Arbeidsplan for Creare

Arbeidsplan

Creare – Foreningen for skrivende ungdom

2010-2011


Økonomi:
Økonomiarbeid er en viktig del av en levedyktig organisasjon. Økonomiarbeidet må priorites i den
kommende perioden, slik at vi kan skape en grobunn for en sunn og slagkraftig forening.

Konkrete tiltak:
1. Ha fokus på viktigheten av å betale kontigent.
2. Ha minst 50 betalende medlemmer.
3. Ha minst 20 betalende støttemedlemmer.
4. Selge minst 25 t-skjorter med vår logo på.

Internkommunikasjon:
For at foreningen bedre skal kunne fungere som en enhet må vi kunne spre informasjon til våre
medlemmer på en rask måte, slik at de kan finne informasjon om vårt arbeid og arrangementer i
vår regi. For at demokratiet i organisasjonen skal kunne fungere bra trenger vi også levende
debatter og god kommunikasjon internt.

Konkrete tiltak:
1. Lage en medlemsliste som inneholder navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsår og når
medlemskontigenten er betalt.
2. Lage en internettside i to deler: En offentlig og en intern side, og som skal oppdateres minst 1
gang i uken.
3. Publisere alle interne dokumenter på internettsiden.
4. Sende ut nyhetsbrev minst annenhver måned.

Arrangement:
Foreningen skal arrangere minst et offentlig og minst et internt arrangement den kommende
perioden. Interne arrengement styrker samholdet i organisasjonen og knytter medlemmer tettere
sammen. Offentlige arrangementer gjør at vi bedre kan profilere oss utad og hjelper oss å fremme
vår sak.

Konkrete tiltak:
1. Arrangere Skrivebuatreff sommeren 2011
2. Arrangere Forfatterseminar høsten 2010

Arbeidsutvalget(AU):
AU er foreningens representanter og skal være drivkraften i organisasjonen. Det er viktig at AU blir
profilert i media og at de gjør det arbeidet som skal til for at Skrivebua.no får leve videre i dagens
form. AU-medlemmene er også viktige for å spre informasjon om Skrivebua landet over.

Konkrete tiltak:
1. Hvert AU-medlem skal besøke minst to skoler, eller holde minst to Skrivebua-stands i sitt
lokalområde, den kommende perioden.
2. Arbeide for at organisasjonen skal få mest mulig landsdekkende medieoppslag.
3. Arbeide for å aktivisere flest mulig medlemmer og fremheve viktigheten av
enkeltmedlemmenes arbeid.

Creare 19 år  Oslo

 

    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.