Referat fra møte 20.04.10

Referat fra møte 20.04.10
Deltakere: DanielKE, Elaht, Sitrus, Ida =)

Referat: DanielKE

Saksliste:
1.Sponsorer
2.Økonomi
3.Heftesalg
4.Påmelding
5.Eventuelt

1.Trafo har sakt seg villig til å støtte skrivebuatreff med 10 000 kroner! Dette bedrer
budsjettsituasjonen vår betraktelig.

2.Siden trafo har sakt seg villig til å sponse oss med 10 000 kroner er vi nå 3000 i overskudd, og vi får
råd til å leie inn forfatter likevel.

3.Vi har enda ikke fått inn flere påmeldte i Oslo, men Kriise sier hun har flere som er interessert, men
som ikke har kommet med noe endelig svar. Vi vil oppfordre alle som bor i Oslo og som kanskje
kommer til å ha noen timer ledig lørdag den 1. til å stille opp for skrivebuatreff ved å hjelpe til med å
selge hefter. Sitrus kommer til å få med seg en venninne på å bake kaker som også kan selges
samtidig som skrivebuaheftene.
Vi vedtar at også arrangørene skal betale deltakeravgift.

4.Vi har 17 påmeldte så langt. Det vil si at vi har plass til 23 personer til. Husk at fristen er 1. mai!
Påmeldingen kan gjøres her: http://skrivebuatreff2010.webs.com/pamelding.htm

5.Ikke noe av betydning under dette punktet.

Dato for neste møte: mandag 26.04.10 klokken 20:00

SKRIVEBUATREFF   Nordland

 

    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.