referat fra møte 14.12.2008

Deltakere: DanielKE, Kriise, ElahT, Solnedgang, Fromasjen og Mizz gullfisk

Sakliste:

1. Godkjenning av referat
2. Hvor skal treffet arrangeres
3. Heftesalg
4. Eventuelt

• 1. Alle enige om å godkjenne forrige ukes referat.

2. Da iki ikke er til stede får vi enda ikke vite noe mer fra henne før neste gang. DanielKE har ikke hatt tid til å prate med eierne av musikkhallen og har heller enda ikke hørt noe fra Dancer. Han har også snakket med en videregående skole i Bergen, men fikk negativt svar fra dem da de ikke vil leie ut skolen i det aktuelle tidsrommet.

3. Heftekomiteen har ikke fått gjort ferdig heftene enda, men vil arbeide hardere med dem framover.

4. Mizz Gullfisk fikk negativt svar fra Flamme Forlag. DanielKE fåreslår at vi kanskje må øke prisen på heftene i år, men vi bestemmer oss for å ta denne avgjørelsen på et senere tidspunkt.

Dato for neste møte: ukjent på dette tidspunkt.

DanielKE og de andre arrangørene.


God jul fra skrivebuatarrangørene.

SKRIVEBUATREFF   Nordland

 

    koneko
når kommer det nytt møtereferat, og når for vi vite hvilke tekster som kom med i heftet?

15/02/2009 16:49

 
    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.