Referat fra møte 10.01.10

Deltakere: DanielKE, miss.impossible, Sitrus, Ida =), Elaht

Referat: DanielKE

Sakliste:

  1. Sted
  2. Hefter
  3. Spørreundesøkelsen
  4. Eventuelt


  1. 1. Sitrus har snakket med Singsaker skole, og de sier at det mest sannsynlig vil ordne seg med et møte i slutten av juni. De skal ettersende datoer det vil være mulig å arrangere treffet. Miss.impossible har dessverre problemer med det tidligere tenkte tidspunktet, og det er derfor mulig vi må skifte dato til 1-4 juli.

  2. Da vi har mottatt svært få tekster i anledning skrivebuaheftet bestemmer vi oss for å ta med alle tekstene vi har fått inn. De som har sendt inn både dikt og novelle vil få med enten diktet eller novellen.

  3. Har kommet inn ca. 30 svar på spørreundersøkelsen så langt, og mener vi har fått gode svar på undersøkelsen så langt, så vi bestemmer oss for å holde undersøkelsen åpen til vi begynner å planlegge treffet.

  4. Ingelin Røssland er opptatt i starten av juli, etter det vi har hørt så langt, men vi vet ikke helt når enda, så derfor skal vi forhøre oss med henne om den nye datoen krasjer med hennes planer. Vi ønsker ellers alle et riktig godt nytt år!

Dato for neste møte: 17.01.10 klokken 20:00

SKRIVEBUATREFF   Nordland

 

    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.