Forslag til Arbeidsplan

Arbeidsplan


Creare – Foreningen for Skrivende Ungdom

 

2010-2011

 

 

Økonomi:

Økonomiarbeid er viktig del av en levedyktig organisasjon. Økonomiarbeidet må priorites i den kommende perioden, slik at vi kan skape en grobunn for en sunn og slagkraftig forening.

 

Konkrete tiltak:

 1. Ha fokus på viktigheten av å betale kontigent.
 2. Ha minst 50 betalende medlemmer.
 3. Ha minst 20 betalende støttemedlemmer.
 4. Selge minst 25 t-skjorter med vår logo på.

 

Internkommunikasjon:

For at foreningen bedre skal kunne fungere som en enhet må vi kunne spre informasjon til våre medlemmer på en rask måte, slik at de kan finne informasjon om vårt arbeid og arrangementer i vår regi. For at demokratiet i organisasjonen skal kunne fungere bra trenger vi også levende debatter og god kommunikasjon internt.

 

Konkrete tiltak:

 1. Lage en medlemsliste som skal inkludere telefonnummer, e-postadresse, og om medlemskontigenten er betalt.
 2. Lage en internettside i to deler: En offentlig og en intern side, og som skal oppdateres minst 1 gang i uken.
 3. Publisere alle interne dokumenter på internettsiden.
 4. Sende ut nyhetsbrev minst annenhver måned.

 

Arrengement:

Foreningen skal arrangere minst et offentlig og minst et internt arrangement den kommende perioden. Interne arrengement styrker samholdet i organisasjonen og knytter medlemmer tettere sammen. Offentlige arrangementer gjør at vi bedre kan profilere oss utad og hjelper oss å fremme vår sak.

 

Konkrete tiltak:

 1. Arrangere Skrivebuatreff sommeren 2011
 2. Arrangere offentlig seminar høsten 2010.

 

Arbeidsutvalget(AU):

AU er foreningens representanter og skal være drivkraften i organisasjonen. Det er viktig at AU blir profilert i media og at de gjør det arbeidet som skal til for at Skrivebua.no får leve videre i dagens form. AU-medlemmene er også viktige for å spre informasjon om organisasjonen, og våre støttespillere, landet over.

 

Konkrete tiltak:

 1. Hvert AU-medlem skal besøke minst to skoler, eller holde minst to skrivebua-stands i sitt lokalområde, den kommende perioden.
 2. Arbeide for at organisasjonen skal få mest mulig landsdekkende medieoppslag.
 3. Arbeide for å aktivisere flest mulig medlemmer og fremheve viktigheten av enkeltmedlemenes arbeid.

Creare 19 år  Oslo

 

    Happy trotty me
smarte tiltak med boder og prøve å få media oppslag.


15/08/2010 11:44

 
    Alperosen
Ja, det eneste vi trenger nå er folk som vil
hjelpe oss med å utføre disse tiltakene : D

Oppfordrer alle til å melde seg inn i Creare
(skjema på www.skriveglede.com), og - dersom
du har tid og lyst - til å melde deg til å sitte i
Arbeidsutvalget vårt (se nettsida vår, eller
buateksten "Vil du sitte i Arbeidsutvalget til
Creare?").
Vi trenger engasjerte folk!

- Ingridmarie, leder av Creare

PS: litt mindre engasjerte folk har såklart også
en plass i Creare. Vi trenger alle!


17/09/2010 08:58

 
    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.