Årsmøteprotokoll Creare

Årsmøteprotokoll

Første ordinære årsmøte
Lørdag 4. September

Creare – Foreningen for skrivende ungdom.

Antall tilstede: 12
1. Åpning
Daniel erklærer møtet for lovlig satt, og refererer forslag til dagsorden:

Dagsorden:
1. Åpning, konstituering
Vedtekter
Retningslinjer for budsjett
Arbeidsplan
Valg
- Styret
- Revisor

Leder tok dagsorden opp til behandling:

Jenny foreslår å legge til et punkt 5, logo, under
dagsorden.
Vedtak: enstemmig vedtatt

(Syvert?) foreslår å legge til et punkt 6, eventuelt, under
dagsorden.
Vedtak: enstemmig vedtatt.

Daniel foreslår seg selv som årsmøteleder
Vedtak: enstemmig vedtatt

Kristin blir foreslått
som årsmøtesekretær
Vedtak: enstemmig vedtatt

2. Vedtekter:

det blir foreslått at endringsforslag kan gis til Kristin
Vedtak: enstemmig vedtatt. 

Vi snakker
om å bli medlem av Hyperion.

Tilleggsforslag til §3 a): Alle støttemedlemmer bør ha rett til å delta på treff og arrangementer.
Vedtak: enstemmig avslått.

Tilleggsforslag til §3 A): Alle støttemedlemmer bør ha rett til å fremme/gi utrykk for kritikk av
organisasjon.
Møteleder forteller at det trenges ingen vedtekt for å få lov til det, vedtekten er altså ikke
nødvendig.
Vedtak: enstemmig avslått

Tilleggsforslag til §6 a): Opp til fire av disse møtene kan være nettmøter.
Vedtak: enstemmig
vedtatt.

Endringsforslag: Legge til et punkt b) under §3, flytte alle videre punkter et hakk ned: Alle som
støtter Creares arbeid kan tegne støttemedlemskap, uavhengig av alder.
Vedtak: enstemmig vedtatt.

3. Retningslinjer for budsjett

Retningslinjene for budsjett er enda ikke skrevet, blant annet fordi det er en del uklarheter
rundt økonomien til organisasjonen. Daniel foreslår derfor å overlate økonomiarbeidet til
førstekommende styremøte.
Stemming: Enstemmig vedtatt.

4. Arbeidsplan
Det blir foreslått at endringsforslag kan gis til Kristin.
Vedtak: enstemmig vedtatt. 

Daniel
referer fra forslaget til arbeidsplan

Jenny forklarer hva som har vært planlagt rundt
forfatterseminaret.

Endringsforslag til punkt om internkommunikasjon under konkrete tiltak del 1 : Lage en
medlemsliste som inneholder navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsår og når
medlemskontingenten er betalt.
Vedtak: enstemmig vedtatt.

5. Logo
Daniel går gjennom de foreliggende forslagene til logo
Stemming for logo: Logo nr. 3. 

Daniel foreslår å sende logo som intensjonsforslag til styret, slik at styret har makt til å gjøre
små endringer. 
Vedtak: vedtatt med 11 stemmer mot 1 avholdende.

6. Eventuelt
Jenny beretter om en nettside som heter Blurb.com hvor vi kan lage våre egne bøker. Vi kan
dermed finne skrivebuatekster og samle til en liten bok, som vi blant annet kan overrekke til
politikere.

Regine forteller hva slags fordeler vi vil få av å være medlem Hyperion.
Daniel foreslår å
stemme over om vi skal søke medlemskap hos Hyperion:
Vedtak enstemmig vedtatt.

7. Valg
Nominerte til styret:
Leder: Daniel, Tim
Nest-leder: Jenny, Kristine, Tim, Daniel
Økonomi ansvarlig: Daniel, Tim, Ingrid S.
Sekretær: Kristin, Tim, Jenny, Anita.

Valgt styre:
Leder: Tim
Nest-leder: Daniel
Økonomi ansvarlig: Ingrid S.
Sekretær: Jenny

Nominerte til revisor:
Anita

Valgt revisor:
Anita

Creare 19 år  Oslo

 

    Ompabop
Joda. Syvert er greit, det. Men da burde det vært gjennomfør ;)

16/09/2010 18:36

 
    Alperosen
Oh shit, det så jeg ikke engang. Burde sikkert
korrekturlest litt før jeg printa og sendte det
avgårde ...

men gjort er gjort.

16/09/2010 22:16

 
    Kakeform1
Vent - hæ? Er jeg revisor? Det hadde jeg faktisk
helt glemt! x)

19/09/2010 00:57

 
    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.