, og at i oppstartsfasen har vi møter hver tirsdag klokka 19.00.

7. Logo
Vi må lage litt forskjellige versjoner av logoen – en svart på hvit bakgrunn, en hvit på svart bakgrunn, og en i farger. Ingrid S tar på seg å gjøre dette.

8. Eventuelt
Daniel foreslår at styret kan ha hver sin mailadresse tilknyttet nettsiden, og tar ansvar for å lage disse.

Neste styremøte blir tirsdag 28. september 2010 klokka 19.00!

Hvis du vil vite mer om Creare, kan du gå inn på profilen vår på Skrivebua eller på www.skriveglede.com. Du kan også bli med i gruppa vår på Facebook.


- Jenny

Creare 19 år  Oslo

 

    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.