Referat fra møte 31.07.10

Tid: 31. juli 2010

Sted: Nettmøte

Til stede: DanielKE, Dancer, Kriise, Alperosen, Nattens Dronning

Saksliste:

 1. Årsmøte
 2. Aksjon
 3. styret
 4. Vedtekter
 5. Plan
 6. Budsjett
 7. nettside/facebook
 8. Diverse 1. DanielKE har snakket med Litteraturhuset om å få låne lokale til å holde årsmøte i. Dessverre kan de ikke gi noe endelig svar før driftsansvarlig kommer tilbake fra ferie den 9. august. 

 2. Vi kommer fram til at det kan være hensiktsmessig å ha en aksjon for å få litt mediedekning på saken. Dancer og Alperosen blir valgt ut til å planlegge aksjonen, slik at vi får kommet ut med et skikkelig pang.

 3. Vi bestemmer oss for å lage et nytt styre på 4 personer som blir seende slik ut:

  Leder
  Nestleder
  Økonomiansvarlig
  Sekretær

  Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.

 4. Vi gjør noen små endringer på vedtektene slik at de stemmer overens med punkt 3.

 5. Våre overordnede mål i den kommende perioden vil være:

  1. sette oss inn i saken og kontakte alle de mulige organene som kan hjelpe oss
  2. skape så mye blest om saken som mulig.

  I tillegg vil vi også arbeide for å

  1. Arrangere et forfatterseminar
  2. Registrere oss i Brønnøysundregistrene
  3. Arrangere Skrivebuatreff 2011 sommeren 2011.
  4. Lage en nettside med internsider hvor medlemmer kan finne styredokumenter og lignende.
  5. Sende ut nyhetsbrev regelmessig.

 6. Vi bestemmer oss for å foreløpig gå inn for en medlemskontigent på 50 kroner, hvor det også skal være mulig å tegne støttemedlemskap på 50 kroner. Vi lufter også ideen om t-skjortesalg for å tjene noen kroner ekstra. 

 7. Vi bestemmer oss for å lage en facebookgruppe og event samt at vi skal sende ut nyhetsbrev frem mot årsmøtet.

 8. Vi bestemmer oss for å begynne å arbeide med logo når vi har funnet et endelig navn.

Creare 19 år  Oslo

 

    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.