Referat fra styremøte 14. 09. 2010

Tilstede:
Ingrid Marie Bragdø (Alperosen)
Daniel Krutå Enge (DanielKE)
Jenny Sandmo Ellefsen (Dancer) - referent
Ingrid Høyland Syvertsen (ompabop)
Marita Christine Krøgenes Utstøl (xZilma)
Kristin Lekang Høiby (Kriise)


Saksliste:
1. Budsjett
2. Signere årsmøteprotokoll etc.
3. Arbeidsutvalg
4. Opprette konto
5. Medlemmer
6. Brevet
7. Nettside
8. Eventuelt


1. Budsjett
Ingrid S har laget budsjettforslag for året framover. Creare vil sannsynligvis gå i overskudd dette året, siden vi får bruke overskuddet fra de forrige Skrivebuatreffene.
Siden Skrivebuatreff 2010 gikk i overskudd, har Frifond trukket tilbake de 5000 kronene de ga arrangørene i støtte. Dette betyr at vi måtte trekke 5000 kroner fra budsjettet. Vi forventer likevel at organisasjonen skal gå i overskudd.
Vi bestemte oss også for at vi skal trykke opp 100 T-skjorter i stedet for 50, og heller regne med å få solgt dem i løpet av flere år. Vi førte opp forventa utgifter for 100 T-skjorter, og forventa inntekter for 50. Vi har ikke bestemt oss for hvor vi skal bestille T-skjortene fra, men vi bestemte oss for å selge dem for 25 kroner mer enn vi kjøper dem. Siden vi ikke vet kostnader enda, skriver vi ingen tall for dette i budsjettet.
Budsjettet blir godkjent med forbehold om at vi undersøker kostnader til neste styremøte. Ingrid Marie tar på seg denne oppgaven.


2. Signere årsmøteprotokoll etc
Ingrid Marie (leder) signerer to eksemplarer av referatet fra årsmøtet og videresender til Jenny (sekretær) og en kopi til Ingrid S (økonomiansvarlig). Jenny signerer de papirene hun får og sender den ene kopien tilbake til Ingrid Marie, så har både leder og sekretær en underskrevet kopi av alle papirene.


3. Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget er et utvalg på 4 personer organiserer det konkrete arbeidet for å redde skrivebua. De skal skaffe oppmerksomhet om saken og Creare ved å for eksempel holde skoleforedrag, stå på stand eller aksjonere. Programposten var å velge AU på dette møtet, men på grunn av at få ville melde seg helt sikkert til i dag bestemte vi oss for å utsette valget til neste tirsdag, 21. september 2010. Hvis du vurderer å melde deg til AU, må vi altså vite det innen da.
Tre personer (Daniel – Beliar, Kristine – Nattfall og Anita – Kakeform1) har allerede sagt ja, men vi mener vi skal gi flere sjansen til å stille før det blir bestemt.
Hvis du har lyst til å stille til AU, send en mail til Creare@skriveglede.com og skriv litt om hvorfor akkurat du passer til å sitte i Arbeidsutvalget. Det endelige arbeidsutvalget vil bli bestemt av styret i Creare tirsdag 21. september 2010.
Medlemmer som ikke er i AU kan selvfølgelig gjøre like mye for Creare og Skrivebua som Arbeidsutvalget.


4. Konto
Ingrid S oppretter en konto når hun får årsmøteprotokollen av Ingrid Marie. Deretter kan medlemmer betale inn kontingent (100 kroner årlig) til kontonummeret vi får, merket tydelig med navn og medlemsnummer.
Daniel kommer til å sende ut en e-post for å bekrefte at folk står i medlemsregisteret, og der vil også medlemsnummeret stå.
Hvis medlemmer ikke betaler kontigenten, kan Creare sende ut faktura.


5. Medlemmer
Vi har 10 medlemmer så langt, inkludert styret. 5 stykker har meldt seg inn via nettsida.
Vi oppfordrer alle som vil bli medlemmer i Creare å melde seg inn, og å fortelle alle de kjenner om foreningen. Hvis ikke vi har nok medlemmer, har vi heller ingen gjennomslagskraft. Det går an å melde seg inn via nettsida – www.skriveglede.com


6. Brevet
Delegatene på stiftelses- og årsmøtet til Creare har skrevet et brev som skal sendes til statsministeren med kopi til kunnskapsminister, utdanningsminister, kulturminister og barne- og likestillingsminister. Ingrid Marie skriver under på brevene som leder. Vi legger ved underskriftene fra underskriftskampanjen. Brevet legges ut på Skrivebua og sendes som kopi til pressen.

7. Nettside
Nettsiden til Creare er www.skriveglede.com.
Daniel melder seg frivillig som webansvarlig for Creare.
Ingrid S skal fikse bilder av styremedlemmene (Ingrid Marie, Ingrid S, Daniel og Jenny) slik at de kan legges ut på nettsida sammen med litt informasjon om de forskjellige.
Daniel har betalt nettsida for året som kommer.

8. Eventuelt
Daniel sjekker med blant annet Panthera om vi kan få til samarbeid.
Vi må finne ut når skrivebuasaken skal opp til vurdering i Nordland Fylkeskommune, slik at vi kan begynne å jobbe for alvor mot nedleggelse. Dette skal vi også ta opp på neste styremøte 21. september.
Creare skal forsøke å arrangere et seminar for unge skribenter og etablerte forfattere. Dette er en sak som AU må være med på, og derfor venter vi til etter AU er valgt med å begynne å planlegge det. Vi har dårlig tid, så derfor vil dette si tirsdag klokka 18.00.

JEG GJENTAR: NESTE MØTE ER TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 KLOKKA 18.00! 


Har du noen spørsmål, eller vil du melde deg til arbeidsutvalget? Send en mail til Creare@skriveglede.com!

Og besøk oss på www.skriveglede.com, så blir vi glade. 


- Jenny (Dancer)

Creare 19 år  Oslo

 

    Nattfall
Oj, FØKK, jeg glemte det! D: Håper dere ikke hater meg nå...

14/09/2010 21:09

 
    Alperosen
Neida, vi bestemte å ha valget av AU neste uke,
så det går helt fint.
Forresten, hvis du også vil sende en mail med
hvorfor du passer i AU, så er det flott :D

14/09/2010 21:14

 
    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.